logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Školení: „Facility manager a poplachové systémy“

V průběhu měsíce června uspořádal portál TZB-info první sérii jednodenních tematických seminářů pro facility managery. Jeho obsahem bylo téma poplachových, bezpečnostních systémů (I&HAS / EZS, VSS / CCTV, ACS / EACS) a problematika jejich vzájemné integrace. Jak to je s výběrem podle ceny a jak si v praxi poradit při výběru nejvhodnějšího řešení?

Reklama


V rámci pěti výukových hodin se účastníci mohli podrobněji seznámit s problematikou navrhování a provozování poplachových systémů. Pro každý z těchto bezpečnostních systémů byl výchozím bodem přednášky přehled související legislativy.

Jednalo se především o problematiku přechodu z norem řady ČSN EN 5013x (50131 – „Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, 50132 – „CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích“, 50133 – „Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích“) na ČSN EN 62676-x („Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích“) a ČSN EN 60839-x („Elektronické systémy kontroly vstupu“).

Dále byla diskutována témata „porovnání neporovnatelného“, „význam penetračních testů“, „záruční a pozáruční servis“. V obecné úrovni lze konstatovat, že jde o problematiku, kterou s sebou přináší dnešní plně komerční doba, která má rozdílné chápání bezpečnosti jako takové.

U kamerových systémů byla samostatně probírána nejen jejich problematika z pohledu ochrany osobních údajů, ale došlo také k ukázkám možného hodnocení kvality vlastních kamer a k představení tzv. „Checklistu“ – jedná se o publikaci, která je postavena na struktuře mezinárodně uznávaných dokumentů a vychází ze struktury sdružení ONVIF od roku 2008 aktivně podílejí na vývoji standardů přímo pro komponenty síťového videa, a jejímž cílem je popsat základní pravidla pro navrhování kamerových systémů postavených IT platformě .

Závěrem došlo, na modelových příkladech založených na zakázkách z reálné praxe, k nastínění možností vhodného i nevhodného kombinování jednotlivých systémů – v oblasti poplachových systémů jde o tzv.“IPS“ ( Integrované poplachové systémy). Zde byl důraz kladen na rozdílné výklady pojmů, jako jsou:
  • Inteligentní budova
  • Integrovaný systém
  • Otevřený protokol
  • Bezpečnostní posouzení
  • Výrobková a systémová certifikace

Hodnocení účastníků školení:
Vaše školení na poplachové systémy, mě oslovilo. Obecně celkem často pátrám na Vašem serveru, který je pro mě velkým pomocníkem. Od kolegy, který přednášel jsem si odnesl i užitečné poznámky, které by mohli moji práci posunout. Budu se těšit na další školení - přednášku.


Školení mě přesvědčilo, že poplachové systémy jsou navzdory marketingovým snahám některých dodavatelů stále vysoce odborným odvětvím, kterému je třeba věnovat potřebnou pozornost a péči nejen při provozu budov, ale zejména při návrhu jednotlivých opatření. Včasná příprava řešení na míru z rukou zkušeného projektanta pak ušetří množství starostí do budoucna.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.