logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Regulované ceny elektřiny výrazně klesnou, u plynu mírně stoupnou. Spotřebujeme méně elektřiny, ale vyvážíme více

Regulované ceny díky nulové platbě za podporu obnovitelných zdrojů výrazně klesnou, u plynu naopak mírně vzrostou. Ve třetím čtvrtletí jsme vyrobili více elektřiny a spotřebovali výrazně méně, zvýšili jsme vývoz. Po vyhlášení regulovaných cen energií dodavatelé zveřejňují ceníky na rok 2023, v některých z nich jsou ceny mírně vyšší než na burze. Nejlevnější ceníky jsou nyní ceníky ze spotu, tvoří levnější polovinu srovnání.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Před čtrnácti dny jsme se zabývali návrhem regulovaných cen na rok 2023, nyní, dříve než obvykle, úřad zveřejnil cenová rozhodnutí týkající se regulovaných cen elektřiny a plynu. V distribučních oblastech ČEZ a EG.D (E.ON) se nic od návrhu nezměnilo, v případě Pražské energetiky je výsledná cena za jistič mírnější, než kterou navrhoval úřad.

V každém případě dochází k růstu poplatku za jistič, hlavně u proudu pro svícení (D01d a D02d) ve výši 18 až 35 %, což je kompenzováno snížením poplatku za distribuci elektřiny o 1 až o 15 %, nejvíce v Praze. U plynu distribuční poplatky i stálý plat velmi mírně klesnou, opět s výjimkou Prahy, kde vzrostou o 5 až 8 %.

V meziročním srovnání však regulovaná část plateb výrazně klesne a to díky nulovým platbám na podporu obnovitelných zdrojů. Přehled o tom, kolik lidé díky odpuštění tohoto poplatku ušetří, je uveden v následujících tabulkách. U topného proudu je příspěvek nulové platby mnohem vyšší a vymaže prakticky celou platbu za regulované položky.

Regulované ceny na rok 2023 jsou velmi silně dotované ze strany státu. Je to proto, že náklady na regulaci velmi silně vzrostly kvůli extrémně vysokým cenám proudu a plynu a také by měly vzrůst kvůli dlouhodobě plánovaným investicím do přepravních soustav. K této formě dotace ze strany státu se vyjádřil Stanislav Trávníček, předseda rady ERÚ v tiskové zprávě:

Proto jsme se obrátili na vládu a požádali o kompenzace nárůstu cen energií, které se promítají do regulované složky. Pokud by nedošlo k zapojení státního rozpočtu, regulovaná složka by podstatně vzrostla. To by do značné míry popřelo efekt zastropování tržní složky ceny elektřiny, kterým vláda bojuje proti energetické krizi.“

Tab. 1: Porovnání cen za jistič a za distribuci elektřiny v letech 2022 a 2023 s vyčíslením změn plateb, spodnější řádek je se započítáním nulové podpory OZE.
Tab. 1: Porovnání cen za jistič a za distribuci elektřiny v letech 2022 a 2023 s vyčíslením změn plateb, spodnější řádek je se započítáním nulové podpory OZE.
Tab. 2: Porovnání regulovaných plateb plynu v letech 2022 a 2023 s vyčíslením změn plateb v Praze při spotřebě 20 MWh.
Tab. 2: Porovnání regulovaných plateb plynu v letech 2022 a 2023 s vyčíslením změn plateb v Praze při spotřebě 20 MWh.

Kvůli podstatnému nárůstu cen energií se relativně snížil význam regulovaných cen na celkových platbách zákazníků, u svícení se spotřebou 2 000 kWh za rok činí podíl regulovaných cen 30 %. U elektřiny a plynu na topení je podíl regulovaných cen dokonce jen 10 %.

kalkulátoru cen energií TZB-info jsou již uvedeny regulované ceny na rok 2023, tak jsme prakticky již v roce 2023. Nově se ukazují ve srovnání nabídky, které nemají ukončenou platnost v roce 2022 a nově vydávané ceníky s datem od 1. 1. 2023.

Objem výroby elektřiny roste a roste i export, naše spotřeba se snižuje

Energetický regulační úřad vydal Čtvrtletní zprávu o provozu elektrizační soustavy České republiky. Z ní vyplývá, že výroba elektřiny v uplynulém čtvrtletí v meziročním srovnání výrazně stoupla celkem o 5,1 %. Nejvíce dodaly uhelné elektrárny, meziroční nárůst 16,3 %. Naopak pokles je nejpatrnější v paroplynových a vodních elektrárnách vlivem drahého plynu a sucha v letním období.

Ze zprávy vyplývá, že jsme snížili spotřebu proudu meziročně v domácnostech o 5 % a ve velkoodběru ve vysokém napětí dokonce o 8 %.

Zvýšená výroba přispěla ke zvýšení vývozu o 15 % a snížení dovozu o 12 %. Saldo vývoz dovoz se zvýšilo o 52 %.

Tab. 3: Výroba a spotřeba elektřiny za 3. čtvrtletí v meziročním srovnání (Zdroj ERÚ)
Tab. 3: Výroba a spotřeba elektřiny za 3. čtvrtletí v meziročním srovnání (Zdroj ERÚ)

Regulátor rovněž zveřejnil Čtvrtletní zprávu o provozu plynárenské soustavy České republiky. Z ní vyplývá, že spotřeba plynu v meziročním srovnání klesla o 16,3 %, přitom průměrná teplota byla o 0,2 °C vyšší, než je dlouhodobý teplotní normál 16,6 °C.

K snížení spotřeby plynu u velkoodběratelů přispěl pokles výroby elektřiny z plynu a možná také výrazný pokles počtu odběrných míst, který se snížil meziročně o 30 tisíc.

Přeprava plynu přes naše území ve třetím čtvrtletí výrazně poklesla, v září činila jen 254 mil. m3. Odběr plynu pro naši spotřebu zůstává stabilní, bez znatelného poklesu.

Tab. 4: Přehled toků plynu do a z naší plynárenské soustavy, výrazně se snižuje množství plynu, který teče od nás (Zdroj ERÚ).
Tab. 4: Přehled toků plynu do a z naší plynárenské soustavy, výrazně se snižuje množství plynu, který teče od nás (Zdroj ERÚ).

Obchodníci začínají vydávat nové ceníky na rok 2023

Jako každý rok po zveřejnění nových regulovaných cen elektřiny a plynu začínají obchodníci vydávat nové ceníky na příští rok. Ceny energií nejsou totožné se zastropovanými cenami, ale téměř ve sto procentech ceníků mají vyšší cenu, než je strop. Většinou obchodníci zvyšují cenu elektřiny na zhruba 7 500 Kč/MWh, což odpovídá současným cenovým hladinám na burze. Nikdo již neprovokuje zákazníky s cenami nad 10 000 Kč/MWh. V tom se situace výrazně mění. Rovněž nové ceníky plynu již nepřesahují částku 4 000 Kč/MWh.

Přečtěte si také Přehled nabídek zákazníkům s končícím závazkem Přečíst článek

Zákazníci jsou od 1. 1. 2023 chráněni zastropováním cen, ovšem, když by zastropování cen skončilo, tyto ceny zákazníkům zůstanou. Když budou ceny na nízké úrovni, tak se dodavatelům nebude chtít příliš z těchto vysokých cen něco slevovat.

V současné době je většina spotových nabídek (cenový průměr za poslední tři měsíce) cenově výrazně nižší, než jsou nabídky na úrovni zastropovaných cen.

Tab. 5: Vývoj spotových cen Operátora trhu za posledních 12 měsíců
Tab. 5: Vývoj spotových cen Operátora trhu za posledních 12 měsíců
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.