logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pozor na letošní vyúčtování, nezvýšil dodavatel skrytě cenu?

Zastropování cen může přinést zvýšené výdaje na energie v letošním vyúčtování. Vláda asi bude muset sáhnout k zastropování regulovaných cen, jinak ceny energií v příštím roce výrazně zdraží. Ceny elektřiny a plynu jsou na spotovém trhu dlouhodobě výhodnější než tradiční ceníky a to i přes energetickou krizi. Plyn na spotovém trhu je už pod 75 EUR/MWh.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Zastropování cen je jistě pomocí většině domácností, protože ceny pro tuto skupinu odběratelů jen tak brzy neklesnou a je zde velké riziko ještě většího nárůstu, pokud by se vývoj velkoobchodních cen opět obrátil směrem k růstu. Bohužel opatření, asi kvůli rozpočtu na tento rok, začnou platit až od příštího roku. Vláda při prezentaci ochranných opatření pro občany slibovala prakticky okamžité snížení záloh díky úspornému tarifu a také díky odpuštění platby za podporu obnovitelných zdrojů, ale tento krok zdaleka nekompenzuje nárůst cen energií.

Také se mluvilo o kompenzacích dodavatelům, o sumě ve výši až 130 mld. korun a také o zdrojích, odkud se tyto peníze vezmou. Někteří obchodníci to pochopili tak, že je to signál ke zvýšení ceny na okamžitou cenovou úroveň, která je nyní na burze. Část obchodníků šla dokonce ještě výše a nasadila ceny pěkně vysoko nad burzovní ceny. Dříve nejvyšší ceny byly určeny pro nově přicházející zákazníky, nyní tyto ceny jsou pro všechny zákazníky obchodníků.

Přečtěte si také O jaké příspěvky můžete žádat, innogy od listopadu zvyšuje cenu plynu, úspěšní a neúspěšní obchodníci podle počtu přípojek Přečíst článek

Proto se domnívám, že samotné zastropování cen u mnoha zákazníků může přispět k tomu, že se účty za energie v tomto roce výrazně zvednou a budou vyšší, než kdyby žádné zastropování nebylo vyhlášeno. Vláda měla přijmout zastropování co nejdříve s platností ještě v tomto roce, aby lidé nemuseli doplácet na vypočítavost některých nesolidních dodavatelů, kteří počítají s tím, že vysoko nastavené ceny energií zaplatí stát z rozpočtu.

Také se domnívám, že ceny energií v případě poklesu cen, což by mohlo nastat, když by vypukla ekonomická krize, jen tak neklesnou. Protože změny cen pro domácnosti jsou velmi opožděny za cenami ve velkoobchodu a obchodníkům se nebude chtít rychle ceny snížit, když zastropováním je cenová hladina takto nastavena.

Proto bych chtěl upozornit na to, že ve svém zájmu je třeba si zkontrolovat vyúčtování, zda dodavatel jen tak bez řádného oznámení nezvýšil ceny elektřiny nebo plynu. Když totiž zjistíte, že vás dodavatel řádně neinformoval a nepoučil (minimálně 30 dní předem a adresně, ne pouze na stránkách dodavatele), zvýšená cena neplatí a platí ta cena, která byla před zvýšením. Zákazník musí vyúčtování reklamovat u dodavatele a požadovat původní cenu. Když se nedohodnete, měl by se zákazník obrátit na Energetický regulační úřad.

V současné době dochází také ke zvyšování cen u produktů s cenou, která se odvíjí podle spotového trhu. Tam se samozřejmě nedá reklamovat zvýšení ceny komodity, protože zákazník by měl vědět o volatilitě cen na spotovém trhu. Problém spočívá v tom, že někteří obchodníci nejdříve zákazníky převedli na spotový trh s určitými příplatky a teď by si obchodníci chtěli něco urvat ze státních peněz. Pro ně je nyní jedinou možností zvednout příplatky, které si připočítávají ke komoditní ceně. Jedná se o pevnou sazbu ke komoditě nebo o přídavný koeficient k ceně a konečně o zvýšení paušálu. I tyto změny musí být zákazníkovi řádně oznámeny (včas, adresně a zákazník musí být poučen o možnostech). Pokud se tak nestalo, tak nový způsob výpočtu neplatí. Opět je třeba vyúčtování reklamovat a případně neúspěchu se obrátit na regulátora.

Možná dojde i na zastropování regulovaných cen elektřiny a plynu. Regulované ceny budou oznámeny dříve (asi začátkem listopadu)

Ekonomický deník uveřejnil informaci ohledně zrychlené přípravy nových regulovaných cen, které by měly být zveřejněny o měsíc dříve, než obvykle koncem listopadu nebo začátkem prosince. Deník vychází z vystoupení člena Rady ERÚ Petra Kusého na konferenci „Energetická krize eskaluje, je třeba ji řešit“. Regulované ceny se týkají hlavně plateb za distribuci elektřiny a plynu a za udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny.

Podle neoficiálních informací, které se povedly deníku získat bude řešení pomocí zastropování regulovaných cen pro stát velmi nákladné. Počítá se s dalšími 35 mld. Kč na kompenzaci zastropování cen elektřiny a se 2 mld. Kč v případě plynu.

Kdyby zastropování regulovaných cen neproběhlo, tak zákazníky čeká další obrovské zdražení zejména elektřiny i přes zastropování cen komodit.

Jediná možnost, jak se vyhnou vysokým, zastropovaným cenám elektřiny a plynu, je si vsadit nyní na spotový trh

Díky zastropování cen elektřiny a plynu mají všichni zákazníci jistotu, že nemohou mít ve vyúčtování za období od 1. 1. 2023 vyšší ceny za komoditu, než která je nastavena jako maximální, 5 000 Kč/MWh za elektřinu (bez DPH) a 2 500 Kč/MWh za plyn (také bez DPH). Při případném poklesu velkoobchodních cen, se zákazníci s tradičními ceníky zlevnění energií jen tak nedočkají. Kdežto ti zákazníci, kteří si vybrali poctivého dodavatele s poctivými a transparentními cenami podle spotového trhu se zlevnění dočkají ihned.

Spotové ceny jsou dlouhodobě výhodnější než tradiční ceníky, jen je potřeba vybrat slušného dodavatele. Podívejte se na tabulku se srovnáním cen na spotu a cen našich hlavních dodavatelů ČEZ a innogy, jejich základních produktů. U většiny spotových dodavatelů je třeba k uvedené ceně připočíst marži obchodníka. Výjimku tvoří pouze obchodník bezDodavatele, který si k ceně komodity nic neúčtuje. Ostatní slušní obchodníci si účtují částky do 300 Kč/MWh. U cen dominantních dodavatelů není zobrazena průměrná cen za rok, ale cena která byla po většinu roku. Nutno také poznamenat, že v době energetické krize většina zákazníků měla vyšší ceny, než které jsou uvedeny u dominantních dodavatelů. V současné době bude cenový rozdíl mnohem vyšší než uvádím v tabulce a tím se výhodnost spotového trhu ještě zvýrazní.

Přečtěte si také Definitivní verze zastropování cen elektřiny a plynu. Jak spočítat cenu ze spotového trhu? Přečíst článek

Ceny ze spotového trhu v tabulkách jsou počítány naší kalkulačkou. Bohužel, počet zaznamenaných let u elektřiny je mnohem nižší, než je u plynu.

Elektřina
Rok Spot ČEZ
2019 1 086,29 1 551,98
2020 883,66 1 878,00
2021 2 360,54 1 878,00
2022 6 319,07 3 120,00
Průměr 2 507,13

Tab 1: Porovnání průměrných cen elektřiny (svícení D02d) na spotovém trhu a u ČEZ, u  základního produktu (zde se nejedná o průměrnou cenu, ale cenu, kterou měli po největší část roku)


Plyn
Rok Spot innogy
2012 618,84 1 112,21
2013 657,62 994,01
2014 649,12 994,01
2015 568,44 994,01
2016 391,88 894,60
2017 503,55 854,60
2018 592,56 854,60
2019 448,25 897,00
2020 286,99 897,00
2021 913,04 897,00
2022 2 647,14 1 535,00
Průměr 734,36

Tab 2: Porovnání průměrných cen plynu (pro topení) na spotovém trhu a u innogy, u jeho základního produktu (zde se nejedná o průměrnou cenu, ale cenu, kterou měli po největší část roku)

Ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu minulý týden klesly pod 75 EUR/MWh

Ceny elektřiny a plynu s občasnými přestávkami pokračovaly v poklesu. Cena elektřiny se v neděli dotýkala 100 Eur/MWh, cena plynu v neděli klesla pod 75 EUR/MWh. Pokles cen elektřiny ovlivňují hlavně příznivější počasí pro obnovitelné zdroje a pokles cen plynu. U plynu jsou to příznivé předpovědi počasí, naplněnost zásobníků a zdá se i obrat v ruské politice, kdy si Rusové asi začínají uvědomovat, že se spletli v taktice energetické války, že již nemají moc nástrojů, jak zvyšovat ceny plynu v Evropě. Bohužel určitou roli může mít i snížení poptávky vlivem začínající krize.

Obr. 1: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE, a.s.)
Obr. 1: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE, a.s.)
Obr. 2: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE, a.s.)
Obr. 2: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE, a.s.)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.