logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference Modularita v našem životě

Stálice KOMA MODULAR s.r.o. s Baťovskou tradicí má letos výročí krásných 30 let

Nejen stavby z předpřipravených modulů, ale i přehlídka inovací a umění složeného z komponentů. Tak vypadala konference Modularita v našem životě, z dílny společnosti KOMA MODULAR s.r.o.

Reklama

Sebastián Wortys: „Máme pocit, že dokončujeme skládačku, ale pak zjistíme, že jsme složili jeden velký dílek větší skládačky.“

Pohled do útulného atria KOMA před panelovou diskuzí
Pohled do útulného atria KOMA před panelovou diskuzí

Zkusme si položit otázku, jak jednoduše postihnout výraz modularita? Odpíchneme se z doby dětských her s kostkami, LEGEM, MERKUREM a dalšími hracími stavebnicemi, odvodíme první výraz, trochu nečeský – „stavebnicovost“. Pokud kostky stavíme do větších celků a vše je podřízeno komponentům základním, vzniká množina komponentů o nějaké „skladebnosti“ dílka. Pokud tvoříme třeba zámek z dřevěných kostek, pak ho sestavujeme z kostek, komponentů, dílů či bloků a tato schopnost nabízí další atribut modularity. Nazývá se „sestavitelnost“. Dále můžeme odvozovat spoustu dalších atributů a souvislostí modularity. Ale to tady budu vypisovat ještě dlouho. Počínaje prostředím, pro které je modularita určena, způsobem použití, hierarchií komponent, jejich zaměnitelností, případná další využitelnost, hlediska konstrukční, stavební, estetická, ekonomická, hledisko udržitelnosti a udržitelného rozvoje. Ke každému dílčímu hledisku existuje spousta výrazů, jež hledisko determinují a vystihují.

Ján Košturiak
Ján Košturiak
Jan Mašek a Stanislav Martinec
Jan Mašek a Stanislav Martinec
Ondřej Chybík
Ondřej Chybík

Takže jmenovaná hlediska byla jen namátkou zvolena. Je jich opravdu nepřeberné množství, a hlavně modularitu ad absurdum nalezneme prakticky v jakémkoliv lidském počínání. Počítač stavíte z čeho? Z komponent či modulů, zaměnitelných, vyměnitelných, nastavitelných, obnovitelných, v určitém složení, určité hierarchii v určitých vazbách. A tak můžeme procházet přírodou a jejími zákony, architekturou a stavebnictvím, koncepcí myšlení, ekonomikou, automobilovým průmyslem, vesmírným výzkumem, strojírenstvím a tak pořád dále. Je to nekonečné, a hlavně stále se vyvíjející téma. Že potom Ing. Martinec, který konferenci o modularitě řídil, projevil přání, že modularita by mohla být samostatnou disciplínou jako třeba MODULARITOLOGIE a mohla by být samostatným učebním oborem na školách, což není vůbec scestné. V určitých oborech už stejně dílčí výuka na toto téma existuje, tudíž širší rámec by nebyl vůbec od věci. Příspěvky daly této tézi více než za pravdu. Pokud vás stále napadá názor opačný, pak ta skvělá konference o modularitě byla určena i vám.

Ilja Mazánek ml. a Stanislav Martinec
Ilja Mazánek ml. a Stanislav Martinec
David Pavlík
David Pavlík
Stanislav Martinec
Stanislav Martinec

KOMA MODULAR s.r.o. je propagátor modulárního způsobu řešení objektů, organizuje architektonické soutěže, konference a meetingy. Výstavba systémem KOMA byla realizována po celém světě a okruh zemí, jež systémů KOMA využívají k rozličným účelům, se stále rozšiřuje.

Konference Modularita

Zahájení skvěle organizované konference proběhlo na FAME UTB ve Zlíně.
I na ranní kávu čas vyšel, což je skvělý začátek. Celou konferenci uvedl a posléze zkušeně konferoval Ing. Stanislav Martinec, majitel společnosti KOMA MODULAR s.r.o. Pak už jednotliví protagonisté dokazovali hostům, že modularitu nalezneme opravdu všude.

Lukáš Rittstein
Lukáš Rittstein
Plastika jako součást budovy
Plastika jako součást budovy
Ondřej Chybík, Tomáš Šebek, David Pavlík
Ondřej Chybík, Tomáš Šebek, David Pavlík

Modulární organizace

Jan Mašek (co-CEO sítě RedButton) si vybral inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivace společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra. Tam se naučil propojovat a půjčovat si různé funkční modely z jednoho byznysu do druhého. Vytvářel samostatné moduly mezi 3M, jinými firmami a institucemi tak, aby společně našly win-win řešení. Rád vytváří sítě, které umožňují hledat zkratky, které jsou v dnešní době potřeb k akceleraci nápadů nebo rozvoji byznysu. Rád pomáhá tomu, aby lidé využívali svůj dar na maximum a spolutvořili s lidmi, kteří jsou hodnotově na stejné vlně. Zkušené a zajímavé povídání zcela k danému tématu.

Modularita v průmyslu, zjednodušování

Profesof Ján Košturiak (Inovátor a prezident platformy Inovato) se zaobírá podnikáním, inovacemi a modularitu vnímá jako způsob sdílení hodnoty, spolupráce a udržitelnosti. Je prezidentem sítě INOVATO, kterou tvoří úspěšní podnikatelé, špičkoví odborníci, talentovaní mladí lidé i zkušení experti z různých oborů trhu, kteří vzájemně sdílejí svoje know-how a zdroje v oblasti inovací.

Lukáš Trčka
Lukáš Trčka
David Pavlík
David Pavlík
Hlavní protagonisté: odleva pánové Chybík, Martinec, Košturiak, Mašek, Rittstein, Trčka, Pavlík, Šebek
Hlavní protagonisté: odleva pánové Chybík, Martinec, Košturiak, Mašek, Rittstein, Trčka, Pavlík, Šebek

Modularita v umění

BARBORA ŠLAPETOVÁ je multimediální umělkyně, zabývající se obrazem jak malovaným, tak filmovým. Od roku 2008 reprezentuje NASA ve svých uměleckých projektech. Je nositelkou ceny DAAD na Akademie der Kunste v Berlíně /2000/ a ceny za nejlepší film na festivalu v Kjóto museu /2019/.

Sochař LUKÁŠ RITTSTEIN je nositelem cen Václava Chada a Jindřicha Chalupeckého za debutní výstavu v Národní galerii s názvem Od kuchyně k Saturnu /1999/. Mimo jiné vede sochařský ateliér na Pražské Akademii výtvarných umění. Jeho sochařský monument TOUR cestuje po světě a přistál třeba v Albertinu v Dráždanech nebo na Varkért bazár v Budapešti. Má množství realizací ve veřejném i soukromém prostoru.

Panelová diskuze
Panelová diskuze

Stanislav Martinec
Stanislav Martinec

Celé povídání obstaral s grácií sobě vlastní Lukáš Rittstein. Jejich společné výstavě ULTRA SUPER NATURAL v Centru současného umění DOX roku 2020 předcházely v tomto museu výstavy s názvy Manop poslední první 2009 a Všechno je jinak 2015. Spolu reprezentovali objemnými multimediálními plastikami Českou republiku na EXPO Shanghai 2010 a EXPO Milano 2015.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH těchto dvou českých umělců je propojený s přírodním Papuánským kmenem Yali Mek, kam se oba opakovaně vracejí (celkem 12× v letech 1997–2021) zkoumat očima umění raketový vstup posledních přírodních lidí do světa vrcholné globalizace. Za knihu Proč je noc Černá získali cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku v roce 2005.

Co nejde natočit, si Bára nakreslila, rozanimovala a v KOMA Modular ve Vizovicích malbou, vystupující z oboustranného tvarovaného obrazu, diváka zabalila. Obraz se točí směrem vzhůru, aby se předváděl jako ocas samce rajky či krk vztyčené kobry, a nakonec se stal nebeskou klenbou. Malba, jeho konstrukce i Lukášovy sochy jsou složeny z dílů jako stavebnice, stejně tak, jako je stavba z modulů, aby se dalo svobodně pohybovat. Dílo je o propojení mužského a ženského světa, sochy s obrazem, ale i o propojení technického s přírodním. Popírá tradiční tvar katedrály tím, že stěny létají a jsou oboustranné.

Modularita a architektura

Modulární architektura, se svým konceptem udržitelnosti, vyžaduje stále větší komplexnost návrhu, což je pro architekty výzvou k posunutí tématu a prostorových možností nad rámec využití klasických pravoúhlých modulů.

Povídání se zhostil Ing. arch. Ondřej Chybík (architekt, co-founder CHKAU) a to i prostřednictvím série společných projektů KOMA MODULAR a CHYBIK + KRISTOF, jež přiblížily vývoj standardu a nově získané flexibility prefabrikovaných staveb. Mimo jiného je členem Československé asociace prefabrikace a modulární výstavby.

Ján Košturiak a Jan Mašek
Ján Košturiak a Jan Mašek
Tomáš Šebek
Tomáš Šebek
Ondřej Chybík
Ondřej Chybík

Modularita a svět

Přednášky se zhostil Ilja Mazánek ml., který zastoupil Ilju Mazánka st. (předsedu zahraniční sekce Hospodářské komory), který jako diplomat již řadu let cestuje po celém světě. Přišel s myšlenkou propojování lidí a světa skrz modularitu a vymyslel koncept modulárních letišť. První letiště dnes stojí v africkém Senegalu. Vzhledem k tomu, že projekt vedou společně, bylo zastoupení více než fundované.

Modularita ve vesmíru

Rázem se ocitáme ve vesmíru, kde modularita hraje opět prim. Další vzácný host nám tento segment přiblížil úžasným způsobem. Pan David Pavlík (5 let ve SpaceX, CTO v Shipmonk) zná svět technologických gigantů a také prostředí Silicon Valley. Začínal jako manažer pro technickou podporu v Microsoftu, poté si postupně prošel Amazonem, Netflixem nebo SpaceX. V roce 2018 se ale z USA vrátil do Brna a pomáhal v dalším růstu start-upu Kiwi.com. Nyní je technologickým ředitelem české logistické společnosti Shipmonk.

Administrativní budova KOMA
Administrativní budova KOMA
Prohlídka komentovaná všudypřítomným ředitelem Stanislavem Martincem
Prohlídka komentovaná všudypřítomným ředitelem Stanislavem Martincem
Prohlídka komentovaná všudypřítomným ředitelem Stanislavem Martincem

Jedna přednáška zajímavější než druhá, řadit je do nějaké hierarchie by bylo nesmyslné. Velká pestrost, zcela reálné a fundované povídání o modularitě postihly neskutečnou plejádu segmentů našeho počínání. Stačí se znovu podívat jenom na nadpisy jednotlivých příspěvků a je jasno. Pokud jsem měl jakékoliv pochybnosti, zda bude dostatek látky k povídání, poslouchání i přemýšlení, pak moje obavy byly liché. To není kulantní konstatování, aby se host nedotkl hostitele, ale pragmatické hodnocení skvělé úrovně přednášejících, jejich témat, složení příspěvků a v neposlední řadě i věcí organizace.

Posléze se zájemci přesunuli ze Zlína do nedalekých Vizovic, do areálu KOMA MODULAR s.r.o., kde po obědě pokračovala panelová diskuze (Open air), kterou opět konferoval Ing. Stanislav Martinec se stávajícími vystupujícími, ke kterým se přidal další skvělý host MUDr. Tomáš Šebek, český chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Důvod byl zcela zřejmý, modularita se pochopitelně výrazně promítá i do oboru lékařství. Obzvláště v podmínkách misí a případné urgentní pomoci, při živelných katastrofách, válečných zónách, oblastech hladomoru i všude tam, kde je pomoc lékařů nezbytná. Dalším hostem panelové diskuze byl pan Lukáš Trčka (CEO, TIC – Innovation Agency of Zlin Region).

Po této diskuzi proběhla komentovaná prohlídka výroby areálu KOMA MODULAR s.r.o.

Vzhledem k tomu, co zde bylo napsáno, je bezpředmětné zapřádat hovory na téma smysluplnosti konference Modularita v našem životě. Zažil jsem spousty posezení, kdy na konci jsou vaše pocity rozporuplné. Zde to rozhodně neplatilo a nabízí se myšlenka, zda nebude dobré po nějakém čase pokračovat v načatém dílku a udělat povídání o modularitě dle potřeby něčím tradičním. Tuším, že látky je stále dosti.

Použité zdroje:

  • text s využitím pozvánky a tiskových zdrojů společnosti KOMA MODULAR s.r.o.
  • fotografie – autor a press kit společnosti KOMA MODULAR s.r.o.
  • http://www.citaty.net
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.