logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Panelová montáž dřevostaveb

Firma Insowool s.r.o. zásobuje dřevovláknitými izolacemi desítky stavebních firem. Některé s různým stupněm automatizace vyrábějí panely, které posléze montuji na již připravené základové desce.

Jedna z firem sídlí nedaleko od Benešova, přičemž staví rodinné domy na celém území Čech. V roce 2020 byla realizace také ve Stříbrné Skalici. Jedná se o dům pro mladou rodinu se dvěma dětmi. Objekt má přízemí a obytné podkroví.

Montovaná panelová technologie zahrnuje kompletní svislé obvodové stěny, vnitřní nosné stěny a příčky, stropy a střešní panely sedlové střechy. Ve výrobní hale jsou do panelů zabudované okenní a dveřní rámy a v maximální míře je připevněná předstěna instalační mezery. Povrch dřevovláknitých desek je opatřen kompletní vrstvou lepicí malty s výztužnou síťkou. Tato kompletizace dílů zkracuje další práci na staveništi o několik dní. Speciální technologie byla dříve po mnoho let vyvíjena a zdokonalována zakázkami ze zahraničí.

Výhody montovaných panelů spočívají v preciznější práci na halách, a to celoročně bez ovlivnění počasím. Kladem je také vybavení strojním zařízením na přesné řezání a opracování KVH hranolů a všech deskových materiálů. Drobnou nevýhodou je velice omezená možnost dodatečných dispozičních změn na staveništi, posunutí otvorů apod. Výstavba je podmíněna vhodným a přístupným pozemkem, kam může přijet těžká technika, tedy tahač s návěsem a zároveň jeřáb.

Všechny naše partnerské firmy staví panelovou technologií až desítky domů ročně, což by letmou montáží na staveništi nebylo možné.

Fotodokumentace a základní informace o panelové technologii je v aktualitě na webu INSOWOOL.


 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.