logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID-19–koronavirem

Aby úklid, resp. čištění, bylo účinné, je nutné zachovat základní zásady a postupy. Je nutné odlišit úklidové náčiní pro různé oblasti, řídit se hodnotami ředění na etiketě výrobku, nemíchat přípravky dohromady.

Reklama

Drobné povrchy a podlahy:

  1. Povrchy nejdříve zbavit například drobků, papírů, vlasů a prachu na sucho, tedy buď setřením suchou utěrkou – prachovkou, nebo vysátím vysavačem.
  2. Povrchy na vlhko otřít běžným přípravkem (například na bázi alkoholu) a odstranit ohmaty, skvrny a ostatní ulpělé nečistoty. Pokud je přípravek na bázi alkoholu není nutné povrch znovu otírat.

    V případě, že tyto dva kroky neprovedete, nebude povrch následně zdezinfikovaný, jelikož se nevytvoří jednolitý účinný dezinfekční film.
  3. Povrch setřít utěrkou/mopem navlhčené/ namočené v dezinfekčním roztoku s VIRUCIDNÍM účinkem. A to nejdříve po obvodu, a poté systémově uvnitř. Není nutné povrchy příliš máčet.Povrch nechat oschnout, případně po době působení otřít do sucha. Po dobu působení dezinfekčního roztoku nevstupovat, nebo nesahat na dezinfikovanou plochu.

    Je velmi důležité dodržet poměr ředění a dobu působení, resp. expozice, jinak nebude dezinfekce účinkovat! Ředění dezinfekčních roztoků je nutné věnovat maximální pozornost. Při použití roztoku o nízké koncentraci je dezinfekční účinnost nedostatečná, při zbytečně vysoké koncentraci může dojít k poškození dezinfikovaného materiálu, cena dezinfekčního roztoku je vysoká a nemá správný účinek. S úspěchem se využívají různá dávkovací zařízení např.: sklenička 200 ml nebo g, lžíce 10–12 ml nebo g, lžička 5–7 ml nebo g. V případě, že dezinfekční prostředek nebude působit dostatečně dlouhou dobu podle návodu, nedojde k dezinfekci, protože se nevytvoří jednolitý dezinfekční film.

Zásadním předpokladem účinnosti prováděné práce je používání čistých pomůcek, utěrek nebo mopů, ale i roztoků a zachování doby působení podle návodu dané dezinfekce.

Stěny a velké svislé plochy:

  1. Svislé plochy nastříkáme buď tlakovým rozprašovačem nebo napěňovačem s odmašťovacím přípravkem (např. na bázi alkoholu). Pak nanesený roztok/pěnu rozetřeme buď rozmývákem na okna, nebo čistým podlahovým mopem, v případě ulpělých skvrn držákem padu s bílým padem.
  2. Následně pak celou plochu setřeme vlhkým čistým mopem navlhčeným čistou vodou. Není nutné povrch přemočit, je nutné jen otřít nečistoty a chemický prostředek. Povrch buď necháme uschnout, nebo setřeme do sucha opět čistým návlekem.
  3. Následně na povrch opět nastříkáme, nebo setřeme virucidní dezinfekci tak, aby byl povrch zcela pokrytý. Dezinfekci lze opět aplikovat i namočeným čistým mopem nebo rozmývákem.

Opět je nutné dodržet poměr ředění a dobu působení, resp. expozice! A je zásadní používat čisté mopy, pady, rozmýváky a především roztoky.

Mytí a dezinfekce rukou:

Při mytí rukou nesmí být na rukou prstýnky a na zápěstí hodinky. Pro dezinfekci rukou je nutné ruce napřed umýt a následně zdezinfikovat. Mytí i dezinfekci je nutné dělat alespoň 30 vteřin a každý pohyb správného mytí 5krát opakovat. Antibakteriální gely nemají požadovanou účinnost a otření rukou těmito gely bez předešlého umytí nemá daný účinek.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.