logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Tři dotační výzvy MMR na podporu vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Více než 1,8 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) mohou žadatelé využít na stavbu, rekonstrukce nebo modernizaci lůžkových infektologických klinik a oddělení. Příjem žádostí o podporu odstartuje v dubnu 2024.

Reklama

Těší mě, že naše ministerstvo může z evropských fondů přispět ke zvýšení dostupnosti a kvality poskytované péče o pacienty s infekčním onemocněním. Finanční prostředky mohou žadatelé využít jak na stavbu nových klinik a jejich rekonstrukci, tak na nákup nového zdravotnického vybavení nebo informačních a komunikačních technologií,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finanční podpora z IROP umožní vytvoření nových lůžek akutní lůžkové péče v oboru infekčního lékařství. Navýší podíl jednolůžkových pokojů na celkovém lůžkovém fondu infektologických pracovišť a zavede, modernizuje a rozšíří nové diagnostické a léčebné metody na infektologických pracovištích. Žadatelé mohou prostředky využít mimo jiné na IT, například na pořízení komunikačního zařízení sestra-pacient, systému bezpečnosti personálu nebo komunikačních technologií pro komunikaci s osobami se smyslovým postižením.

91. výzva IROP podpoří projekty na území méně rozvinutého regionu a je v ní k dispozici 1 061 851 110 Kč z EFRR. 92. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodového regionu a je v ní k dispozici 575 312 703 Kč z EFRR. V 93. výzvě IROP je připravená částka 200 000 000 Kč z EFRR a je pro projekty na území celé ČR.

Seminář pro žadatele a příjemce

  • Termín konání: 19. 4. 2024, 9:30–11:00
  • Adresa místa konání: online – platforma MS Teams
  • Upřesnění místa/času konání: online – Teams

Více informací k semináři

K tématu rekonstrukce nemocnic z nedávných příspěvků na TZB-info a estav.tv

Přečtěte si také Metodou EPC dosáhne Nemocnice Na Homolce úspor 30 milionů ročně Přečíst článek
Přečtěte si také Stovky milionů za energie díky modernizaci ušetří Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Přečíst článek
Přečtěte si také Thomayerova nemocnice ušetří díky opatřením metodou EPC 7,1 milionu korun ročně Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.