logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kroky k udržitelnému stavebnictví – konference TZB-info již v dubnu v Praze

Foto © Sunny studio, Fotolia.com

Udržitelnost, tisíckrát skloňované slovo, chceme naplnit diskusí nad dílčími kroky. Protože i moře dělají „jen“ kapky. O spotřebě, recyklaci, o vodě, úctě k historii, materiálech a s výstavkou materiálů s recyklací v rodném listě pro stavbu i interiér. Přijměte pozvání na konferenci 12. dubna 2024.

Reklama

Kroky k udržitelnému stavebnictví – mimořádná konference TZB-info a ESTAV.cz

Za dva nejstarší internetové stavební portály v ČR se chceme s našimi partnery vyjádřit k trendu dnešních dní. Udržitelnost se bohužel někdy stává jen módní nálepkou, ale ve skutečnosti je podstatou, se kterou všichni souhlasíme. Proto jsme sestavili program z příkladů, které ukazují kroky, které lze následovat a kde se lze inspirovat. A těmito třeba i malými kroky k udržitelnosti jít, protože i cesta je cíl.

Hlavní partneři

Na konferenci se dále prezentují firmy: MEA Water Management s.r.o.

  • KDY: 12. 4. 2024 od 10.00 do 15 hodin (registrace od 9:30 hodin)
  • KDE: Kongresový sál, PVA EXPO Praha, Vstupní hala III, Beranových 667, Praha – Letňany
    Konference proběhne v rámci veletrhů FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER, v rámci účasti na konferenci získáte volný vstup na tyto souběžné veletržní akce.
  • ONLINE PŘIHLÁŠKA
  • Vložné posluchačů je určeno na podporu raněných volně žijících zvířat, která potřebují pomoc a péči záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody. Průměrně přijmou záchranné stanice okolo 30 000 zvířat ročně. Většinu z nich se daří vracet zpět do volné přírody.

Konference je dle bloků určena pro projektanty, investory, developery, výrobce stavebních materiálů a technologií, zástupce státní správy povolování staveb a architekty.


Program

09:30–10:00 Registrace
10:00–10:05 Úvod, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV

10:05–11:20 BLOK I – Digitalizace ve stavebnictví, povolování a projektování

10:05–10:25 Digitální stavební řízení
Ing. arch. Petr Klán, ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR
Díky digitalizaci stavebního řízení bude moci stavebník podat namísto desítek žádostí jen jeden návrh. Jaká je aktuální situace a termíny?
10:25–10:45 Inovace a udržitelná řešení ve stavebnictví
Ing. Tomáš Korecký, Ph.D. a Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Budovy představují až 40 % všech emisí CO2. Jaké možnosti nám stavební materiály a postupy nabízejí a jakým způsobem můžeme přispět ke snížení emisí? Inovace a udržitelná řešení.
10:45–11:00 Environmentální, ekonomický a sociální pilíř udržitelnosti
Ing. Tomáš Korecký, Ph.D. a Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Přechod od lineární k cirkulární ekonomice. Vizuální, tepelný, akustický komfort a komfort kvality vzduchu v udržitelné architektuře. Certifikace budov a uhlíková stopa budov a produktu. EPD dokumenty. Kroky ke Cradle to cradle.
11:00–11:20 Normativní podmínky pro vícepodlažní dřevostavby
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Stavební fakulta ČVUT
Vícepodlažní dřevostavby s požární výškou nad 12 m. Nově vydané technické normy a technické normalizační informace zahrnující tuto problematiku. Změna ve prospěch českého udržitelného stavebnictví se děje.

11:20–11:55 PŘESTÁVKA S KOMENTOVANOU PROHLÍDKOU RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ

Zapojte všechny své smysly a poslechněte si o zajímavých materiálech, vezměte je do ruky, prohlédněte si je, inspirujte se.
Vzorky připravuje Saint Gobain, Resysta, CzecHemp, Český konopný klastr, Heluz, UCEEB, Brilon, Elektrodesign, Přátelé New Renato, Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.
Skupinu vzorků materiálů pro interiér zapůjčila a okomentuje Ing. Iva Bastlová, DiS, designérka a vydavatelka B2B magazínu.

12:00–15:00 BLOK II – KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ V UDRŽITELNÉM STANDARDU

12:00–12:15 Vlastní bydlení, dřevostavba ve vnitrobloku na Letné s kořenovou čistírnou na střeše
Ing. Michal Šperling, kořenovky.cz
Řešení z nutnosti mohou být různá, ale je zajímavé, když přinesou použitelnou inspiraci.
12:15–12:35 CIUR – udržitelnost na více frontách, výrobky pro stavebnictví v cirkularitě
Ekologická, zdravotně nezávadná foukaná tepelná i akustická izolace vyráběná na bázi celulózy Climatizer Plus.
12:35–12:50 Pasivní domy a stavby z přírodních materiálů
Ing. arch. Jan Márton
Co přesně znamená „mít dům ze slámy“? Kolik to stojí, jak se povoluje a jak se staví?
12:50–13:00 Zkušenosti s návrhem a realizací komplexního řešení hospodaření s dešťovou vodou
Ing. arch. Josef Drapalík, MEA Water Management
Projekční tým vždy individuálně posuzuje, vypočítá a doporučuje optimální návrh na celkové hospodaření s dešťovou vodou v dané lokalitě.
13:00–13:10 Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin
Ing. Jan Pešta, Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., UCEEB
Informace ke Katalogu výrobků a materiálů s obsahem recyklátu a připravované Recyklační akademii
13:10–13:30 Nuselský pivovar – využití historie ze 17. století
Ing. arch. MSc Arch Hana Pleskačová, studio Chybik + Kristof Architects
Jak najít udržitelnost ve využití historických staveb?
Jak přemýšlí architekt u zakázky na revitalizaci chátrajícího areálu památkově chráněného Nuselského pivovaru?
13:30–13:50 Cesta k uhlíkové neutralitě v rezidenčním developmentu
Ing. Ondřej Flanderka, Green Business Manager, Skanska Residential
Redukce emisí CO2 na konkrétních příkladech vývoje bytových domů. Materiály, energetická náročnost a činnost firmy.
13:50–14:10 Stavební rozvoj na sídlištích – příležitost nebo hrozba?
Mgr. Martin Veselý, Ph.D.,
Příklady regenerace sídlišť, investiční náročnost, financování kontribucí stavebních investorů
14:10–14:25 Revitalizace obecní kořenové čistírny a zkušenosti s provozem
Ing. Petr Jeništa
Jako starosta Velké Jesenice, která má 740 obyvatel, roční rozpočet kolem 12 milionů korun, řešil provoz školy, školky, vodovodů, kanalizací, kořenové čističky odpadních vod, cesty, pomníky, spolky a plno jiných starostí. Jaké jsou zkušenosti právě s kořenovkou?
14:25–14:40 Udržitelnost tkví v životnosti na více generací. Cihelné stavby prověřila staletí. Premiéra novinky Heluz
Ing. Petr Porubský, Heluz
Cihlu v nepálené formě známe od 8500 až 7500 let před n.l., pálenou střešní krytinu cca 2000 před n.l., skutečně dochované pálené cihly ze starověkého Říma cca 400 let před n.l. Když bylo třeba postavit stavbu, která měla vydržet velmi dlouho, používali stavitelé hliněné cihly, protože vydržely téměř neomezeně dlouho a nevyžadovaly po tuto dobu téměř žádnou údržbu.
14:40–15:00 Cyrkl – příběh remolice a cirkulárního nakládání s materiály
Cyril Klepek, zakladatel zdrojové platformy CYRKL
Přednáška představuje praktické možnosti cirkulárního nakládání s materiály a to ve formě remolice, recyklace a green sourcing.

Změna v programu vyhrazena. Děkujeme za pochopení.

Záštitu nad konferencí přijali:

Místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.Partnerem konference je Cyrkl Zdrojová platforma, s.r.o., globální start-up s ambicemi celosvětově zlepšit odpadové hospodářství. Cyrkl je zároveň i poradenská platforma, která pomáhá výrobcům nacházet příležitosti k materiálové recyklaci, a tedy i k velkým finančním úsporám. Cyrkl je digitální tržiště s průmyslovým odpadem na základě sofistikovaných algoritmů a strojového učení propojuje vhodné producenty odpadu se zpracovateli.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.