logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Trojí bezpečnost oken: Safety – Security – Fire

Jaké jsou oficiální nároky na bezpečnost oken? Mimo základních parametrů, které byly několikrát v materiálech ČKLOP popisovány, jsou další parametry oken, které nejsou tak často zmiňovány a uváděny v dokumentacích.

Reklama

Společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) připravujeme sérii článků na dané téma s připomínkou základních směrnic a evropských norem. Tentokrát se zaměříme na časté i méně časté parametry oken, které bývají zmiňovány a uváděny v dokumentacích.

Safety – bezpečnost pro uživatele

Okna musí být bezpečná pro uživatele, tedy především musí být výrobek stabilní, pevně ukotvený do stavby, a kování otevíravých křídel musí být správně dimenzováno. V tomto ohledu je nutné zmínit především spolehlivost ovládání otevíravosklopných křídel, kdy musí být kování opatřeno pojistkou proti nechtěnému přetočení kliky. To jsou však základní hlediska, která musí splnit každý výrobce a dodavatel.

Další hledisko je bezpečnost skleněné výplně. U běžných rozměrů výplní se používají tabule v základní tloušťce 4 mm. Tato tloušťka však nevyhovuje na zatížení větrem u větších formátů, například prosklených stěn zimních zahrad. Také užitné vodorovné zatížení, definované v normě ČSN EN 199-1-1, se musí zohlednit u prosklení začínajícího nad podlahou a bez vodorovné příčky v úrovni 800 mm až 1 100 mm nad podlahou, která by takové zatížení přenesla. U takto prosklených stěn a oken by se mělo zohlednit i riziko nárazu. Uvažovaná energie nárazu není definována, ale Směrnice 03/2015 ČK LOP doporučuje používat u prosklených výplní do výšky 800 mm od podlahy sklo bezpečnostní vrstvené nebo tepelně tvrzené, aby se zabránilo poranění v případě rozbití. Tedy i velkoformátové tabule by měly být, jsou-li přístupné, ze skla bezpečnostního, aby se zabránilo vážné újmě na zdraví v případě rozbití.


Security – ochrana majetku a osob

Otvorové výplně – okna a vnější dveře – jsou z hlediska ochrany budov obvykle nejslabším prvkem. Proto je nutné při volbě oken (a to i při výměně oken při rekonstrukci) se zamýšlet nad jejich bezpečností proti vloupání. Norma ČSN EN 1627 definuje třídy odolnosti a jejich doporučenou aplikaci pro úrovně napadení. Při volbě třídy odolnosti okna se tato netýká pouze kování otevíravého prvku, ale také samotné skleněné výplně. V případě izolačního skla musí mít alespoň jedna tabule předepsanou třídu odolnosti. Pro vyšší třídy bezpečnosti předepisují výrobci také zesílené kotvení rámu do stavby, nebo vyztužení, zvláště profilů z PVC-U, ocelovými profily.

Bezpečnostní třída Předpokládaný způsob napadení
RC 1 Náhodný pokus o násilné vniknutí zlodějem, který použije malé jednoduché nářadí a fyzické násilí, např. kopání, narážení ramenem, zdvihání, vytrhávání. Při typickém náhodném pokusu o vniknutí nemá zloděj zvláštní informace o úrovni odolnosti stavebního výrobku. Zloděj se znepokojuje dobou napadení a vniknutí, a hlukem. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o pravděpodobném prospěchu vniknutí a úroveň rizika, které je zloděj ochotný přijmout, je nízká.
RC 2 Další náhodný pokus o násilné vniknutí zlodějem, který použije malé jednoduché nářadí a fyzické násilí, např. šroubovák, kleště, klín, a nebo v případě mříží a nechráněných závěsů, malé ruční pilky. Mechanické ruční vrtačky nejsou v této úrovni zahrnuty, protože ve výsledku jsou cylindrické vložky odolné proti odvrtání. Při typickém náhodném pokusu o násilné vniknutí zloděj přijímá možné výhody vniknutí, má malé znalosti o pravděpodobné úrovni odolnosti stavebního výrobku a znepokojuje se dobou napadení a vniknutí, a hlukem. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o pravděpodobném prospěchu vniknutí a úroveň rizika, které je zloděj ochotný přijmout, je nízká.
RC 3 Pokus o násilné vniknutí zlodějem, který použije páčidlo a další šroubovák a ruční nářadí, jako malé kladivo, důlčíky a mechanickou ruční vrtačku. S použitím páčidla má zloděj příležitost aplikovat zvýšenou sílu. S mechanickou ruční vrtačkou je zloděj schopen napadnout zranitelné uzamykací zařízení. Při typickém pokusu o násilné vniknutí zloděj přijímá možné výhody z napadení a vniknutí do objektu, má nějaké znalosti o pravděpodobné úrovni odolnosti stavebního výrobku a znepokojuje se dobou napadení a vniknutí, a hlukem. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o pravděpodobném prospěchu vniknutí do objektu a úroveň rizika, které je zloděj ochotný přijmout, je střední.
RC 4 Zkušený zloděj používá dále těžké kladivo, sekeru, dláta a přenosnou akumulátorovou vrtačku. Těžké kladivo, sekera a vrtačka dávají zloději možnost zvýšení počtu metod napadení. Zloděj předvídá přiměřený prospěch z napadení objektu a je pravděpodobně odhodlaný pokračovat ve vniknutí. Je také méně znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout větší riziko.
RC 5 Zkušený zloděj používá dále elektrické nářadí, např. vrtačky, přímočaré pily a úhlové brusky o průměru kotouče maximálně 125 mm. Použití úhlové brusky kromě toho rozšiřuje rozsah pravděpodobně úspěšných metod napadení. Zloděj předvídá přiměřený prospěch z napadení objektu, je odhodlaný pokračovat ve vniknutí do objektu a je dobře organizován. Je také málo znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout vysoké riziko.
RC 6 Zkušený zloděj používá dále sekáč, výkonné elektrické nářadí, např. vrtačky, přímočaré pily a úhlové brusky o průměru kotouče maximálně 230 mm. Nářadí může ovládat jedna osoba, má vysokou úroveň výkonnosti a je potenciálně velmi efektivní. Zloděj předvídá dobrou úroveň prospěchu z napadení objektu, je odhodlaný pokračovat ve vniknutí do objektu a je velmi dobře organizován. Není také znepokojený s úrovní hluku, který vytváří, a je připraven přijmout vysoké riziko.

Při volbě bezpečnostních oken je vhodné uvážit dostupnost okna z exteriéru – okna v přízemí a na dostupných terasách představují vyšší riziko než okna ve vyšších úrovních nad terénem. Kování oken s vyšší úrovní bezpečnosti proti vloupání je opatřeno, mimo jiné, vyšším počtem zamykacích bodů odolných proti vypáčení, a také klikami, opatřenými klíčovým zámkem nebo pojistným tlačítkem, které brání násilnému otočení kliky nebo odjištění kování navrtáním profilu zvenku.

Dalším stupněm ochrany mohou být okna odolná proti průstřelu. Tato okna se v podstatě skládají ze dvou zásadních komponentů: kovových profilů se zesílenou stěnou a tvarově upravenou funkční spárou mezi rámem a křídlem a skleněnou výplní v patřičné odolnosti proti střelám. Složení skleněné výplně může být buď s rizikem odletu střepů na chráněné straně nebo zamezující takovému riziku.

Obecně platí, že okna odolná proti průstřelu jsou velmi masivní, s těžkou výplní, a vyžadují odpovídající vysoce odbornou výrobu a montáž.

Ochrana proti požáru

Běžná okna vytváří ve vnějším plášti budovy požárně otevřené plochy, které v případě požáru neposkytují žádnou ochranu. Mohou se však vyskytovat případy, kdy je okno umístěno buď v požárně nebezpečném prostoru sousedního objektu, nebo je v blízkosti chráněné únikové cesty, nebo jejího vyústění z budovy. Pak se musí do otvoru osadit okno s odpovídající požární odolností stanovenou v projektu požárně bezpečnostního řešení stavby.

I takové okno může být otevíravé pro běžné větrání, ovšem musí být zajištěno, že se požárně odolné okno vždy bezpečně samočinně zavře v případě požáru. Otevíravé křídlo takového okna se neotevírá manuálně, ale pomocí elektropohonu, který se ovládá uživatelským tlačítkem, a vždy musí být napojen na poplachovou požární signalizaci a napájen požárně odolnými vodiči z náhradního zdroje tak, aby se vždy okno spolehlivě uzavřelo.

Takové okno musí být certifikováno včetně pohonu jako celek, musí být vyrobeno a montováno oprávněným subjektem a procházet pravidelnými revizemi jako jiná požárně bezpečnostní zařízení.

Další funkcí okna z hlediska požární ochrany může být zajištění přirozeného odvodu tepla a kouře. Taková okna se umisťují do nejvyšších částí budovy: do posledního patra schodišťové šachty, do prosklených střech a podobně. Může se jednat jak o standardní okna svislá, tak o okna střešní.

Taková okna nemusí vykazovat požární odolnost (celistvost a izolace), protože nebrání šíření požáru, ale musí být testována podle normy ČSN EN 12101-2. Sleduje se stabilita a spolehlivost okna při vysoké teplotě, bezpečné otevření a aerodynamické parametry otevřeného prvku. Protože se jedná o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, musí být takový výrobek opět vyroben a montován oprávněným subjektem, a samozřejmě procházet pravidelnými kontrolami a servisem.

Článek byl publikován v Ročence ČKLOP 2020, redakčně upraveno a aktualizováno
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.