logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak můžeme nahradit výrobu elektřiny z uhlí po roce 2030

Lubomír Lízal, český ekonom, bývalý člen bankovní rady ČNB byl hostem ve studiu Estav.tv. Na začátku loňského roku odhadl roční inflaci 2002 na 15%, skutečná inflace byla 15,1%. Říká, že z toho, jak se trefil nemá vůbec radost, protože doufal, že skutečnost bude lepší než jeho pesimistický odhad.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Jako hlavní příčinu růstu cen energií uvádí, „…že jsme v Evropě podlehli iluzi, že energie je nadbytek a naše cíle jak změnit energetiku na uhlíkově neutrální mohou být ambiciózní…“ Rozdílný přístup EU – ideologický a USA – pragmatický, je možno ukázat např. na chápaní pojmu BAT (Best Available Technologie), tedy nejlepší dostupná technologie. V USA za takovou technologii považují tu, kterou si může každý objednat a bude mu za nabídkovou cenu dodána. Naproti tomu v EU je BAT často ta technologie, která právě vyšla z laboratoře.

V rozhovoru mimo jiné komentuje i výstupy z každoroční zprávy o přiměřenosti zdrojů výroby elektřiny, kterou vydává správce přenosové soustavy ČEPS. Podle těchto zpráv se už v roce 2030 stane ČR čistý dovozce elektřiny s deficitem 15-20 TWh. Upozorňuje, že je to ale celoroční bilance a v zimních měsících, po odstavení uhelných elektráren, bude pokrytí naší spotřeby elektřiny ještě mnohem problematičtější. S rostoucím podílem výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na úkor výroby z uhelných elektráren bude tento problém s obrovskými letními přebytky a naopak zimními nedostatky narůstat.

K vyrovnání bude nutno jednak vystavět nové paroplynové elektrárny, které budou najíždět v obdobích záporného salda mezi výrobou a spotřebou. Elektřina v nich vyrobená bude tedy drahá. Vlivem vyšší ceny plynu i nižšího ročního využití. Druhou cestou pak je řízení na straně spotřeby. Zde bude potřeba zásadně změnit celou filozofii distribuce elektřiny. Nová distribuční tarifní soustava musí umožnit pomocí ceny motivovat odběratele k přesměrování co největšího podílu spotřeby do období přebytků a naopak omezit spotřebu v časech napjatého salda výroba – spotřeba.

Zajímají vás podrobnosti? Poslechněte si celý rozhovor s Lubomírem Lízalem na estav.tv.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.