logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Třináctý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info pro facility managery

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

V termínu 16.–18. 10. 2023 a následně pak 23.–24. 10. 2023 se tradičně v Aquapalace Hotel Prague uskutečnil již TŘINÁCTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Reklama

Novinkou třináctého běhu bylo zařazení přednášky na téma Kvalita ve facility managementu podle normy ISO 41001, lektorky Petry Gütterové, MBA, TZB-info. Aktualizovali jsme přednášky Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi, lektora Vladimíra Baletky, eFACILITY consulting, Tipy na energetické úspory, lektorky Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., TZB-info nebo Kontrola a provoz systému TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace, Ing. Jana Schwarzera, Ph.D., SaS Projekt.

Hlavním tématem probíhajícího vzdělávacího programu byl, jako v loňském běhu, Zákon č. 250/2021 Sb. a prováděcí přepisy, kdy nosným bodem bylo zhodnocení roční platnosti legislativních změn a jeho praktické využití – změny, omyly, mýty nebo přínosy. Druhým stále velmi aktuálním tématem byly tipy na energetické úspory včetně aktualizované přednášky na téma Energetická náročnost budov.

Účastníci označili jako nejzajímavější přednášku Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi lektora Vladimíra Baletky, eFACILITY consulting. Tradičně pak byly velmi pozitivně hodnoceny přednášky na téma CAFM systém v praxi lektora Jana Taláška, ATALIAN CZ, dále pak lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech group na téma Energetická náročnost budov a lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D., SaS Projekt na téma Kontrola a provoz systému TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace.

Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že mezi účastníky byli zástupci klientů a poskytovatelů, správce SVJ a letos poprvé jsme měli zástupce z řad výrobků komponentů pro facility management.

Vzdělávání bylo rozděleno do pěti odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa: Základy facility managementu – standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení – lektory oblasti byli Petra Gütterová, MBA, TZB-info, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM a Ing. Aleš Choutka, Alstanet.
  • BOZP a PO/Energetická náročnost budov: BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy – lektory oblasti byli Jindřich Bumba, SSI Technologies a Ing. Renata Straková, Entech group, TZB-info.
  • Bezpečné užívání budov: Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov – lektory oblasti byli Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11, Vladimír Baletka, eFACILITY consulting a Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava.
  • Správa budov/EXKURZE: Kontrola a provoz systémů TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace a Tipy na energetické úspory – lektory oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt, TZB-info a Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info.
  • Práce s daty ve facility managementu: Kvalita ve facility managementu podle normy ISO 41001 a CAFM systém v praxi – lektory oblasti byli Petra Gütterová, MBA, TZB-info a Jan Talášek, ATALIAN CZ.

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu a řádnou docházku v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako E.ON Česká republika, RDK servis-reality, ALTRON, REXCOM, Bosch Powertrain, KONPLAN, Novavax CZ, Novira Estate SE, Hügli Food nebo Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7.

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Stanislav Novák, Facility manager, KONPLAN s.r.o.
Školení hodnotím velmi kladně. Organizace na vysoké úrovni. Lektoři, kteří věděli, o čem mluví, uměli přednášet, nenudili, neuspávali, uměli reagovat na dotazy, velmi dobře vybraní odborníci. Občerstvení vynikající, vše chutné a v až nadbytečném množství. Exkurze do zázemí aquaparku pro mě zajímavá. Praktické využití nabytých zkušeností bude v mém případě složitější především z důvodu personálních limitů. Místo školení fajn, pokud se jede autem. Osobně bych dal přednost cestě vlakem. Závěrem: Školení bez problémů komukoliv s klidným svědomím doporučím. Vysoká odborná úroveň. Váš přístup a Vašich kolegyň perfektní.

Ivo Koláček, Powertrain Solutions, Technical Systems (FCM2-Jh), Bosch Powertrain s.r.o.
Děkuji za perfektní organizaci semináře v ideálním počtu lidí. Témata přednášejících pokryla hlavní body facility managementu a splnila mé očekávání. Jako nejlepší část semináře považuji exkurzi v Aquapalace Praha.“

Mgr. Robert Kolář, vedoucí odboru, Odbor majetku ÚMČ Praha 7
Seminář ‚Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi‘ mohu rozhodně doporučit všem, kteří nechtějí být ve svém oboru pozadu. Seminář je doslova nabitý informacemi, ale nebojte se, že byste usínali jako u jiných seminářů, to tu rozhodně nehrozí. Silnou stránkou jsou totiž samotní lektoři, kteří jsou odborníky z praxe. Moje prvotní obava z příliš teorie se velice rychle ztratila. Lektoři ve svých přednáškách často prezentovali konkrétní případy z praxe, což je hlavní přidaná hodnota semináře. Dále nebyl problém s lektory průběžně diskutovat různá témata. Ze semináře jsem tedy odcházel s plným zápisníkem a dobrým pocitem. Organizace semináře byla bezchybná. Rozhodně doporučuji.“

Karel Keller, Manažer provozu DC, ALTRON, a.s.
Děkujeme Vám za perfektně zorganizovaný intenzivní kurz, ze kterého si odnášíme nové a potvrzené pohledy na školenou problematiku. Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme do budoucna mnoho takto dokonale provedených školení.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům třináctého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 16.–18. 10. 2023 a 23.–24. 10. 2023 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování, a to 14.–16. 10. 2024 a následně pak 21.–22. 10. 2024.

Přihlásit se můžete na www.tzb-info.cz/facility-management.

V případě zájmu o vzdělávání neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.