logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Čeští studenti získali jednu z pěti hlavních cen v soutěži Multi-Komfortní dům

Vítězný návrh českého národního kola
Vítězný návrh českého národního kola

Mezinárodní soutěž Multi-Komfortní dům Saint-Gobain je určena studentům architektury a stavebního inženýrství. Letošním úkolem bylo navrhnout udržitelný rozvoj města Saint-Denis v severní části metropolitní oblasti Paříže. Dva vítězné týmy z českého národního kola získaly finanční odměny a současně účast v mezinárodním kole, kde své návrhy studenti představili v konkurenci dalších 58 týmů z celého světa. S ohledem na pandemickou situaci se finále uskutečnilo virtuálně.

Výzvou letošního ročníku bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti. Nově navržená lokalita měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a současně respektovat historii daného místa. To se podle ostatních soutěžících studentů povedlo právě vítěznému českému týmu z ČVUT, Jiřímu Petrželkovi a Kristýně Klůsové, kteří za svůj projekt získali v mezinárodním kole i cenu studentů.

Letošní, již 16. ročník soutěže nabídl studentům poprvé možnost odborné porotě své návrhy osobně představit, v předchozích ročnících byly posuzovány architektonické návrhy bez účasti soutěžících. V národním kole získaly nejlepší ocenění týmy studentů z Fakulty stavební, katedry architektury ČVUT v Praze, jmenovitě Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová. Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková, na třetím místě skončil tým Nikola Puchelová a Jan Krsek. Všechny tři týmy jsou nejen ze stejné fakulty, ale dokonce i ze stejného ateliéru, kde pracují pod vedením architektů Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka, Jiřího Tencara a Jiřího Nováka.

Každý z odevzdaných soutěžních projektů byl odměněn poukázkou v hodnotě 2 000 Kč na spotřební zboží a věcnou odměnou.

Ve velké konkurenci soutěžících z dalších 58 týmů z celého světa získal v mezinárodním finále celkové prvenství tým studentů z Francie, na druhém místě se umístil španělský tým a na třetím místě skončili studenti z Mexika. Speciální cenu poroty pak obdržel tým z Jižní Afriky. Vítězné týmy si rozdělily 4 250 EUR. Studentskou cenu, tedy ocenění soutěžního návrhu od ostatních soutěžících, získal český tým ve složení Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová.

Letošní finále studentské soutěže Multi-Komfortní dům Saint-Gobain
Letošní finále studentské soutěže Multi-Komfortní dům Saint-Gobain
Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková
Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková
Studentskou cenu předal Jiřímu Petrželkovi zástupce skupiny Saint-Gobain Karel Sedláček
Studentskou cenu předal Jiřímu Petrželkovi zástupce skupiny Saint-Gobain Karel Sedláček

Ing. Arch. Josef Smola dodává: „Ocenění je důvodem k velké, vskutku velké radosti a výsledkem dlouholeté pedagogické snahy a vývoje, našeho ateliéru, aby se studenti katedry architektury FSv ČVUT v Praze, sebevědomě prosadili nejen v domácí konkurenci, ale i v globálním kontextu a současně posílili renomé fakulty. Soutěže se každoročně účastní stovka renomovaných univerzit z celého světa, s tisícovkou přihlášených prací do národních kol. Jirka s Týnou vyhráli české kolo a navíc získali i mimořádně cennou ‚studentskou cenu‘ v kole mezinárodním. Cenu udělenou na základě demokratického hlasování šedesáti globálně nejlepších studentských týmů, které se většinově shodly na kvalitě jejich práce.

Vítězný návrh Jiřího Petrželky a Kristýny Klůsové si vzal za základ komplexní přístup k celé problematice – od analytické části až po finální architektonické či konstrukční řešení budov a šel cestou celkové udržitelnosti. Studenti se rozhodli zasadit momentálně odříznuté a mrtvé území do sítě městských parků v Paříži a zpřístupnit oblast přeměnou brownfieldů v městskou zástavbu. Do návrhu zahrnuli i nové dopravní a pěší spojení a také zelené mosty přes řeku a železnici. Kompozici tvoří promísení funkční náplně prostor, komunitní a komerční prostory v přízemí, variabilně užitná veřejná prostranství a kulturní stavby s celodenním využitím. Vznikl tak bohatý a bezpečný městský prostor, plný živých průhledů a zacílený na společenskou interakci obyvatel.

Vítězný návrh – detail budovy
Vítězný návrh – detail budovy
Vítězný návrh – pěší zóna
Vítězný návrh – pěší zóna
Vítězný návrh – pohled
Vítězný návrh – pohled

Návrh bral v potaz i ekologii, konkrétně stavby s minimální uhlíkovou stopou. Jiří Petrželka s Kristýnou Klůsovou se rozhodli využít materiály na bázi dřeva jako hlavní konstrukční materiál a cíleně použít přírodní a recyklované materiály od místních firem a dodavatelů. Betonové konstrukce byly navrženy pouze v prvním nadzemním podlaží a komunikačních jádrech jako odkaz na historickou tradici místa a zajištění požární bezpečnosti staveb. Díky mírnější požární normě ve Francii jsou podlažní objekty navrženy z přiznaných CLT panelů. Tepelného komfortu a kvalitního vnitřního prostředí se dosáhlo kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi obálky budov a řešením všech klíčových detailů. Vytápění a ohřev vody zajišťují obnovitelné zdroje energie a díky recyklaci šedé vody je docíleno 40% úspory pitné vody z vodovodního řádu. Dešťová voda je akumulována ve veřejných vodních prvcích nebo na zelených střechách a slouží k ochlazení a zlepšení mikroklimatu v celé oblasti. Vyprodukovaná elektrická energie je využita přímo v budovách, nebo akumulována v bateriovém úložišti. Energie je sdílena pomocí smart grid sítě mezi objekty s rozdílnou denní špičkou. Výsledkem celého návrhu jsou budovy v pasivním standardu a možnou soběstačností.

Přípravy nového ročníku studentské soutěže pro mladé architekty jsou již v plném proudu, tentokrát se zaměří na rozvoj části polské Varšavy. A jak hodnotí soutěž jeden z výherců předchozích ročníků? „Soutěž mi dala výjimečnou příležitost porovnat mé schopnosti architekta v mezinárodním měřítku. Hodnocení úrovně architektury není jednoduché, ale velmi inspirativní bylo porovnání grafického prezentování projektů napříč soutěžícími. Mnoho nově vzniklých přátelství držíme s kolegy dodnes a dokonce se občas i navštívíme. Díky soutěži jsem navázal spolupráci s Isoverem a nakonec i dostal nabídku pracovní pozice,“ říká Ing. arch. Josef Hoffmann, spoluautor českých vítězných projektů z let 2015 a 2016 a nyní produktový manažer divize ISOVER pro zelené aplikace, tedy zejména vegetační střechy.

Jeho kolega Ing. arch. Martin Stark, nyní vyučující na Katedře architektury, Fakulty stavební ČVUT v Praze, dodává: „Mohu čerpat z unikátních zkušeností bývalého dvojnásobného vítěze a následně vyučujícího. V rámci ateliérů s kolegy soutěžní zadání pravidelně vyučuji a mám tu čest předávat studentům své zkušenosti a pomáhat jim k úspěšným umístěním.“


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.