logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

Ilustrační obrázek, bytový dům, foto redakce
Ilustrační obrázek, bytový dům, foto redakce

Příjem žádostí o dotaci na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu bytových domů MMR zahájí 20. 11. 2023. Dobré nastavení systému podpory výstavby dostupného bydlení ušetří v budoucnu finance v různých podporách na bydlení.

Reklama

2 výzvy jsou součástí komplexní reformy Bydlení pro život Ministerstva pro místní rozvoj

Za posledních osm let měla nějakou zkušenost s bytovým projektem jen asi třetina velkých obcí. Z průzkumů nám přitom vychází, že skoro tři čtvrtiny samospráv byty stavět nebo rekonstruovat chtějí. Postupně se proto snažíme odstraňovat překážky, které jim v tom brání, ať už je to chybějící know-how nebo peníze na projektovou přípravu. Ta hlavně u malých obcí dalece přesahuje možnosti jejich rozpočtu, často proto nemohou udělat ani tento první krok,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.1

Podpora zpracování projektové dokumentace pro výstavbu bytových domů

Finanční podpora pomůže obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Výzva je určena pro veřejný sektor, hlavně kraje a obce. Podpoří mimo jiné projekty, které počítají s inovativními finančními nástroji. Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze pětinu celkové podlahové plochy stavby.

Druhá vlna v I.Q 2024

Na tuto první výzvu v prvním čtvrtletí příštího roku naváže druhá s více než dvojnásobným objemem peněz (370 milionů korun), na který by i díky upraveným podmínkám měl dosáhnout větší počet žadatelů. Přesunou se do ní také případně nevyčerpané prostředky z první výzvy.
Jde nám o to nastartovat dlouhodobý pozitivní trend, umožnit obcím aktivně utvářet svou bytovou politiku. Díky penězům z Národního plánu obnovy to je možné i bez většího zatížení státního rozpočtu,“ dodal Bartoš.

Komplexní reforma Bydlení pro život

Obě výzvy jsou součástí komplexní reformy Bydlení pro život Ministerstva pro místní rozvoj, která zahrnuje například už schválený nový stavební zákon, koncept dostupného nájemního bydlení nebo návrh zákona o podpoře v bydlení. Státní fond podpory investic spadající pod MMR už také s úspěchem spustil program Nájemní bydlení. Celkový objem investic do zvýšení dostupnosti bydlení z evropských, národních i soukromých zdrojů by měl v příštích letech dosáhnout až 20 miliard korun.

Dokumentaci k vyhlášené výzvě naleznete na webových stránkách MMR.

Dostupné bydlení je možné

Pro jednoduché dostupné bydlení by měly být navrhovány jednoduché domy s opakovaným konstrukčním a dispozičním řešením.
Oč méně aktivní budou stát a samosprávy na úrovni nastavení systému podpory a výstavby dostupného bydlení, o to vyšší prostředky budou muset podle ČKAIT vynakládat v rámci různých podpor a dotací. Vstupy jsou přitom jasné a jednotkové ceny obestavěných prostor v bytových domech rovněž.

Podle cenových ukazatelů společnosti RTS a.s. na rok 2023 přepočtené průměrné stavební náklady na realizaci bytových domů standardního vybavení a konstrukční charakteristiky činí zhruba 35 000 až 40 000 Kč za m2 čisté užitkové plochy. Tyto cenové ukazatele nezahrnují cenu pozemku, přípravu projektu, zpracování projektové dokumentace, ani náklady na další nutné objekty, jako je oplocení, komunikace, přípojky, DPH i další finanční náklady a zisk developera.2

Výši komerčních nájmů mohou samosprávy korigovat velmi účinně – aktivnějším rozšiřováním vlastního bytového fondu s regulovaným nájemným. Podmínkou je, aby nájemné pokrylo veškeré náklady investice a nebylo dotováno z městské kasy,“ domnívá se Ing. Robert Špalek, předseda Inženýrské komory.2

Příklad z Českých Budějovic a pražská naděje

Nízkoenergetický bytový projekt Rezidence Oskarka v Českých Budějovicích ukázal, že i v době zvýšených cen materiálu i stavebních prací lze realizovat nadstandardní obytný dům s prodejní cenou 80 000 Kč/m2 včetně DPH. Vše při dodržení veškerých náležitostí, s nespornou architektonickou kvalitou a naplněním environmentálních principů.

V Praze vznikla městská developerská společnost, která má za úkol připravovat bytové projekty. Pozitivním příkladem by měla být připravovaná rezidenční čtvrť Nové Dvory na chystané trase D. Po změně územního plánu by zde mělo být možné postavit až 2 000 bytů, které by měly být dostupné i pro matky samoživitelky,“ říká Ing. Pavel Štěpán, předseda profesního aktivu ČKAIT pro pozemní stavby.

Zdroje:
1 MMR ČR
2 ČKAIT

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.