logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dánská Nezbytná vysoká škola pro učitele


Foto © TZB-info.cz

Studenti pedagogiky, kteří chtějí v budoucnu působit v rozvojových zemích, nebo o jejich problémech učit, by měli mít praktickou zkušenost se situací místních lidí. O tuto zkušenost již od roku 1972 usiluje Nezbytná vysoká škola pro výuku učitelů (v angličtině The Necessary Teacher Training College, v dánštině Det Nødvendige Seminarium, DNS).

Reklama

O systému DNS hodně napoví okolnosti vzniku školy. Sekce „History“ popisuje, jak v 60. letech 20. století cestovala skupina 5 učitelů po dobu jednoho roku starým autobusem po celém světě. Ti samí učitelé se pak rozhodli založit Cestovní lidovou střední školu (Travelling Folk High School), kde se její studenti 2 měsíce připravovali na 4 měsíční studijní exkurzi autobusem napříč Evropou, Tureckem, Íránem, Afgánistánem a Indií, a poté měli 3 měsíce na shrnutí svých zážitků a šíření informací o světě, který viděli.

Rostoucí počet studentů i učitelů motivoval zakladatele školy přesunout ji z pronajatého hotelu do prostornějšího místa. Po jednáních se samosprávou Ulfborg-Vemb si za společné peníze koupili dvě malé farmy v Tvindu, na jejichž místě se od léta 1972 vybudovalo Mezinárodní školní centrum Tvind (Tvind International School Centre), pod nějž patří i dánská DNS.

Větrná elektrárna Tvindkraft, v provozu od roku 1978, Foto © TZB-info.cz
Větrná elektrárna Tvindkraft, v provozu od roku 1978, Foto © TZB-info.cz

V září 1972 byly vytvořeny první týmy z 90 studentů a 10 učitelů, kteří měli k dispozici 10 autobusů pro své cesty za poznáním. Součástí studia byla i práce na zvelebení školicího střediska. V roce 1978 si komunita také vlastními silami dostavěla 54 metrů vysokou větrnou turbínu Tvindkraft s výkonem 1 MW na protest proti tehdejším politickým úvahám budovat jaderný program v Dánsku. Ač byla turbína na svou dobu převratnou konstrukcí a jistě by se dalo vydělat na patentu technologie, rozhodl se učitelský tým poskytnout veškerou dokumentaci zájemcům.

Díky studijním cestám instruktorů a studentů sdružených v Development Aid from People to People (DAPP) od roku 1977 vznikaly postupem času organizace Humana People to People v Africe a Asii. Humana People to People v současnosti působí v asi 43 zemích v oblastech vzdělávání, potravinové bezpečnosti, zdraví a hygieny a zastavení šíření HIV/AIDS a pomohly zřídit 32 DNS škol v 6 afrických zemích (Mozambik, Angola, Malawi, Demokratická republika Kongo, Guinea-Bissau a Zambie) a 22 škol v Indii.

Podle osobních výpovědí studentů i učitelů je čas strávený studiem na DNS smysluplný. Například student Uri („New mentality“) píše: DNS vás učí čelit skutečnému světu, převzít zodpovědnost za své činy a vypořádat se s novými výzvami, protože jste neustále mimo svou komfortní zónu. Díky těmto výzvám jste schopni osobního růstu a zjistíte, jak reagujete na různé situace a podmínky. Tímto způsobem se naučíte být efektivnější a produktivnější, a také znát vaše silné a slabší stránky, abyste mohli ve svém budoucím životě učinit moudřejší rozhodnutí. Při studiu si také osvojíte jedny z nejdůležitějších dovedností, které potřebujete v tomto nepředvídatelném a rychle se měnícím světě - flexibilita a přizpůsobivost.

Podobných inspirujících vhledů lze najít na webu DNS mnoho, včetně několika českých. Z praktického hlediska poté zaujme složení 3letého studijního plánu a cena studia („How to apply“). Požadavky na přijetí jsou: evropský pas, maturita, znalost anglického jazyka, vstupní poplatek 1 000 eur a absolvování přípravného víkendu (žádná přijímací zkouška se nekoná).

Poplatek za 1. ročník činí 60 000 DKK (přes 260 tisíc CZK) a zahrnuje ubytování, stravování, program, kapesné, cestovní výdaje do Afriky apod. Pokud nejste schopni sehnat tuto sumu, máte možnost připojit se ke „spořicí skupině“, se kterou budete moci vydělat peníze společně. Příprava v takové skupině často začíná od ledna a trvá až do září. Někteří lidé dokonce dorazí rok před svým studiem, aby nastoupila na některou z mála dostupných pracovních pozic v DNS. O účast ve spořicí skupině můžete požádat v uvítacím rozhovoru a pobavit se o svém spořicím plánu s učitelem z DNS na přípravném víkendu v Dánsku.

V září pak s ostatními studenty vytvoříte asi 10členný tým a během tří let na DNS v rámci studia hospodaříte se společnými financemi („common economy“). Čas na získávání a utrácení peněz na studium je zahrnutý ve vašem studijním plánu. S tímto tématem úzce souvisí, v jakých podmínkách žijete nejen v sídle DNS na západním pobřeží Dánska, ale i při cestování po světě.

Každý student si totiž vybere, za kterou oblast společného komunitního života nese odpovědnost („Community Life“). Na výběr má z těchto činností: organizační záležitosti školy, starání se o příjmy a výdaje týmu, čištění společných prostor, recyklace odpadů, opravářství, nákup studijních materiálů a potravin, pomoc při vaření, zahradničení ve školní organické zahradě a zabývání se návrhy na zlepšení systému.

Při těchto činnostech studenti spolupracují, a tak mohou pochopit v praxi, že jako jednotlivci přispívají svým dílem k rozvoji celku a že interakce s ostatními lidmi jim pomáhá růst. V této souvislosti najdete na webu citát od rakouského filozofa Rudolfa Steinera: „Zdravý sociální život nastává, jestliže se v zrcadle každé lidské duše zrcadlí společenství a ve společenství žije síla každé jednotlivé duše“.

Během tříletého studia získávají studenti mezinárodně uznávané evropské kredity ECTS, se kterými mají jistotu, že jejich vzdělání bude uznatelné i v dalších státech Evropské unie. Po absolvování tří let na DNS obdrží licenciát pedagogiky, který je srovnatelný s bakalářským studiem pedagogických věd.

Na stránce „DNS curriculum“ je rozepsáno, kolik ECTS se dostává za který kurz a kolik hodin na kurz potřebujete. V nabídce jsou například pedagogické předměty jako „Pedagogika na OWU a DNS“ (přičemž OWU je mozambická obdoba DNS, která vznikla v roce 1998) nebo „Věda o nauce moderní metody“, zkráceně DMM, která učí, že vzdělání by mělo být rozděleno do čtyř částí: ¼ teoretického individuálního studia, ¼ teoretického studia v týmu, ¼ studia kurzů a ¼ praktických zkušeností. Dál se samozřejmě vyučují předměty jako geografie, historie, jazyky, udržitelný životní styl, umění a mnohé další.

Zdroje

[1] http://www.dns-tvind.dk/about/history-of-dns
[2] http://www.dns-tvind.dk/about/about
[3] http://www.teachertraining-dns.org/about
[4] http://www.dns-tvind.dk/students-experiences/a-new-mentality
[5] http://www.dns-tvind.dk/admission/how-to-apply-to-dns-bachelor-programme
[6] http://www.dns-tvind.dk/admission/fees-and-finance
[7] http://www.dns-tvind.dk/life-in-dns/shared-economy
[8] http://www.dns-tvind.dk/life-in-dns/community-life-at-dns-tvind
[9] http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_en
[10] http://www.dns-tvind.dk/programme/the-3-year-bachelor-programme-overview
[11] http://www.dns-tvind.dk/programme/dns-curriculum
[12] http://www.dns-tvind.dk/programme/dmm-method

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.