logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Velcí spotřebitelé energií omezili vlastní výrobu energie z plynu

Průmysl omezil výrobu v plynových kogeneračních jednotkách ve prospěch jiných energetických zdrojů. Současně se zvýšilo využití obnovitelných zdrojů energie (z 6 % v roce 2021 na 22 % procent v loňském roce).

V loňském roce velké podniky v ČR výrazně snížily spotřebu zemního plynu pro vlastní výrobu energie. Průmysl omezil výrobu v plynových kogeneračních jednotkách ve prospěch jiných energetických zdrojů. Současně se zvýšilo využití obnovitelných zdrojů energie (z 6 % v roce 2021 na 22 % procent v loňském roce).

Vyplývá to z výsledků ankety, které zveřejnili koncem března na semináři „O cenách, nákupu a dodávkách energií” zástupci Sdružení velkých spotřebitelů energií SVSE. Sdružení působí jako samostatná sekce Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE. Anketa probíhala v únoru a březnu 2023 a obsahuje údaje za rok 2022.

Zdroj energie respondentů ankety SVSE

(porovnání 2021 a 2022)

Zdroj energie respondentů ankety SVSE (porovnání 2021 a 2022)

Z výsledků je patrné, jaká je palivoenergetická základna našich podniků. Jednoznačně poklesla výroba energie z plynu. Mírně se ale zvýšilo využití plynu pro technologie, což může být ovlivněno skladbou respondentů,“ uvedl tajemník Sdružení Karel Šimeček. Podle něho anketa poukázala na trend omezování využití plynu na výrobu energie. „Tento vývoj byl patrný už v roce 2021,“ doplnil.

Energetické náklady: Ohromné rozdíly

Anketu vyplnilo 24 velkých odběratelů energií. Z vyjádření deseti podniků vyplynulo, že z celkových výrobních nákladů připadá v celkovém průměru 38 % na podíl nákladů na nákup a spotřebu energií. Podstatné je, že energetické náklady dopadly na jednotlivé podniky velmi odlišně, pohyboval se v rozmezí od 8,5 % až po 76 %.

Tuto diferenciaci potvrzuje i zjištění meziročního nárůstu energetických nákladů v roce 2022, který se u šestnácti podniků pohyboval v rozmezí mezi 15 % až 208 %, a to v závislosti na charakteru výroby.

Způsob nákupu energií se změnil

V loňském roce se změnil způsob nákupu energií. Odběratelé se zaměřili na spotové nákupy či burzovní produkty, nákupy za fixní ceny byly podle respondentů ankety až posledním řešením. Nejčastěji se praktikuje kombinovaný způsob nákupu.

Ukazuje se, že ani průmysl, ani výrobci energií nemají v současné době zájem o dlouhodobé kontrakty,“ uvedl k situaci generální sekretář energetické burzy PXE David Kučera, který na výše zmíněném semináři přiblížil vývoj na trhu s elektrickou energií a zemním plynem.

Diskuse: Ceny se stabilizují

Účastníci semináře z řad velkých spotřebitelů energií potvrdili, že loňská turbulentní situace na trhu, týkající se cen energií, se uklidnila. Ceny se podle nich stabilizují a stav je celkově příznivější, než se očekávalo. „Diskuse zhodnotila problematiku související se zabezpečením dodávek plynu, která je mnohem pozitivnější, než jsme vloni čekali. Tomu odpovídají ceny a jejich vývoj,“ prohlásil předseda SVSE Jaromír Vorel.

Účastníci akce se shodli na tom, že ceny energií jsou lépe předvídatelné než v loňském roce. Poukázali ale na nejasnost ohledně další podpory spotřebitelů z prostředků státního rozpočtu.

Další informace, včetně PP prezentací, najdete ZDE

Sdružení velkých spotřebitelů energie SVSE hájí zájmy jinak neorganizovaných velkých zákazníků v oblasti energií. Je samostatnou sekcí Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.