logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Domovní kanalizace s útlumem hluku

Dvojitá zvukověizolační objímka pro upevnění
Dvojitá zvukověizolační objímka pro upevnění

Velkým tématem poslední doby je snížení úrovně hluku v bytech i v rodinných domech. Současné moderní stavby jsou již dobře izolované vůči hlukům zvenku a tím, že nás venkovní hluk prakticky neruší, intenzivněji vnímáme naopak hluky šířící se uvnitř objetu.

Výrobci stavebních materiálů se této problematice věnují delší dobu, neboť požadavky zákazníků jsou v tomto ohledu náročnější, než tomu bylo dříve. Zejména v bytových domech se hluk nejčastěji šíří mezi jednotlivými bytovými jednotkami, společnými prostorami, ale také technickými šachtami, kde jsou umístěny stoupačky a kanalizace. Hluk z kanalizace není nic příjemného. Kdo jednou bydlel v paneláku nebo bytovém domě ví své. Společnost REHAU má však spolehlivé řešení v podobě systému RAUPIANO PLUS.

Třívrstvá konstrukce trubní stěny

Hluk v kanalizaci se šíři jednak vzduchem a jednak hmotou. Z toho důvodu bylo nutné se při vývoji systému RAUPIANO PLUS zaměřit na obě složky. Běžné potrubí z plastu (PVC nebo polypropylén) je z hlediska šíření hluku na tom velmi špatně. Zcela opačně je na tom ale systém RAUPIANO PLUS, protože patentovaná třívrstvá trubní stěna výrazně eliminuje šíření hluku vzduchem. Tato speciální stěna se skládá z vnitřní oděruvzdorné hladké vrstvy vyrobené z polypropylenu, na kterou navazuje střední izolační vrstva s minerálním plnivem, a nakonec je dána finální ochranná vrstva rovněž z polypropylenu, která je navíc odolná vůči nárazům.

Protipožární manžeta v případě ohně 18x zvětší svůj objem a tím uzavře prostup potrubím
Protipožární manžeta v případě ohně 18x zvětší svůj objem a tím uzavře prostup potrubím
Vysoký hlukový útlum systému RAUPINO PLUS zajišťuje patentovaná třívrstvá potrubní stěna
Vysoký hlukový útlum systému RAUPINO PLUS zajišťuje patentovaná třívrstvá potrubní stěna

Potrubí je v šachtách uchyceno prostřednictvím speciální dvojité zvukověizolační objímky, která spolehlivě tlumí hluk přenášený do pevné konstrukce budovy. Kombinací těchto dvou hlavních tributů bylo dosaženo snížení hluku pod hladinu 20 dB. Součástí systému jsou také optimalizované tvarovky, které umožní nejen optimální průtok, ale rovněž minimalizují hluk. Například kolena mají potrubní stěnu z důvodu eliminace hluku zesílenou.


Schopnosti systému RAUPIANO PLUS tlumit hluk potvrdila zkouška v rámci standardního pokusu dle normy EN 14366 v renomovaném Fraunhoferově institutu pro stavební techniku ve Stuttgartu. Jako měřítko byla na rozdíl od DIN 4109 (Hluková ochrana ve výškových budovách) použita současná a výrazně přísnější směrnice VDI 4100. RAUPIANO Plus splňuje tak nejvyšší stupeň ochrany proti hluku, stupeň III dle směrnice VDI 4100. Pro srovnání oproti běžným trubkám z plastu je útlum hluku dvojnásobný (snížení z 29 dB na 17 dB), v subjektivním vnímání hluku člověkem dokonce více než osminásobný. Čím větší je průtočné množství, tím je rozdíl větší.

RAUPIANO PLUS pro rychlou instalaci

Systém RAUPIANO PLUS je však navržen i s ohledem na hospodárnost, proto byly všechny komponenty konstruovány tak, aby umožnily snadnou, a hlavně rychlou instalaci. Mimochodem k tomu přispívá i relativně nízká hmotnost. Montáž může probíhat při teplotách do -10 °C. V nabídce je rozsáhlý sortiment od DIN 32-200. RAUPIANO Plus trubky a tvarovky jsou vhodné pro odvod odpadní vody uvnitř budov dle EN 12056 a DIN 1986-100. Potrubí odolává spolehlivě nejen chemicky agresivní vodě, ale i teplotám do +95 °C (krátkodobě). Spoje jsou těsné do vnitřního přetlaku 0,5 baru.

Z důvodu požární bezpečnosti u vícepatrových budov je systém RAUPIANO PLUS doplněn o protipožární manžetu (v rozměrech DN 50 až DN 200), kterou lze flexibilně instalovat na stěnu, strop nebo ji lze zabetonovat do konstrukce stavby. V případě požáru (nad 160 °C) tato manžeta 18x zvětší svůj objem a tím uzavře prostup potrubí, čímže se zabrání šíření požáru do sousedních prostor.

Další informace na www.rehau.cz.

Instalace odpadu je díky velkému výběru komponentů jednoduchá
Instalace odpadu je díky velkému výběru komponentů jednoduchá
	RAUPIANO PLUS doplňuje široký program rozvodů vody RAUTITAN
RAUPIANO PLUS doplňuje široký program rozvodů vody RAUTITAN


REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.