logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Modulární výstavba pro nejisté časy

Modulární výstavba je způsob výstavby jako každá jiná. Můžete stavět buď z prvků – například z cihel, tvárnic, nebo pomocí plošné prefabrikace jako jsou panely nebo z velkoprostorových modulů, což je modulární výstavba. Ta musí splňovat všechny normy a parametry, které jsou kladeny na ostatní systémy výstavby.

Jaký je rozdíl mezi buňkou, kontejnerem a modulem?

Stejně jako jiná odvětví, i modulární výstavba se postupně vyvinula. Nejjednodušší a nejméně náročnou variantou jsou dřevěné buňky. Ty však nemají požární odolnost a nejsou určené k dlouhodobému přebývání osob, navíc jeho životnost je krátká. Mezistupeň tvoří kontejnery, které mohou splňovat základní tepelné vlastnosti. Konstrukčně nejlepší je modul, který lze vyrobit například v nízkoenergetickém standardu, s požární odolností, dají se z nich stavět zdravotnická zařízení, protože vyhoví i náročným hygienickým či technickým standardům.

Leadrem v modulárních stavbách v Česku je vizovická společnost KOMA Modular, která jako jediná používá pozinkovaný rám, což zajišťuje mnohonásobně vyšší životnost celého objektu.
Modularita je ideální pro rychlé změny

Nenacházíme se v jednoduché době. Standardní projekt pomocí mokré stavby se navrhuje průměrně za 10 milionů korun a časová náročnost se pohybuje okolo 3 let. Stejný koncept pomocí modulární výstavby zrealizujeme za 6 měsíců a investice se sníží až o 20 %. Celková konstrukce je efektivnější a přináší zisk dříve než kompoziční plán vedený tradičními principy.

Modulární KOMA objekty splňují vysoké nároky na estetické požadavky a užitnou hodnotu. Proto samotná firma dbá na kvalitní dozor odborníka od prvotních náčrtů až po namontování posledního šroubu. Architekt přizpůsobuje návrh budovy tak, aby dodržel všechny přednosti modulární konstrukce.

Nacházíme se v nejisté době, která potřebuje rychlou reakci na změny. Příkladem rychlosti může být první modulární nemocnice v České republice. Společnost KOMA Modular zbudovala nové křídlo pro Karvinskou hornickou nemocnici za neuvěřitelných 8 měsíců, přičemž na místě trvala stavba jen 3 měsíce. Budova se skládá z 77 modulů, které jsou propojeny s hlavní budovou v přízemí a ve druhém patře. Celá stavba dodržuje přísné zdravotnické normy a její využití bylo možné ihned po dokončení. Vyřešil se tak problém s přeplněnými kapacitami nemocnice.

Za normálních okolností provedeme ročně přes 700 totálních endoprotéz, většinou kyčlí a kolen, zhruba stejný počet ostatních ortopedických operací, nejčastěji artroskopií kolenních a ramenních kloubů, a asi 350 operací páteře. Po rozšíření ortopedie předpokládáme roční navýšení výkonů o 180 totálních endoprotéz a 380 ostatních ortopedických operací,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Canibal.
Flexibilní řešení v nejistých časech

Nevyzpytatelná situace vede k flexibilním řešením a modulární výstavba nabízí východisko. Pokud postavený objekt nebude už nadále splňovat svůj účel, je možné ho přemístit a využít jej na jinou stavbu. Z toho vyplývá, že například seniorské bezbariérové bydlení se dají přetvořit na prodejnu s potravinami. Pohotová reakce společnosti KOMA naplno využívá všech funkcí modulů a dokáže tak celou budovu přesunout, zužitkovat na další projekt, nebo ji zmenšit. Vše podle aktuálních potřeb klienta. Příkladem může být zakázka modulárních letišť do Senegalu, které dokazují vysokou specializaci a značnou odbornost firmy KOMA Modular.

Až 95 % nákladů mimo staveniště

Výraznou ekonomickou výhodou je i pevná cena, která vychází z linkové výroby a kontroly nad ní. Až 90 % nákladů se realizuje na výrobní lince, kdy se jednotlivé moduly vyrobí včetně obkladů a fasády. Na místo stavby pak přijedou hotové moduly, které se pospojují. Díky tomu, že plán stavby se specifikuje už na začátku celého procesu rozpracováním do výrobních výkresů a následným zhotovením ve výrobní lince na jednom místě, se riziko vícenákladů tak sníží a dohodnutá částka zůstane až do konce stejná. Zároveň se minimalizuje prach a hluk na místě výstavby na minimum.
Šetrnost k životnímu prostředí

Materiální zdroje pro výstavbu jsou omezené. V KOMA upřednostňují ekologická řešení, zamezují zbytečnému plýtvání díky mobilitě jejich staveb. Možnost demontáže a opětovné montáže na novém místě, což tradiční způsob výstavby nemůže nikdy nabídnout. Lze tak investovat i na pronajatých pozemcích nebo na těch, kde se v budoucnosti plánuje jiný záměr. Některé stavební úřady povolují i výstavbu objektů z prostorových modulů v tzv. zátopových oblastech. V některých případech je doba mezi oznámením a příchodem povodňové vlny dostatečná pro demontáž a odvoz budovy. Výhoda mobility zahrnuje také možnost dostavby přidáváním jednotlivých modulů nebo naopak odebráním jednotlivých modulů, když už nepotřebujeme velké prostory. Tyto odebrané moduly mohou sloužit dále buď jednotlivě, nebo je může investor samostatně odprodat zpět dodavatelské firmě nebo jinému zájemci.

Modulární budoucnost před námi

KOMA Modular přišla s příhodným východiskem ve správný okamžik. Za pomocí modulárních staveb dokážeme pomoc přeplněným nemocnicím, domovům pro seniory, kapacitně nabitým školám. Zároveň splňují nadstandardní podmínky pro provoz a jsou dlouhodobě výhodné. Jejich výstavba umožňuje nový standard, který představuje schopnost navrhnout moderní a designové objekty reagující na aktuální potřeby. Za příklad lze vzít vizovické sídlo této společnosti. V roce 2015 jste ho mohli vidět na výstavě EXPO v Miláně, kde dosáhlo na třetí místo v odvětví architektury. Teď je objekt předělán na administrativní budovu s industriálně laděným interiérem a v jeho areálu zároveň vzniká Vývojové inovační centrum modularity. Cílem firmy KOMA je inovace principů výstavby, posouvání limitů a odvaha pustit se do stále komplikovanějších zakázek.


KOMA MODULAR s.r.o.
logo KOMA MODULAR s.r.o.

Pomůžeme Vám vybudovat rychle a kvalitně kanceláře, prodejny, ubytovny, hotely, restaurace, školy, mateřské školky, bytové domy, komunální výstavbu, šatny, domovy důchodců, studentské koleje apod. Vyrábíme budovy prefabrikovaným způsobem, kdy 80 - 90 ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.