logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Síť jako baterie: Poradíme, jak využít střešní fotovoltaiku na 100 procent

Majitelé střešních fotovoltaik mají hned několik možností, jak stoprocentně využít přebytky energie ze svých zdrojů. Společnost S-Power, tuzemský lídr v počtu instalací střešních FVE, již v dubnu 2017 představila ve spolupráci s Bohemia Energy produkt Bonus S-POWER – obdobu tzv. „virtuální baterie“. V současnosti jej nabízejí už i společnosti X-Energie, Comfort Energy a Europe Easy Energy (produkt eVýkup). Nově uvedla na trh produkt Virtuální baterie také firma E.ON. Čím se od sebe uvedené produkty liší? Porovnali jsme zásadní rozdíly v charakteristikách i výsledných číslech.

Na úvod je třeba říct, že virtuální baterie ve skutečnosti neexistuje. Veškerá elektřina dodaná do sítě se musí okamžitě spotřebovat, neexistuje žádný „cloud“, kde by se energie dala skladovat na později. Pojem virtuální baterie je tedy zavádějící, nicméně i my jej k přiblížení principu produktu Bonus S-POWER používáme,“ uvádí jednatel společnosti S-Power Jaroslav Šuvarský.

Bonus S-POWER vs. Virtuální baterie: 3 NEJZÁSADNĚJŠÍ ROZDÍLY

1) Poplatky

Za využívání Virtuální baterie zákazníci společnosti E.ON platí paušální měsíční poplatky. Liší se podle objemu přebytků odeslaných do sítě: 49 Kč měsíčně za odeslání 1 MWh/rok, nebo 99 Kč měsíčně za odeslání 2 MWh/rok. Služba tak vyjde na 588 až 1188 Kč ročně s DPH. Měsíční paušální poplatek je třeba platit i v případě, že zákazníci v některých měsících žádné přebytky do sítě neodešlou.

U produktu Bonus S-POWER žádné pravidelné měsíční poplatky nejsou. Místo toho zákazníci platí 363 Kč s DPH (300 Kč bez DPH) za každou 1 MWh odeslanou do sítě. Klienti společnosti S-Power navíc mají službu v prvních dvou letech od instalace zcela zdarma.

Distribuční poplatky se platí u obou produktů stejné.

2) Výkupní cena elektřiny

Zásadní parametr a zásadní rozdíly:

Virtuální baterie od E.ON žádnou výkupní cenu za přebytkovou elektřinu odeslanou do sítě nemá stanovenou. Produkt je nastaven tak, že elektřina odeslaná do sítě se započítává 1:1 s elektřinou, kterou zákazník později odebere ze sítě v rámci svého běžného tarifu.

Řešení Bonus S-POWER funguje na odlišném principu. Zákazníci za energii odeslanou do sítě dostávají v každé hodině její aktuální tržní cenu. „Cena elektřiny na trhu se nyní zpravidla pohybuje od 650 Kč/MWh mimo špičku až po 1700 Kč/MWh ve špičce. Fotovoltaika obvykle generuje největší přebytky kolem poledne, kdy lidé bývají mimo domácnost. Tou dobou zároveň bývá špička – veškeré výrobní závody, obchody i administrativní budovy jedou naplno, takže výnos za přebytkovou elektřinu je nejvyšší možný. Za dodanou 1 kWh zákazníci utrží až 1,70 Kč, aniž by cokoli museli nějak optimalizovat,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

„Pokud má někdo v systému FVE ještě vlastní lithiovou baterii a využije inovativní tarif Energia A++ od Bohemia Energy, může nabíjet energii z FVE nebo ze sítě, když je elektřina levná, a přebytky prodávat ve špičce za nejvyšší cenu,“ doplňuje. Přesné vyčíslení spotřeby ze sítě a odeslaných přebytků zákazníci dostávají v každoměsíčním vyúčtování.

3) Využití „uložené“ energie

Z hlediska toho, kdy mohou klienti svou „uloženou“ energii využít, se produkty neliší. Přebytkové zásoby z předchozího období se v obou případech začínají odčerpávat, jakmile zákazníci potřebují energii ze sítě. Produkty se liší v otázce financí, což souvisí s odlišným nastavením výkupních cen.

Uživatelé Bonusu S-POWER mohou profitovat z vnitrodenních pohybů ceny elektřiny. „Produkt jsme nastavili tak, aby maximalizoval zákazníkův užitek – za energii odeslanou do sítě dostane férovou odměnu a ze sítě naopak může čerpat elektřinu mimo špičku, tedy za podstatně nižší sazbu. Je to výrazně výhodnější než započítávat dodanou a odebranou energii 1:1,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.

Virtuální baterie tyto pohyby cen nijak neřeší.

Finanční srovnání za 1 rok využívání

Vedle obecných charakteristik jsme oba produkty porovnali (hypoteticky) také v praxi. Na dvou modelových příkladech jsme vypočítali reálnou roční úsporu při využívání řešení Bonus S-POWER i Virtuální baterie. Vždy jsme porovnávali situaci u FV elektrárny o výkonu 5,2 kWp, která ročně vyrobí 5,2 MWh.

Bonus S-POWER v obou případech vychází výhodněji než Virtuální baterie - jednak díky výkupu energie za výhodnější cenu, jednak díky možnosti neplatit v prvních dvou letech žádné poplatky.

Pokud by přebytky odesílané do sítě představovaly 10 procent vyrobené energie, může být v prvním roce úspora s produktem Bonus S-POWER v porovnání s Virtuální baterií více než trojnásobná. Pokud by domácnost spotřebovala jen 70 procent energie z FVE a zbytek by posílala do sítě, může roční úspora s Virtuální baterií činit 1 601 Kč, ovšem s produktem Bonus S-POWER to může být o více než 500 korun víc (2 137 Kč).Z jiného úhlu:

Srovnání produktů Bonus S-POWER, Virtuální baterie a Elektřina pro soláry

Odlišně se na srovnání aktuálních konkurenčních produktů podívali v Bohemia Energy. V níže uvedené tabulce porovnali, kolik by skutečný zákazník s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 5,98 kWp bez bateriového úložiště zaplatil jednotlivým dodavatelům na základě své reálné hodinové spotřeby a dodávky elektřiny do sítě.

Ze srovnání opět nejlépe vyšel produkt Bonus S-POWER od Bohemia Energy. Na druhém místě se umístil produkt Elektřina pro soláry od ČEZ, kde byly výsledné náklady zákazníka o 20 procent vyšší. Virtuální Baterie od E.ON pak znamenala celkové náklady vyšší o 30 procent.

„Pokud majitelé domácích střešních FVE neukládají nespotřebovanou elektřinu do baterie, mají dnes tři možnosti, jak s ní naložit. Buď přebytky pošlou do sítě a dodavatel jim za to nedá nic, nebo dodavatel přebytky vykoupí, ale složitým a netransparentním způsobem, případně je vykoupí jednoduše a transparentně. My preferujeme poslední variantu,“ uvádí obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub.aktualizováno dne 4.7.2018


S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 10 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. To z nás dělá jednu z nejsilnějších ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.