logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Port House v Antverpách se speciální fasádní konstrukcí Schüco navrhli v Zaha Hadid Architects

Z posledních projektů, na kterých se podílela významná britská architekta iráckého původu Zaha Hadid, byl mezi prvními dokončen Port House v Antverpách. Vertikální nástavba s renovací a přeměnou bývalé požární stanice v moderní hlavní sídlo úřadu antverpského přístavu spojuje staré s novým a je dalece viditelným symbolem budoucnosti námořního obchodu.

Reklama

Z pozice druhého největšího komerčního přístavu v Evropě mají Antverpy významnou roli na mezinárodním námořním i vnitrostátním obchodě. Přístav, který vytváří nespočet pracovních míst nejen v Antverpách, ale díky obchodním partnerům i celosvětově, si tak žádá reprezentativní prostory, udržitelné a odolné do budoucna. Motivem výzvy v roce 2007 bylo vybudovat nové úřední sídlo v antverpském přístavu, které bude zastávat hodnoty firmy jak interně pro 500 zaměstnanců z oblasti techniky a administrativy, tak externě na lokálním i mezinárodním trhu. Potřeba nové kancelářské budovy pro přístavní úřad a přání udržet památkově chráněnou hanzovní budovu bývalé hasičské stanice na Mexico Island v antverpském Kattendijk doku vedly k veřejnému příslibu ze strany vlámského stavebního úřadu a antverpského přístavního úřadu, že výchozím zadáním soutěže bude ponechat původní objekt a transformovat ho.

Společnost Zaha Hadid Architects se spolu s poradenskou firmou pro kulturní dědictví Origin intenzivně zabývala historií místa i samotné budovy. Rozhodnutí přiklonit se k vyvýšené nástavbě stávajícího objektu namísto sousedící přístavby vyplynulo z historické analýzy. Návrh odkazuje na věž, původně zamýšlenou k budově v hanzovním stylu, která měla být jejím významným a z dálky viditelným znakem či orientačním bodem. K čemu tehdy nedošlo, bylo nyní naplněno skrze moderní nástavbu. Její signální efekt je referencí pro Antverpy jako „město diamantů“ a její tvar, podobající se trupu lodi, symbolizuje námořní obchod v antverpském přístavu. Stejně důležité pro návrh a zásadní pro rozhodnutí k vertikálnímu rozšíření byla podoba fasády staré hasičské stanice, kterou tvoří čtyři rovné stěny. Horizontální přístavba by tak bývala zablokovala minimálně jednu stranu objektu a ovlivnila hierarchii fasády. Nová budova působí dojmem, jako by plula nad tou původní. Střízlivá hranatá solidnost stávajícího objektu kontrastuje s dynamikou zakřiveného pláště nové budovy, reprezentující princip samostatné plovoucí fasády jako organického objektu.

S citlivým odkazem na existující budovu a samotnou lokalitu nová struktura dokazuje, že není pouhou ikonickou dominantou, avšak že dokáže zapadnout do širšího kontextu. Umístěná na pomezí mezi městem a přístavem, působí nová nástavba jako příď lodi směřující k Šeldě, čímž celý objekt propojuje s řekou, na které byly Antverpy založeny. Také vnitřní prostory novostavby svou dynamikou připomínají loď. Četné výhledy na přístav, město a řeku se naskýtají ze světlých místností s prosklenou panoramatickou fasádou.

V obklopení vodou, prosklená fasáda nástavby vytváří dojem pohyblivých vln a reflektuje měnící se mraky a barvy na obloze. Výsledkem společné práce architektů, projektantů a techniků firmy Schüco je speciální konstrukce sestavená z trojhranných segmentů, která skrze ploché skleněné desky vytváří zdánlivě hladké křivky. Většina trojúhelníkových prvků je transparentní, některé neprůhledné. Jejich precizní kombinace zajišťuje dostatečný přísun denního světla do objektu bez přebytečného slunečního záření. Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem nové nástavby a zprostředkovává exkluzivní výhledy do okolí. Bouřlivý zvlněný vzhled zdůrazňují ploché fasádní spoje na jižní straně, které postupně přecházejí v 3D ztvárnění na severu. Novostavba působí jako transparentní celek, jehož povrch se mění s intenzitou denního světla. Podobně jako rozbouřené vody okolního přístavu, odráží fasáda proměnlivé světelné podmínky.

Vnitřní nádvoří hasičské stanice bylo opatřeno prosklenou střechou a přeměněno na recepci objektu Port House. Z tohoto centrálního atria mohou návštěvníci vstoupit do veřejné čítárny a knihovny, umístěné v dřívější hale s hasičskou technikou, která byla pečlivě obnovena a transformována. Panoramatické výtahy poskytují přímý vstup do nové nástavby skrze vnější betonový most mezi původní zástavbou a rozšířením a nabízejí výhledy na město i přístav. Požadavek přístavního úřadu na kanceláře s vysokou komunikační hodnotou byl naplněn prostřednictvím společenských prostor typu restaurace, konferenčních místností a auditoria, které se nacházejí uprostřed horního podlaží stávajícího objektu a ve spodním podlaží novostavby.

S využitím energetického poradenství firmy Ingenium vyvinuli architekti společnosti Zaha Hadid Architects udržitelný a energeticky efektivní design, který v rámci environmentální certifikace BREEAM získal hodnocení „velmi dobrý“. Navzdory výzvám k integraci nové budovy k památkově chráněnému objektu bylo, díky implementaci účinných strategií v každé fázi výstavby, možné dosáhnout udržitelného designu ve vysokém standardu. Geotermální systém čerpání vody z 80 m pod zemí do více než 100 lokací v budově slouží k topení i chlazení. V původní budově je použit systém chladících nosníků a u novostavby pak chladících stropů. Tlakové splachovače a detektory pohybu na toaletách snižují spotřebu vody, systémy automatizace a optimalizace sluneční kontroly zase minimalizují potřebu umělého světla. Pozice u řeky rovněž napomohla k udržitelné výstavbě, neboť bylo možné přepravovat materiál a stavební komponenty po vodě přímo na staveniště.

Nový Port House v Antverpách je příkladem citlivého zpracování historického odkazu a potřeb dané lokality ve spravedlivém měřítku. Zároveň sebevědomě ukazuje směrem do budoucnosti, a to svou formou, udržitelností, konceptem i výrobními postupy. Je to třpytivý maják, viditelný pro celý svět.

Detaily projektu:

Název projektu: Port House
Místo: Antverpy, Belgie
Klient: Úřad antverpského přístavu, Belgie
Architekt: Zaha Hadid Architects (ZHA), London UK
Design: Zaha Hadid, Patrik Schumacher
ZHA project director: Joris Pauwels
ZHA project manager: Jinmi Lee
ZHA employees responsible for implementation: Florian Goscheff, Monica Noguero, Kristof Crolla, Naomi Fritz, Sandra Riess, Muriel Boselli, Susanne Lettau
ZHA competition employees: Kristof Crolla, Sebastien Delagrange, Paulo Flores, Jimena Araiza, Sofia Daniilidou, Andres Schenker, Evan Erlebacher, Lulu Aldihani
Stavbyvedoucí: Bureau Bouwtechniek, Antwerp, Belgium
Strukturální plánování: Studieburo Mouton Bvba, Ghent, Belgium
Energetická technika: Ingenium Nv Acoustic, Bruges, Belgium
Akustika: Daidalos Peutz, Leuven, Belgium
Restaurátorské poradenství: Origin, Brussels, Belgium
Fasádní konstrukce: Groven+, Liège, Belgium
Plochy: stávající objekt: 6 600 m2, novostavba: 6 200 m2
Výzva / soutěž: 2007
Dokončení: 2016
Systémy Schüco: Speciální hliníková fasádní konstrukce

Port House v Anverpách: maják pro celý svět!
Port House v Anverpách: maják pro celý svět!

Port House v Anverpách: maják pro celý svět!
Diamant nebo loď? Městský a přístavní úřad vidí nový Port House jako symbol tradice obchodu s diamanty a lodní dopravy.
Diamant nebo loď? Městský a přístavní úřad vidí nový Port House jako symbol tradice obchodu s diamanty a lodní dopravy.

Diamant nebo loď? Městský a přístavní úřad vidí nový Port House jako symbol tradice obchodu s diamanty a lodní dopravy.
Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.
Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.

Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.
Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.

Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.
Tíha nového objektu se opírá o jeden betonový sloup uprostřed atria a další vpředu budovy.
Tíha nového objektu se opírá o jeden betonový sloup uprostřed atria a další vpředu budovy.
Port House je těsným pojítkem mezi městem a přístavem – tato vazba je patrná i skrze vnitřní pohledové osy.
Port House je těsným pojítkem mezi městem a přístavem – tato vazba je patrná i skrze vnitřní pohledové osy.

Port House je těsným pojítkem mezi městem a přístavem – tato vazba je patrná i skrze vnitřní pohledové osy.
Speciální fasádní konstrukce – společné dílo architektů, projektantů a zástupců Schüco – dodává novostavbě unikátní tvar a povrch.
Speciální fasádní konstrukce – společné dílo architektů, projektantů a zástupců Schüco – dodává novostavbě unikátní tvar a povrch.

Speciální fasádní konstrukce – společné dílo architektů, projektantů a zástupců Schüco – dodává novostavbě unikátní tvar a povrch.
Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem budovy, jejíž transparentní povrch se mění v závislosti na intenzitě denního světla.
Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem budovy, jejíž transparentní povrch se mění v závislosti na intenzitě denního světla.

Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem budovy, jejíž transparentní povrch se mění v závislosti na intenzitě denního světla.

Řezy a nákresy:

Řez, měřítko 1:1200
Řez, měřítko 1:1200
Situační plán, měřítko 1:6000
Situační plán, měřítko 1:6000

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.