logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Nebezpečné úseky na střeše - víte, které to jsou?

Že při práci na střeše hrozí nebezpečí úrazu či pádu, asi nemusíme zmiňovat, víte ovšem, které úseky na střeše jsou ty rizikové?

Na výkresu výše vidíte zpracovaný návrh systému zachycení pádu, který zabezpečuje všechny rizikové zóny na dané ploché střeše.

Co je riziková zóna?

Rizikovou zónou se rozumí taková oblast, kde hrozí riziko pádu (přepadu, propadu, uklouznutí), v tomto prostoru se pracovník nesmí za žádných okolností pohybovat nezajištěn. V praxi tak jde zejména o hranu střechy, výlez, světlíky a další prostupy střechou.

Jak je to v ČR?

Česká legislativa ji definuje jako oblast ve vzdálenosti 1,5 m od hrany možného pádu; na návrhu nahoře je tato oblast vyšrafována červeně. Legislativa (kromě jiného) dále ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům ochranné prostředky proti pádu od výšky 1,5 m. V určení, který ze způsobů zabezpečení je ten nejvhodnější, může pomoct analýza rizik; jedním z nejběžnějších řešení je ovšem záchytný systém včetně OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků).

České zákony a normy týkající se bezpečnosti práce a záchytných systémů vychází z evropských norem a jsou poměrně přísné.

 

ROOFIX byl prvním ryze českým výrobcem střešních systémů zachycení (zadržení) pádu osob. ROOFIX eq je obchod s OOPP pro práci ve výškách.

Více o záchytném systému


ROOFIX
logo ROOFIX

Český certifikovaný výrobce střešního záchytného a zádržného systému proti pádu osob. Smyslem naší práce je zajistit bezpečný pohyb a práci na střeše a eliminovat riziko pádu. Nově prodáváme i vybavení pro práci ve výškách. Nabízíme tak komplexní ochranu ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.