logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Okenní profil REHAU 116 s efektem pasivního větrání

Pozemků ideálně vhodných pro bytovou zástavbu v městských aglomeracích rapidně ubývá, což vede k trendu stavět i na místech, která byla dříve opomíjená. Jsou to především lokality v těsné blízkosti rušných ulic, kde je úroveň hlukového zatížení nadměrná. Projektanti a stavitelé tedy stojí před úkolem se s tímto aspektem vypořádat bez ztráty desítky čili aniž by utrpěly jiné parametry.

Zásadním prvkem, ovlivňujícím úroveň hluku v nových bytech, je velikost a způsob zasklení okenních profilů. Jak známo profily vyráběné z kompozitních materiálů RAU-FIPRO X umí akustický útlum až do hodnoty 47 dB (s trojitým zasklením), což je obvykle i v těchto lokalitách postačující. Jenže v každém bytě potřebuje jeho majitel větrat a tím se dostává do kolize s hlukovým útlumem, protože při větrání dojde k přerušení izolace a hluk proniká dovnitř. Existuje samozřejmě sofistikované řešení v podobě řízeného rovnotlakého větrání spojeného s rekuperací, ale přiznejme, že se jedná o nákladnou záležitost, kterou ne každý developer potažmo majitel bytu akceptuje.

Projekt bytových domů Na Vackově – Etapa 10
Projekt bytových domů Na Vackově – Etapa 10
Okna REHAU 116 s efektem pasivního větrání v bytových domech Na Vackově
Okna REHAU 116 s efektem pasivního větrání v bytových domech Na Vackově

Vlastnosti profilu 116 mm?

Profil okna se zvětšenou konstrukční hloubkou 116 mm
Profil okna se zvětšenou konstrukční hloubkou 116 mm
Rám 116 Synego + Climabox – schéma přívodu vzduchu
Rám 116 Synego + Climabox – schéma přívodu vzduchu

Je tu ovšem ještě jedno chytré řešení – profilový okenní systém REHAU SYNEGO 116. Původně byl tento okenní profil se stavební hloubkou 116 mm navržen pro některé sanace panelových domů, u kterých se vyskytly problémy v podobě kotvení okenního rámu do sendvičového panelu. V současnosti jej však firma DAFE-PLAST (výrobce oken z profilů REHAU) používá právě u realizací bytových jednotek v souvislosti s velmi efektivním způsobem podtlakového větrání. Okenní systém se skládá z klasického okenního křídla, ale odlišného rámu. Tento rám má zvětšenou konstrukční hloubku celého profilu (na 116 mm) a tím pádem i vnější předkomora, do které lze vložit tepelně-izolační klín. V rámu je na rozdíl od standardní velikosti (80 mm) větší počet odvodňovacích kanálků, jejichž celkový průřez je roven průřezu vnější komory. Tím jsou vytvořeny vstupní otvory, kterými do komory na spodní hraně vstupuje čerstvý chladnější vzduch. Jeho přirozeností je stoupat podél celého obvodu okna směrem nahoru do místa, kde je umístěn speciální climabox s výměnnou filtrační vložkou (prachový a pylový filtr). Prostřednictvím climaboxu následně proudí do místnosti čerstvý vzduch. Princip fungování tohoto systému je založen nejen na přirozené formě rozdílu tlaku a sání větru, ale zejména vyvolaného centrálním víceotáčkovým ventilátorem s řízeným režimem pro každý byt (kontrolovaný prostor). Systém je schopen i při malém rozdílu tlaku přivádět do místnosti relativně velké množství vzduchu (při rozdílu tlaku 50 Pa až 20 m3 za hodinu). Vtip je v tom, že celý proces probíhá, aniž by byl negativně ovlivněn hlukový útlum, což je také cílem tohoto systému. Zkušební měřená prokázalo ztrátu hlukové izolace 0 dB až do hodnoty akustické izolace pláště Rw´= 40 dB.

Je tu však ještě jeden velmi důležitý aspekt. Při průtoku vzduchu dochází k jeho postupnému ohřívání aniž by docházelo k tepelným ztrátám, ani k nadměrnému snižování povrchových teplot v oblasti vstupu infiltrovaného vzduchu. Měřením bylo ověřeno, že i při venkovní teplotě mínus 2 °C vstupoval dovnitř místnosti vzduch o teplotě +12 °C, tedy nad rosným bodem, čímž nedocházelo ke kondenzaci na vnitřní straně okna.

Systém v praxi

Hlavní předností tohoto patentovaného systému pro celou EU je dosáhnout v citovaných lokalitách příslušného uživatelského komfortu, přičemž jednoduchost tohoto řešení nevyžaduje žádné extrémní a nákladné technologické opatření. Cenové navýšení ve srovnání s běžnou konstrukcí se pohybuje okolo 10 %. Úspora oproti řízenému rovnotlakému větrání s rekuperací je ale obrovská – u bytových domů dosahuje několikamilionových hodnot. Je pochopitelné, že návrh řešení vždy vychází z konkrétní situace, kterou ovlivňuje mimo jiné velikost okenního systému a hluková zátěž lokality. Počet realizací tohoto systému však neustále roste. Firma DAFE-PLAST jej v poslední době například instalovala ve velkém rozsahu u projektu komplexu bytových domů Na Vackově – Etapa 10 (zóna AI), ale i na řadě dalších projektů.

www.rehau.czwww.dafe.cz

Foto: Metrostav Development a.s., DAFE-PLAST a REHAU


REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.