logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

ISH digital 2021 – názor redaktora a návštěvníka

Digitalizace veletrhu ISH ukazuje přednosti této formy ale i zápory. Čím více budou lidé zvyklí na digitální komunikaci, služby, tím méně jim bude fyzická forma veletrhu chybět. Protože nabízí i jinou kvalitu.

Reklama


Od vedoucího veletrhu oboru TZB, kterým nepochybně veletrh ISH pořádaný každým lichým rokem ve Frankfurtu n/M je, se očekává, že ukáže novinky a budoucí trendy. Bohužel virová situace neumožnila uspořádat veletrh ISH v jeho fyzické podobě, s tím napětím, adrenalinem, co všechno přinese, zda se podaří promluvit si všemi partnery, jak si to člověk naplánuje atd. Domnívám se, že po skončení veletrhu se bude velmi silně diskutovat i otázka, zda splnil vše, co se očekávalo a zda to vůbec splnit mohl, a nebo co naopak ke své fyzické podobě přidal.

Digitální svět je jiný. Kde dříve byla jistota, že člověk je skutečně ve Frankfurtu na výstavišti, tak nyní se dívá tam, odkud účastníci veletrhu přenáší svá živá vysílání a nebo předtočená videa. A to vůbec nemusí být ve Frankfurtu n/M. Tento poznatek není nijak objevný, nicméně způsobuje, že veletrh se tak nějak transformoval do formy připomínající tématicky zaměřené televizní, či internetové zprávy. Návštěvník, divák, nemá možnost jedním otočením hlavy během pár sekund přehlédnout veletržní expozici určité firmy. Aby si řekl, zda ho nabízený sortiment zajímá nebo ne. Aby si třeba řekl, tam půjdu, jen rychle okouknu novinky a hned půjdu dál. V on-line verzi veletrhu tento postup většinou vede k přesměrování na webové stránky dané firmy s jejím kompletním sortimentem. A z každé minuty může být obrazně řečeno minut deset i více. Nicméně to nemusí být vždy negativní výsledek. Jednoznačně však chybí pohled na velikost a řešení výstavní expozice, který naznačoval tržní podíl vystavovatele.

(ISH digital, sekce KONFERENCE)
(ISH digital, sekce KONFERENCE)

Pokud se člověk na návštěvu fyzického veletrhu připravoval, tak si předem zhotovil seznam firem, které chce vidět. To může samozřejmě udělat i před on-line verzí veletrhu. Pak si v nabídce digitálního veletrhu najde příslušného vystavovatele, domluví si třeba i on-line schůzku s vhodným pracovníkem firmy a mohou spolu on-line probrat novinky atd. Ale totéž, v dnešní digitální době, se stejnou námahou, může člověk udělat kdykoliv, i bez veletrhu. Firma, která by odmítla někoho, kdo má zájem o její výrobky a nabídku, spíše neexistuje anebo brzo skončí.

Myšlenka soustředit nabídku firem s podobnou náplní činnosti na jednu platformu, během několika dnů ukázat vše progresívní, co nabízí obor, není špatná. Jenže to by nesměla přijít pandemická situace. Ta donutila firmy v oboru TZB, a nejen v něm, zásadně změnit svůj přístup k šíření informací. Během posledního roku byly jen v Evropě uspořádány zřejmě milióny webinářů, on-line kurzů, různých on-line forem prezentací nových výrobků atd. a tím, pro digitální veletrh ISH digital vyrostla velká konkurence.

(konference společnosti Viessmann)
(konference společnosti Viessmann)

Podle informací vedoucích dodavatelů tepelné techniky prezentovaných na tiskových konferencích k ISG digital, objem digitální komunikace s odbornými partnery, s obchodem, zákazníky atp. během posledního roku i násobně překročil objem dřívější fyzické komunikace. To je jeden z významných opěrných bodů, který jim pomohl a dále pomáhá překonat současná omezení fyzických kontaktů. A navíc, obchodní partneři i zákazníci digitální kontakty a služby stále více požadují, jak se učí využívat jejich výhody. Je oprávněné konstatovat, že digitální forma konferencí, seminářů, školení atp. se od svých počátků neustále zdokonaluje, jak přibývají zkušenosti. A rozhodně to není jen záležitost mezinárodních akcí. Naopak, i akcí doslova sousedských, třeba i v rámci jednoho města. Že se tato, nejvíce mládeží, využívaná komunikace stane běžným prostředkem prakticky všech, to je revoluční změna.

(prezentace Stiebel Eltron, nové funkce regulace průtokového ohřívače vody)
(prezentace Stiebel Eltron, nové funkce regulace průtokového ohřívače vody)

Téměř 30 let jsem působil v oblasti tištěných médií, konkrétně časopisů. Během té doby jsem získal přímou zkušenost s nástupem internetu a tím, jak ovlivnil sdílení informací prostřednictvím papíru. I dnes existuje řada tištěných časopisů, novin, takže internetová média je zatím plně nenahradila, ale jejich význam je o hodně menší. Před možností podobného osudu stojí i veletrh ISH. Tedy určitý ústup od předchozí slávy, snížení významu. Jak rychlý bude tento proces, to závisí na tom, s jakými inovacemi pořadatelé veletrhu přijdou. Ovšem nejen oni. Neboť velmi závisí i na vystavovatelích, respektive v digitální verzi, účastnících. Již během prvního dne veletrhu ISH digital byly vidět poměrné velké rozdíly v přístupu k prezentacím. Například použitím jednodušší verze komentátora využívajícího maximálně statické slidy promítané na velkoplošném displeji nebo verze s vloženými, předem připravenými video vložkami aj. Z mého pohledu je základem zajímavosti nejen téma, ale i časová úspornost. Někdy je lépe méně, sice efektivních, ale čas kradoucích video efektů.

(prezentace WILO, čerpadlo Stratos GIGA 2.0-I)
(prezentace WILO, čerpadlo Stratos GIGA 2.0-I)

Veletrh ISH digital nabízí informace o nových výrobcích, které již jsou a nebo se po veletrhu objeví na webových stránkách, kde je bude možné v plné šíři nalézt. Ale nabízí i velké množství přednášek a diskusí. A toto jej od pouhé prezentace výrobků zásadně odlišuje.

Závěrem, tak jak před dvěma lety v roce 2019 nebyla představitelná digitální forma veletrhu ISH, tak dnes je těžko představitelná forma, jakou bude mít veletrh ISH v roce 2023. Možná půjde o cestu hybridních řešení, která je jednou z možných i v oblasti vytápění a napomáhá k dosažení cíle, uhlíkové neutrality. Uvidíme, své si k tomu určitě řeknou účastníci.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.