logo TZB-info

Nový software Isolink® - dimenzační nástroj pro prefabrikované fasády

Jak propojit betonové vrstvy sendvičových panelů při snížení pracnosti, zrychlení výroby a hlavně zamezení tepelných mostů? Použitím nekovových termokotev.

Firma Schöck v poslední době razantně obměňuje dimenzační software celého sortimentu. V současnosti nejnovější počin připadl na systém Isolink®, který slouží pro realizaci prefabrikovaných betonových obvodových plášťů. Jedná se o sklolaminátové termokotvy, kterými lze propojit jednotlivé betonové vrstvy jak sendvičových panelů, tak dvojitých poloprefabrikovaných stěn.

Tyto prvky ze sklolaminátové výztuže se vyznačují velmi nízkými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Termokotvy Schöck Isolink® zvyšují tepelně-izolační schopnosti sendvičových stěn s tepelně-izolační mezivrstvou až o 45 % (při srovnání hodnot součinitele tepelné vodivosti).

Díky vysoké hodnotě modulu pružnosti 60.000 N/mm2 a vysoké pevnosti v tahu chrání stěnu před vznikem trhlin a poškozením. Zároveň plní funkci kotevního a distančního prvku. Je vhodný jak pro podepřené tak i pro předsazené samonosné vnější stěnové desky a umožňuje výrobu velkoplošných fasádních poloprefabrikátů (až 6 x 12 m) s tepelně-izolační mezivrstvou.

Malá velikost termokotev a jejich snadné zabudování přispívá ke zvýšení hospodárnosti výroby. Schöck Isolink® lze použít v kombinaci se všemi druhy tepelně-izolačních materiálů. Projektanti a prefy tak mají k dispozici stavební materiál budoucnosti zaručující souvislé zateplení fasády.

Schöck Isolink® má v kategorii fasádní kotvy certifikaci jako prvek vhodný pro pasivní domy.

Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.