logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: Michal Randa


Ceny České komory ASIS International za rok 2015
8.11.2015
Veronika Weinfurtová, Česká komora ASIS International, Michal Randa, redakce

Firmu lze kompromitovat nejen na základě firemních dat, ale i na základě běžně dostupných osobních dat jejích zaměstnanců. Lidský faktor může při špatném zacházení znehodnotit sebelepší bezpečnostní software. Důležité je proto zavádět systémy, které jsou v souladu s uživatelskými návyky.

14.10.2015
Michal Randa

Rozsudkem Městského soudu v Praze bylo ÚNMZ uloženo, aby poskytl žalobci plné znění všech technických norem ČSN, ČSN EN, podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (technické normy ve stavebnictví).

Desigo CC, novinka Siemens s.r.o.
6.6.2015
Michal Randa, redakce

Společnost Siemens, s.r.o., představila novinku - nadstavbový systém Desigo CC, který integruje všechny technologie do jedné řídicí stanice a umožňuje tak flexibilní a energeticky efektivní automatizaci budovy spolu s řízením poplachových systémů.

25.9.2008
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Michal Randa

Jedním ze základních problémů, který provozovatele kamerového systému je splnění povinnosti informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. V případě prakticky každého kamerového systému se subjekt údajů dostane do záběru minimálně jedné z kamer dříve nežli ke správci samotnému. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.