logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace na bezbariérovost měst a obcí

Ilustrační foto, bezbariérový přístup, foto D. Kopačková, redakce
Ilustrační foto, bezbariérový přístup, foto D. Kopačková, redakce

V podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je 10 milionů Kč a v podprogramu Euroklíč 5 milionů Kč.

Reklama

Je potřeba, aby lidé se sníženou schopností pohybu a orientace měli v dopravě, na ulici nebo uvnitř budov co nejméně překážek. Řada veřejných institucí a služeb pro ně bohužel stále není plně přístupná. Na Ministerstvu pro místní rozvoj pravidelně jednám s lidmi, kteří s potížemi třeba při cestě do práce nebo na nákup bojují každý den. Jejich osobní zkušenosti mají zásadní vliv na to, aby podpora MMR byla správně nastavená a zlepšila podmínky pro volný pohyb všech znevýhodněných skupin. Požadavek přístupnosti jsme zařadili i do vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Snadný a bezpečný přístup pro všechny bez ohledu na zdraví, věk a pohlaví by měl být standardem,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Odstraňování bariér v budovách

Prostředky z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů jsou určeny na obecní projekty, které schválil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Cílem této podpory je vznik a rozvoj komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Žadatelé mohou do výzvy přihlásit nejen projekty bezbariérových úprav budov, sociálních zařízení, výtahů nebo plošin, ale také kontrastních úprav podlah, zařízení pro osoby se sluchovým postižením nebo označení místností pro osoby se zrakovým postižením.

  • MMR poskytne dotaci do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Euroklíč

Tzv. euroklíč je univerzální klíč, který osobám se zdravotním postižením zpřístupňuje WC, výtahy, plošiny a podobná zařízení osázená jednotným eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech Evropy.

Přečtěte si také EUROKLÍČ 2024, dotace na nákup a instalaci eurozámků a zajištění správy a údržby euroklíčů Přečíst článek

Výzva podprogramu Euroklíč je určena výhradně nevládním neziskovým organizacím, které ve spolupráci s kraji, městy a obcemi osadí eurozámky veřejná sociální a hygienická zařízení a plošiny pro osoby se zdravotním postižením ve veřejně přístupných objektech. Euroklíče pak budou distribuovat např. osobám se zdravotním postižením, držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, držitelům WC karty, diabetikům, stomikům nebo onkologickým pacientům.

  • Dotaci MMR poskytne až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
Příjem žádostí v obou výzvách probíhá od 1. února 2024 do 26. března 2024 (12 hod. včetně). Podrobnosti.
Přečtěte si také Handicap Více k tématu
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.