logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Odpuštění DPH za energie s otazníky

Odpuštění DPH za energie s otazníky, foto redakce
Odpuštění DPH za energie s otazníky, foto redakce

Rozhodnutí Ministerstva financí ČR promíjí ve 2 posledních měsících 2021 DPH jak z vyúčtování, tak ze záloh. Energetické společnosti, daňoví experti a správce daně se neshodují ve výkladu pardonu a jeho uplatnění.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Generální pardon, odpuštění DPH za 11 a 12/2021

Ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2020 rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku. Generální pardon reaguje na prudký nárůst cen těchto komodit na světových trzích. Zároveň Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely Zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022.

Přečtěte si také Energie bez DPH a poplatku za obnovitelné zdroje Přečíst článek

Aktuální a předpokládaný růst cen energií, který zásadním způsobem zasahuje do rodinných rozpočtů domácností, představuje nepochybně mimořádnou ekonomickou situaci. Co se týče souladu s legislativou EU, Česká republika ještě před nabytím účinnosti generálního pardonu požádala o možnost aplikace nulové sazby DPH evropského komisaře pro hospodářství. Očekávám, že této žádosti bude s ohledem na celoevropský rozsah problému vyhověno a ČR tak bude moci od 1. ledna navázat na tento dočasný pardon novelou zákona o DPH,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové promíjí ve dvou posledních měsících roku daň z přidané hodnoty jak z vyúčtování, tak ze záloh.

 • U záloh je rozhodující datum přijetí platby.
 • U vyúčtování se datum uskutečnění zdanitelného plnění se odvíjí od toho, kdy na odběrném místě proběhl odečet a následně bylo vystaveno vyúčtování. Zda se bude vyúčtování týkat nulová sazba, tak bude záležet na tom, kdy dodavatel fakturu vystaví.

Prominutí se vztahuje rovněž na dovoz a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi nebo soustavami (např. cisternou).

Informace finanční správy

Z praktických aplikací Rozhodnutí ve vztahu k DPH:

 • U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (typicky odečty elektroměrů a plynoměrů) v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.
 • Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1. 11. 2021 nebo k 31. 12. 2021.
 • U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.
 • Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo jejich zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh. Výše hrazených záloh je věcí smluvního ujednání mezi dodavatelem a jeho zákazníkem. Rovněž tak povinnost vrátit část zaplacené zálohy odpovídající výši prominutí daně není upravena zákonem o DPH nebo Rozhodnutím, neboť toto je soukromoprávní záležitostí.

Celé znění Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)

Přečtěte si také Co dělat při zvyšování cen elektřiny? Je třeba jednat rychle Přečíst článek

Energetické společnosti, daňoví experti a správce daně se neshodují ve výkladu pardonu

Soudní řízení v daňových sporech spadají pod správní soudnictví, které je v Česku mohou trvat i několik let.

Realita „v plusu“:

 • Zálohy jen jednou splátkou na začátku zúčtovacího období, kdy splátka dodavateli energie dorazí na účet v listopadu nebo prosinci, budou mít s nulovou daní odběr za celý nadcházející rok. Pokud si zákazník koncem roku předplatí prostřednictvím záloh dodávku na rok, nebo dokonce delší dobu, měla by být celá taková dodávka osvobozena od daně za předpokladu, že přijatou platbu bude možné přiřadit jako zálohu ke konkrétní budoucí dodávce, případně budoucím dodávkám, zmiňuje Jiří Nesrovnal z prezidia Komory daňových poradců v HN.
  Michal Žurovec, tiskový mluvčí MF ČR, možnost ovlivnit výši daně za odběr i na několik let dopředu odmítá: „Platí, že účelové zvednutí záloh v měsících listopad a prosinec pouze s cílem optimalizovat a snížit celkovou daňovou povinnost v rozporu s účelem regulace by mohlo být finanční správou posuzováno v kontextu zásady zákazu zneužití práva.
  Zálohy jsou věcí domluvy mezi dodavatelem energií a jeho zákazníkem a vychází z jejich smluvního ujednání. Podle Generálního finančního ředitelství není povinnost vrátit část zaplacené zálohy odpovídající výši prominutí daně upravena zákonem o DPH ani Rozhodnutím ministryně a je považováno za ryze soukromoprávní záležitost.

Realita „v minusu“:

 • Odběratelé, kteří na zálohách v závěru roku z jakéhokoliv důvodu nezaplatí nic nebo jim v tomto období nebude vystavena faktura, mají smůlu. V příštím vyúčtování vystaveném až v roce 2022 zaplatí daň 21 procent i za období, kdy by jim daň měla být prominuta.

Mimořádné vyúčtování a samoodečet

Odběratelé mohou svému dodavateli iniciativně nahlásit stav elektroměru nebo plynoměru. Předejdou tak tomu, že energie do časových období kvalifikovaným odhadem za něj rozdělí dodavatel. Současně s tím mohou požádat také o vystavení mimořádné faktury. V případě, kdy dodavatel chystá změnit cenu, má takový postup i další opodstatnění.

Nicméně jde o další nároky na dodavatele, již tak přetížené přechodem zákazníků od zkrachovalých dodavatelů.
Čekáme na podrobnou metodiku ministerstva financí. Bez ní energetické společnosti mohou mít problém od listopadu fakturovat,“ potvrzuje Miroslav Vránek z Pražské plynárenské. „Mimořádné odečty neplánujeme,“ říká rezolutně Petr Holubec z Pražské energetiky, jako příklady vyjádření 2 dodavatelů pro HN.

Přečtěte si také S výrazným růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR Přečíst článek

K problematice záloh a DPH se vyjádřil i Plynárenský svaz

Rozhodnutí osvobozuje od daně z přidané hodnoty zálohy na dodávky plynu a elektřiny uhrazené v listopadu a prosinci 2021. Prominutí daně z přidané hodnoty se tak projeví u všech zákazníků v okamžiku pravidelné fakturace bez ohledu na skutečnost, zda k této fakturaci dojde během letošního listopadu, prosince anebo později,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, a dodala: „Dodávka plynu a elektřiny krytá zálohami s prominutou daní z přidané hodnoty bude i při fakturaci v roce 2022 od daně z přidané hodnoty osvobozena.“
Při mimořádném vyúčtování bude výše úspory závislá na spotřebě. Ta bude před zahájením topné sezony nízká, což v mnoha případech povede ke vzniku přeplatků. U těch se ovšem osvobození od DPH neuplatňuje. V takových případech by mohlo dokonce dojít k situaci, kdy by se zákazníkům vracely listopadové a prosincové zálohy, které budou od DPH osvobozeny, čímž by ale zákazníci o úsporu na DPH mohli zcela přijít.
Také z těchto důvodů by zákazníci neměli požadovat žádné mimořádné vyúčtování. Stačí, aby řádně uhradili zálohy za listopad a prosinec 2021 a vyčkali na pravidelnou fakturaci. V té jim obchodníci s energií úsporu na DPH za listopad a prosinec automaticky uplatní,“ vysvětlila L. Kovačovská.

Komentář Michala Kuliga, ředitele eYello CZ, k. s.

Stát hledá způsob, jak snížit celkový dopad růstu cen komodit na koncové spotřebitele. Za Yello samozřejmě podporujeme jakýkoliv vstřícný krok, který povede ke snížení zátěže zákazníků. Neočekáváme, že bychom zálohami převyšovali strop, neboť jsou rozdělené do delšího období. Nicméně čekáme na upřesňující výklad ERÚ, popř. MPO, abychom mohli zajistit patřičné úpravy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.