logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Spolehlivé upevnění na zateplené fasády

Bezproblémové upevnění prvků na fasádu s kontaktním zateplovacím systémem, ať už ve fázi jeho zhotovení nebo při následné montáži lze zajistit volbou vhodného upevňovacího prvku. Tak lze vytvořit staticky relevantní upevnění, které negativně neovlivní ani tepelně izolační vlastnosti zateplení, ani nepoškodí zateplovací systém vytvořením případných netěsností v základní vrstvě.

Vnější tepelněizolační systémy (ETICS) v současnosti jsou v současnosti nejvýhodnější úpravou vnějších stěnových konstrukcí pro zvýšení tepelného odporu. Zcela běžné jsou používány tloušťky tepelného izolantu 200 mm, a ještě větší pro nízkoenergetické a pasivní domy.

V případě, že se mají na takové zateplené fasádě upevnit vnější prvky a konstrukce jako např. stříšky, markýzy, zábradlí, světla, poštovní schránky apod., vyvstává otázka vhodných možností upevnění.

Odborný výběr a správné zabudování jsou zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a provozní spolehlivosti ETICS.

Všeobecné požadavky na upevnění.

Každé upevnění na zateplenou fasádu musí splňovat následující požadavky:

  • Spolehlivé uchycení sil a jejich přenos do podkladu, případně do izolantu.
  • Odolnost proti povětrnostním vlivům a hnanému dešti.
  • Minimalizace tepelných mostů.
  • Zajištění funkčních a užitných vlastností ETICS.

Výše uvedené požadavky nesplňují zcela určitě alternativní řešení jako závitové tyče nebo dřevěné hranoly procházející zateplením. Závitová tyč procházející zateplením vyhoví pravděpodobně po mechanické stránce. Požadavek na minimalizaci tepelných mostů už tady splněn není. Stejně tak odolnost proti hnanému dešti. Při neodborně provedeném prostupu vnějším souvrstvím ETICS vzniká riziko vniknutí vlhkosti do ETICS.

Při použití dřevěného hranolu vzniká riziko snížení únosnosti hranolu při vniknutí vlhkosti.

Takové konstrukce by neměly být od ETICS vůbec zabudovávány.

EJOT jako odborník na mechanické upevnění ETICS vyvinul pro příslušné použití speciální montážní prvky, které příslušné požadavky splňují. Upevnění těžších prvků na fasády by, pokud je to možné, mělo být zohledněno už ve fázi navrhování. Provádění by mělo být svěřeno odborným proškoleným pracovníkům proškoleným výrobcem.

V případě upevnění těžších předmětů na fasády, jako např. markýz, stříšek, zábradlí apod. musí být před realizací nezbytně proveden návrh.

Výběr výrobku.

Pro správný výběr montážního prvku jsou rozhodující následující hlediska:

  • Doba montáže.
  • Působící zatížení.
  • Je-li zatížení staticky významné nebo nevýznamné.

Doba montáže.

Doba montáže je důležitá ve vztahu ke zhotovení ETICS. Pokud se uvažuje o upevnění na fasádu před provedením vlastního zateplení, musí být předem známá pozice upevňovaného prvku (např. zábradlí, elektroinstalační krabice). U větších zatížení musí být upevnění posouzeno z pohledu přenášených sil.

Během realizace zateplení jsou montážní prvky zabudovány do izolantu jako součást ETICS. Finálně se prvek upravuje podle tloušťky izolantu. Po zhotovení ETICS je montážní prvek integrální součástí ETICS a jeho pozice pod fasádou musí být zaměřena nebo jinak označena.

V případě, že v době zhotovení ETICS není pozice upevňovaných prvků na fasádě známá nebo se montáž provádí už na existující ETICS, hovoříme o následném upevnění. Vlastní upevňovací prvek prochází základní vrstvou a je proto důležité, aby umožňoval zajištění těsnosti v místě prostupu.

Obr. 1 EJOT Iso-Spiral
Obr. 1 EJOT Iso-Spiral

Podle konstrukce montážního prvku jsou montážní prvky určeny pro různá zatížení. Pro nejmenší zatížení cca do 5 kg hmotnosti upevňovaného prvku se používá spirální hmoždinka EJOT Iso-Spiral (Obr. 1). Tato hmoždinka se (obvykle bez předvrtání) zašroubuje do základní vrstvy. Plastová spirála zajišťuje upevnění v základní vrstvě a izolantu. Těsnící prvek z EPDM zajišťuje těsnost mezi límcem hmoždinky a povrchem fasády. Otvor v hmoždince umožňuje použití vrutu průměru 4–5 mm pro upevnění lehkých prvků na fasády jako jsou lehké cedule, domovní čísla, svítidla, poštovní schránky apod.

Obr. 2 EJOT Iso-Dart
Obr. 2 EJOT Iso-Dart

Pro upevnění prvků do hmotnosti 15 kg je určen montážní prvek EJOT Iso-Dart (Obr. 2). Skládá se z hmoždinky Ø 8 mm a plastového montážního pouzdra s těsnícím prvkem z EPDM. Iso-Dart je určen pro montáž tabulí a reklamních cedulí, svítidel, aretací okenic a objímek svislých okapových svodů. Oddělení kovového rozpěrného prvku hmoždinky od povrchu fasády zajistí výraznou redukci bodového součinitele prostupu tepla.

Obr. 3 EJOT Iso-Bloc
Obr. 3 EJOT Iso-Bloc

Pro podobná zatížení jako Iso-Dart je také určen EJOT Iso-Bloc (Obr. 3). Ten je určen pro montáž v průběhu zateplení. Iso-Bloc je hranol z EPS s vysokou hustotou rozměrů 160×100×1 000, ze kterého se řežou přímo na stavbě díly odpovídající tloušťce tepelného izolantu. Díl z Iso-Bloc se lepí na stěnu podobně jako tepelný izolant. Do Iso-Bloc se dají šroubovat běžné vruty. Iso-Bloc se používá také jako tlaková podložka.

Obr. 4 EJOT Iso-Corner
Obr. 4 EJOT Iso-Corner
Obr. 5 Šroub EJOT DELTA PT®
Obr. 5 Šroub EJOT DELTA PT®

EJOT Iso-Corner (Obr. 4) je úhelník z polyuretanové pěny s velkou hustotou. Zabudovává se před zhotovením ETICS. Na stěnu se upevňuje podle materiálu zdiva pomocí trojice fasádních hmoždinek nebo chemických kotev případně také speciálních posouzených vrutů na dřevěné podklady. Po zhotovení ETICS je Iso-Corner integrální součástí ETICS. Středně těžké až těžké prvky (zábradlí, zajištění osob proti pádu, stříšek, konzol např. pro klimatizační jednotky) se upevňují do Iso-Corner přes povrchové souvrství ETICS pomocí 2 kusů speciálních šroubů EJOT DELTA PT® 100×60/37 A4 (Obr. 5). Upevnění Iso-Corner na stěnu, samotný Iso-Corner i upevnění prvků pomocí šroubů EJOT DELTA PT má stanovené vlastnosti pro navrhování.

Pro upevnění středně těžkých až těžkých prvků na už zateplené fasády je určen montážní prvek EJOT Iso-Bar (Obr. 6). Kompozitní tyč s integrovaným nerezovým závitovým čepem a s těsnícím prvkem s masivním EPDM se upevňuje do nosného podkladu pomocí chemické malty. Iso-Bar dodáván ve čtyřech délkách a zkrácení na délku odpovídající tloušťce izolantu se provádí na stavbě. Je posouzen jako chemická kotva s různou velikostí odsazení podle tloušťky tepelného izolantu. Stanovené vlastnosti slouží pro prokázání vhodnosti navrženého upevnění.

Obr. 6 EJOT Iso-Bar
Obr. 6 EJOT Iso-Bar

Volbou vhodného upevnění na zateplenou fasádu, ať už ve fázi zhotovení ETICS nebo při následné montáži lze zajistit volbou vhodného upevňovacího prvku staticky relevantní upevnění, které negativně neovlivní ani tepelně izolační vlastnosti zateplení, ani nepoškodí zateplovací systém vytvořením případných netěsností v základní vrstvě.

Bližší informace k montážním prvkům EJOT na www Upevnění vnějších prvků a konstrukcí na ETICS | EJOT Bau


EJOT CZ, s.r.o.
logo EJOT CZ, s.r.o.

EJOT CZ zajišťuje prodej sortimentu spojovacích prvků pro průmysl a upevňovacích prvků pro stavebnictví. Dále nabízí samovrtné a závitotvorné šrouby, hmoždinky a kotvy, které jsou určeny pro opláštění budov, ploché střechy, zavěšené fasády, kontaktní ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.