logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Valdická věznice sníží náklady na energie

Valdická věznice nyní prochází řadou rozsáhlých změn, které zefektivní fungování energetického hospodářství a sníží náklady na energie. Energetický projekt za 115 milionů korun realizuje společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Reklama

Valdické vězení se nachází v bývalém kartuziánském klášteře 4 km za Jičínem a s rozlohou cca 22 fotbalových hřišť, tedy téměř 10 ha, je to jedna z největších věznic u nás. K nejznámějším zločincům, kteří zde pobývali, patří i Babinský. Aktuální kapacita je cca 1 100 vězňů v 5 ubytovnách. Celý objekt valdické věznice má ovšem dalších 100 budov – pracoviště odsouzených, kanceláře zaměstnanců, strážní věže, návštěvní místnosti, garáže aj.

Rekonstrukce hlavní plynové teplovodní kotelny včetně výměny kotlů a instalace plynového TČ

Součástí dodávky bude i rekonstrukce trasy teplovodních rozvodů o celkové délce potrubí 5,6 km včetně 16 předávacích stanic.

S energetickými stavbami máme desítky let zkušeností. Co je pro nás ve Valdicích nové, je nutnost dodržovat specifické bezpečnostní podmínky,“ vysvětluje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA a dodává: „pro navážení materiálu a lidí je vypracován přesný harmonogram, počítáme i s časem nezbytným pro několikeré kontroly při příchodu i odchodu.

Projekt zahrnuje také modernizaci kotelny kulturního domu Valdice, který taktéž spadá do správy Vězeňské služby ČR. Zde již proběhla instalace nové kotelny. Ukončení tohoto rozsáhlého projektu je naplánováno na 30. září letošního roku.

Veškeré práce probíhají za mimořádných bezpečnostních opatření, k nimž patří kontrola při vstupu do objektu srovnatelná s procedurou na letištích. Po ní následuje odevzdání mobilního telefonu. Po areálu se pracovníci společnosti ENESA mohou pohybovat pouze po předchozí dohodě a v doprovodu ostrahy.

I přes tato omezení vše běží podle plánu. Nyní se rozjíždí rekonstrukce hlavní plynové teplovodní kotelny včetně výměny kotlů a instalace plynového tepelného čerpadla.

Využití odpadního tepla z prádelny, pere se 600 tun prádla

Současně se realizuje i nová parní kotelna v prádelně, která ve standardním provozu vypere kolem 600 tun prádla nejen pro Věznici Valdice, ale i pro dalších 13 věznic z východních a severních Čech. Zde bude nyní instalován parní kotel s tepelným výkonem 1,6 MW a parním výkonem 2,5 t/hod. Dále pak bude v srpnu za minimálního přerušení provozu osazeno plynové tepelné čerpadlo a instalována nová rekuperační technologie na využití odpadního tepla z prádelny k ohřevu teplé vody využívané ve věznici.

Jedna z prvních dotací z OPŽP na energeticky úsporná opatření

Vězeňská služba ČR, která Věznici Valdice spravuje, využila k financování energeticky úsporné rekonstrukce jako jedna z prvních dotaci z OPŽP na energeticky úsporná opatření. Tuto modernizaci vnímá jako ekologicky prospěšnou, efektivní a jisté je, že výsledkem budou v dnešní době tolik žádané úspory v oblasti provozních prostředků.


Komentář společnosti Hoval spol. s r.o.

Srdcem hlavní plynové kotelny věznice Valdice bude (je): 2× dvojkotel Hoval UltraGas 2000(D) + teplovodní nízkoemisní kotel Hoval CompactGas 2800 s externím hořákem.

S odpovědností k životnímu prostředí tak zajistí technologie Hoval splnění technických parametrů a požadavků na moderní, efektivní a úsporný zdroj tepla."Komentář společnosti Professional Support s.r.o.,
Ing. Vladimír Kšenzuliak, technický ředitel

Energetická účinnost velkokapacitních prádelen se posuzuje podle parametru spotřeby tepelné energie na kilogram zpracovaného prádla. Prádelna ve věznici Valdice měla před rekonstrukcí spotřebu přibližně 6,5 kWh zemního plynu na jeden kilogram prádla. Plánovaná spotřeba zemního plynu po rekonstrukci je méně než 2 kWh zemního plynu na jeden kilogram zpracovaného prádla. Jedná se tedy o úsporu ve výši cca 70 % původní spotřeby zemního plynu. Při zpracování 600 tun prádla za rok se jedná o obrovskou finanční úsporu (více než 2 mil. Kč/rok) i úsporu emisí (úspora emisí CO2 více než 540 tun/rok).

Hlavními technickými řešeními vedoucími k této obrovské úspoře jsou:

  1. Využití energie horké odpadní vody z praní. Horká voda se chladí z 50 až 70 °C na cca 25 °C. Tato energie se využívá pro ohřev čisté technologické vody použité v prádelně.
  2. Využití energie horké odpadní vzdušiny (plynu a páry) ze žehlicích linek. Odpadní vzdušina se chladí z 80 až 120 °C na cca 30 °C. Tato energie se využívá pro ohřev TUV v součinnosti s plynovým tepelným čerpadlem.
  3. Rekonstrukce vnitřních parních a kondenzátních rozvodů včetně využití energie odpadní nízkotlaké páry.
  4. Přesunutí parní kotelny do objektu prádelny (původně byla vzdálená více než 300 metrů). Moderní parní kotel s vysokou účinností.

První tři opatření byla realizována na klíč naší společností. Naše práce postupují i navzdory přísným bezpečnostním opatřením rychleji než smluvní harmonogram. Již koncem května proběhla tlaková zkouška vnitřních parních a kondenzátních rozvodů. Na našich webových stránkách www.profsupport.cz můžete najít informace o dalších podobných projektech a možnostech úspory energií a vody v prádelnách.
Řídicí systém využití energie odpadní vody a odpadní vzdušiny. Čistá technologická voda se ohřívá z 9,3 °C na 57 °C pouze pomocí energie těchto odpadních proudů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.