logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Změny cen dodavatelů na přelomu roku 2020 a 2021

Konec roku je tradičně obdobím, kdy obchodníci nejčastěji zveřejňují nové ceníky. Vydání nových ceníků je motivováno jednak snahou zakomponovat do ceníků nové státem regulované ceny a také potřebou reagovat na změny na trhu vydáním nových obchodních cen.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Podobně, jako vloni, mají nyní obchodníci vzor, jak se s cenami elektřiny a plynu na přelomu roku zachovat. Na rozdíl od roku 2019, kdy se zdražovalo, je tentokrát předlohou pro ostatní naopak podzimní zlevňování tří významných obchodníků. Letos na podzim jsme zaznamenali zlevnění elektřiny a plynu společnosti innogy, radikálnější zlevnění ČEZ Prodej a snížení ceny plynu našeho významného a populárního dodavatele Moravských naftových dolů (MND). U všech těchto dodavatelů se jednalo o skutečné zlevnění pro většinu zákazníků, s pochopitelnou výjimkou u zákazníků s fixní cenou.

Velkou pozornost jsem věnoval společnosti E.ON, která rovněž prohlašovala, že jak novým zákazníkům, tak stávajícím elektřinu i plyn zlevní. Obchodník sice nové a prolongační ceníky zlevnil, ale na stávající zákazníky na distribučním území E.ONu zapomněl. Pražští dominantní dodavatelé rovnou prohlásili, že měnit ceny nebudou.

Reakce ostatních významných obchodníků v době zveřejnění těchto cen ale byla celkem vlažná. Několik menších obchodníků následovalo výzvu a zveřejnilo nové ceníky s nižšími obchodními cenami ještě na podzim. Velcí alternativní dodavatelé se vyjadřovali k otázce snížení cen vyhýbavě nebo tvrdili, že jejich ceny, i přes snížení cen ostatních, jsou velmi nízké a že není tedy třeba je ještě snižovat. Pokud se tito obchodníci odhodlali ke snížení svých cen, tak se jednalo o akviziční nabídky určené pouze novým zákazníkům.

Popravdě řečeno se situace na velkoobchodním trhu zase tak nezměnila, ceny elektřiny a ani plynu nepoklesly natolik, aby to vyvolalo hromadné zlevňování všech dodavatelů. Je ale pravdou, že zdržování elektřiny a plynu koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 nebylo již odůvodněné. Někteří obchodníci před rokem zdražování přehnali. V tu dobu již klesaly ceny na burze a ceny na spotovém trhu letěly dolů. Na trhu pro domácnosti se začal projevovat velký rozdíl mezi cenami odvozenými ze spotového trhu a cenami obchodníků. V průběhu letošního roku jsme zaznamenali vyšší počet levných akvizičních nabídek.

Jak se rozhodlo dvacet nejdůležitějších obchodníků s elektřinou a plynem ke konci roku, zda změnili cenu nebo ne, ukazuje následující tabulka. Celkem je v jedné tabulce 21 dodavatelů jako průnik množin dvaceti dodavatelů elektřiny a dvaceti dodavatelů plynu. Částky v Kč za rok vyjadřují obchodní část celkových nákladů (cena za komoditu vynásobenou spotřebou plus 12krát stálý plat). Obchodníci byli posuzování ve třech kategoriích spotřeby. První kategorie vyjadřuje náklady při spotřebě proudu pro svícení 2 000 kWh za rok, následuje topení D45d s odběrem ve vysokém tarifu (VT) 1 000 a v nízkém tarifu (NT) 9 000 kWh/rok. V posledním sloupci jsou uvedeny náklady na topení plynem při roční spotřebě 20 MWh. Zelená čísla znamenají pokles cen, černá stejné ceny jako letos, na červenou barvu znamenající zdražení se nedostalo. Dodavatelé byli posuzování podle změny u základního ceníku, který mají většinou neaktivní, stávající zákazníci. Změna cen musela být ohlášena od 1. 1. 2021, dřívější oznámení cen nebylo do tabulky zahrnuto. Rozsah cenových změn posuďte sami.

DodavatelD02dD45dPlyn 20 MWh
Armex3 77815 88019 128
Bohemia Energy4 49619 85018 618,8
Centropol4 22017 73020 154,6
Comfort Energy4 32818 30318 192
ČEZ Prodej4 46617 33816 308
E.ON4 67620 35018 964
Dobrá Energie s.r.o.3 67615 62614 348
Eneka3 53614 75613 520
Energie ČS3 65815 65014 820
EP ENERGY TRADING, a.s.3 83016 26416 988
Europe Easy Energy a.s.3 70615 69814 568
eYello CZ, k.s.4 00017 29015 920
FONERGY s.r.o.3 08015 45015 100
Gazela Energy, a.s.3 55014 73011 168
innogy Energie, s.r.o.4 39817 00818 244
LAMA energy a.s.3 93018 75018 260
MND a.s.3 707,416 515,6314 635
Pražská energetika, a.s.4 14217 58316 621
Pražská plynárenská, a.s.4 27818 03018 064
VEMEX Energie a.s.3 71816 58018 948
X Energie, s.r.o.4 32818 30318 192
QUANTUM, a.s.3 91817 02018 674
SPP CZ, a.s.3 66016 49915 768

Tabulka 1 ukazuje rozsah zlevnění (zelená čísla)

Pokud se zlevňuje, tak se obchodníci snaží zvýšit cenu jinde, kde si toho zákazníci moc nevšimnou. Jedná se o stálý plat, který někteří obchodníci při snižování ceny komodity zvyšují. Sice se takové případy vyskytly, ale k mému údivu, platby za stálý plat více obchodníků snižovalo. Je ale pravda, že šlo hlavně o nabídky určené novým zákazníkům.

Místo stálého platu se vyskytoval jiný trik, jak zvýšit zisk obchodníků. Tento trik sice nebyl nový, jeho premiéra se konala již před rokem, ale letos jej použilo více dodavatelů. Jedná se o to, že s výjimkou akumulace u topných proudů sjednotili ceny nízkého a vysokého tarifu. Obchodníci snížili cenu topného proudu ve vysokém tarifu sice o významnou částku, ale naproti tomu zvýšili cenu v nízkém tarifu. Tohoto triku si nemuselo moc lidí všimnout, ale porovnejme změnu nákladů před a po změně cen. Například obchodníkovi, který měl původně cenu v distribučním tarifu D45d ceny VT 1 800 Kč/MWh a v NT 1 400 Kč/MWh se stálým platem 70 Kč/měsíc, by se při spotřebě (VT/NT) 1 000/9 000 kWh zaplatilo 15 240 Kč (bez DPH). Po sjednocení ceny ve VT na 1 600 Kč/MWh by zákazník za stejných podmínek zaplatil 16 640 Kč. Tedy o 1 400 Kč víc.

V cenících jsou stále více stejné ceny pro všechny distribuční oblasti, výjimku tvoří ceníky alternativních dodavatelů, kteří mají určité produkty, jejichž ceny se tvoří podle standardních ceníků dominantních dodavatelů.

V cenovém rozhodnutí se také snižují státem regulované ceny. Zákazníci, kteří mají stejnou spotřebu, ušetří. Úspory jsou uvedeny v následující tabulce. Bohužel se s velkou pravděpodobností jedná o poslední celkové snížení státem regulovaných cen, příští roky regulované ceny porostou, protože jsou naplánovány rozsáhlé investice do sítí a plynovodů.

20202021Rozdíl bez DPHRozdíl s DPH
D02d (2 000 kWh)12 70112 555-146-176,66
D45d (VT/NT 1 000/9 000 kWh)35 26035 189-71-85,91
Plyn (20 MWh)29 18428 986-198-239,58

Tabulka 2 uvádí úspory nákladů díky snížení regulovaných cen v distribuční oblasti ČEZ v roce 2021.

Nepřehlédnutelnou změnou na trhu pro domácnosti byla nabídka produktů s cenami, které se řídí podle cen na spotových trzích. Díky dlouhodobě velmi nízkým cenám se tyto nabídky změnily z dřívějších velmi nenápadných na nabídky velmi atraktivní. Vedle nabídek společností ze skupiny Bohemia Energy se objevily další, dá se říci, alternativní konkurenční nabídky. Ceny elektřiny a plynu ale od léta stále rostou, což kvůli dvanáctiměsíčnímu průměru v cenovém srovnání kalkulátoru cen energií TZB-info není ještě tak patrné. Ke zvýšeným cenám spotových nabídek se od ledna přidává ohlášené výrazné zvýšení částky za zprostředkování obchodu části obchodníků. Uvidíme, jak se zachová zbytek dodavatelů v prvních měsících následujícího roku, zda se ke zdražování přidají.

Nemyslím si, že obchodníci, kteří dosud nezměnili ceníky, hodlají v prvních třech měsících následujícího roku s cenami hýbat, ať už dolů nebo nahoru. Ke změně cen v tuto chvíli není žádný výrazný důvod.

Zájemci mohou v Kalkulátoru cen energií TZB-info denně sledovat, jak budou ceny elektřiny a plynu vypadat v následujícím roce. Myslím, že již máme v databázi většinu nových ceníků, které jsou v současné době sledovány.


Komentář firmy Gazela Energy, a.s.:
Zlevňovat všem zákazníkům zároveň by mělo být standardem. Nedává přece smysl trestat loajálního stávajícího zákazníka tím, že novému příchozímu nabídnete lepší cenu a jeho necháte platit víc. To se nám prostě nelíbí. V Gazela Energy proto máme jeden ceník pro všechny zákazníky. Vždycky ten nejlepší možný. Je to nejen férové, ale i daleko přehlednější. Chceme tím také ukázat, že energetika se dá dělat i jednoduše a přátelsky. Nemusí být nepřehledná a “zlá”. S Gazelou proto vyřídíte vše online na webu nebo v aplikaci, bez tlaku prodejce přede dveřmi nebo na uchu. A pokud by ani takhle nastavený systém někomu nevyhovoval, může bez udání důvodu a bez sankcí odejít jen s měsíční výpovědní lhůtou.


Komentář Jana Sýkory z firmy MND, a.s.:
„Jako největší česká těžební společnost ropy a plynu se již od roku 2014 snažíme jednoduchostí, dlouhodobou výhodností a férovým jednáním posunout trh dodávky energií k lepší zákaznické zkušenosti. Zákazníkům nabízíme Plyn z první ruky dlouhodobě výhodně. Výhodnost naší nabídky pečlivě hlídáme. Ceny upravujeme průběžně tak, aby byly výhodné nejen v momentu, kdy se zákazníci pro MND rozhodnou. Snížení obchodní ceny Plynu z první ruky od ledna 2021 o 6 %, které probíhá automaticky u většiny našich zákazníků bez nutnosti cokoliv dělat, je toho dobrým důkazem. Věříme, že tento proaktivní přístup nás významně odlišuje od konkurence a jsme rádi, že ho zákazníci oceňují. U nabídky elektřiny nezůstáváme pozadu a i zde našim zákazníkům nabízíme tuto sezónu výhodnější ceník, který navíc poskytuje jistotu neměnných cen po delší období. Tuto jistotu dnes většina zákazníků preferuje, proto ji nabízíme jak na plynu, tak na elektřině. Věříme, že díky tomu máme více než 160 tisíc zákazníků na obou komoditách,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu MND, a. s.


Komentář Romana Gazdíka, mluvčího firmy ČEZ, a. s.
ČEZ na podzim ještě před topnou sezonou jako jediná energetika v Česku plošně zlevnil elektřinu i plyn u všech ceníků. Významně klesly ceníky na dobu neurčitou i určitou. Konkrétně každá domácnost za každou megawatthodinu spotřeby uspoří u elektřiny 230 korun a u plynu 120 korun. Pokud tak například žije rodina v domě a svítí a vaří pomocí elektřiny a topí plynem, tak je automatická úspora zhruba 4000 korun. Při přechodu od dražšího dodavatele, je úspora i 10 000 korun.
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.