logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Město Jihlava představilo podobu vítězného návrhu nové multifunkční arény (HMA)

Vizualizace hlavního pohledu
Vizualizace hlavního pohledu

Na prvním místě se umístil návrh kolektivu CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. vedený prof. Ing. Josefem Chybíkem, CSc. Porota ocenila rozvržení jednotlivých objektů, prostupnost, otevřenost a živost parteru, ale i kvalitu dispozičního řešení a vnitřního prostorového uspořádání nové haly.

Reklama

Jaromír Jágr: „Hokejem se dá zbohatnout až poté, co se naučíte perfektně bruslit a střílet góly. Ne naopak.

Jihlava – letem světem

České krajské a statutární město Jihlava, velmi významné kulturně-společenské centrum Kraje Vysočina umístěné v srdci Českomoravské vysočiny, město s bohatou historií, městská památková rezervace, město s cca 51 tisíci obyvatel. Vynecháme pro přehlednost nyní všechny historické souvislosti, hluboké náboženské kořeny, hospodářský rozvoj města a regionu, zdejší průmysl a zemědělství. Nelze však rozhodně opominout sportovní historii a tradice. Mimo spousty rozličných sportů na skvělé úrovni v Jihlavě vždy rezonoval hokej. Fenomén, jakým je a byl hokejový klub HC Dukla Jihlava. Co je tak zvláštního na tomto sportu v Jihlavě? Jihlavan už by vám neodpustil vaši neznalost. HC Dukla Jihlava je přece se 12 tituly historicky nejúspěšnějším hokejovým klubem naší historie. Promiňte, byla. Nyní je na druhém místě za brněnskou Kometou se 13 tituly. Jména jako bratři Holíkové, Klapáč, Suchý, Chalupa, Augusta, Výborný, Králík, Neveselý, Pitner a Spousta patří k nezapomenutelným ikonám hokejové historie. Takže úvaha o novém hokejovém svatostánku, spojeným, jako bonus, v rámci celé infrastruktury s širokým kulturně-společenským spektrem vyžití široké veřejnosti, je zde nabíledni.

Jak bude vypadat nová multifunkční aréna?

Oscar Niemeyer: „Architektura se rodí v hlavě.

Architektonickou soutěž, která se konala 11. 04. 2019 – 23. 08. 2019. Předmětem soutěže bylo vypracování architektonického návrhu řešení nové Horácké arény. Parametry pro extraligu ledního hokeje jsou základem. Dále v celém kvalitním sportovně kulturním areálu nalezneme zázemí pro další sporty, kulturně společenské akce, místa odpočinku i možnost pestrých volnočasových aktivit. Vše se odehraje v blízkosti centra Jihlavy na místě stávajícího Horáckého zimního stadionu. Barvy Dukly Jihlava, tribuna pro 5 600 diváků, běžecká dráha na střeše stadionu, kavárna, administrativní zázemí, obchod pro fanoušky a hlavně prostupnost a otevřenost jednotlivých objektů. To všechno má být součástí nové Horácké multifunkční arény (HMA), určené pro sportovní i kulturní a společenské akce.

Porota pod vedením předsedy prof. Ing. arch. Petr Hrůši zveřejnila 02.10.2019 výsledky soutěže. Mezi šesti odevzdanými návrhy zvítězil kolektiv autorů vedený Josefem Chybíkem. Takže…

Na prvním místě se umístil návrh kolektivu:

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
Z hodnocení návrhu porotou ocituji dílčí pasáže:

Porota oceňuje práci návrhu s místem. Zejména rozvržení jednotlivých objektů reagující na kontext místa s důrazem na prostupnost, otevřenost a živost parteru a s odpovídajícím zapojením parku do tohoto řešení. Obdobně pozitivně vnímá porota i kvalitu dispozičního řešení a návrh vnitřního prostorového uspořádání haly.

V případě návazných projektových prací porota doporučuje dopracovat řešení fasád, přemístit vjezd a výjezd do/z podzemního parkoviště. Dále porota doporučuje přehodnotit výšku obestavění „malého zimáčku“ a také zvážit možnost doplnění ubytovacího zařízení.

Vizualizace z nadhledu – denní
Vizualizace z nadhledu – denní
Ochoz
Ochoz
Vizualizace – nárožní pohled
Vizualizace – nárožní pohled

Malý nástin spoluautorem projektu:

Arénu koncipujeme tak, že hlediště pojme 5600 diváků, kteří budou tvořit jeden obrovský kotel. Tribuny totiž lemují po 360 stupních hrací plochu. Dalším důležitým aspektem je začlenění arény do města. Naší ambicí bylo vytvořit kompaktní stavbu, která nebude v území bariérou, ale bude přirozeně rozvíjet kvality parku a přilehlých ulic,“ uvedl Ondřej Chybík, spoluautor projektu z ateliéru CHYBIK+KRISTOF.

Na druhém místě se umístil návrh kolektivu:

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř

Na třetím místě se umístil návrh kolektivu:

Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Aleš Kubalík
Ing. arch. Josef Kocián, Ing. arch. Veronika Sávová

Architekti Chybík+Krištof a prof. Josef Chybík jsou autory vítězného návrhu na novou Horáckou arénu v Jihlavě

Očekávaná stavba nové multifunkční Horácké arény v Jihlavě má svého vítěze. Ze šesti projektů předních českých architektonických studií byl odbornou porotou zvolen návrh autorů Chybík+Krištof a prof. Josefa Chybíka. Multifunkční Horácká aréna poskytne od roku 2023 zázemí pro pořádání kulturních i sportovních akcí krajského významu a nahradí ve funkci zastaralý stadion. Projekt se zaměří také na regeneraci zanedbaného veřejného prostoru v bezprostředním okolí. Stavět by se mělo začít na podzim roku 2021.

Projekt nové Horácké multifunkční arény navazuje na původní účel stavby, která od roku 1955 slouží především jako domácí stadion hokejového klubu. Cílem přestavby je vytvořit na hranici historického centra Jihlavy multifunkční prostor pro 5 600 diváků, oživit přilehlé ulice i parky a otevřít se okolí novými funkcemi. Architekti proto pro budovu navrhli rozšíření o přídavné obchody, restauraci a služby, díky nimž stadion naváže přirozený vztah se zástavbou a stane se důležitým prostorem pro konání akcí ve městě i novým centrem čtvrti.

Vizualizace z nadhledu – noční
Vizualizace z nadhledu – noční
Vstupní pasáž
Vstupní pasáž
Vizualizace hlediště
Vizualizace hlediště

Autorský tým pro nový areál navrhl několik solitérních, v suterénu propojených objektů, které zajistí plynulé propojení sportovní plochy s ulicí či parkem a nabídnou celou řadu pobytových míst mezi a před domy samotnými. Zajistí tak jeho průchodnost a díky aktivnímu přízemí se zvýší atraktivita místa i interakce s areálem v běžném životě obyvatel. Zvýšený pohyb osob společně se sociální kontrolou přispějí ke zlepšení úrovně bezpečí v okolí.

Vybraný návrh akcentuje areál jako soubor samostatných objektů, které umožňují prostupnost územím a dávají zástavbě příjemné městské měřítko. Tím návrh například posiluje význam parku, který se vlévá mezi budovy a také vytváří různorodá veřejná prostranství, která svou podobou posilují městský charakter areálu jako místa pro život a napomáhají spoluvytvářet bezpečné prostředí,“ uvedl radní David Beke, manažer výstavby Horácké multifunkční arény.

Zatímco fasáda Horácké multifunkční arény bude velmi uniformní a nadčasová, arénu budou tvořit dva vzájemně propojené světy sestávající z ochozů se vstupy a tribun kolem ledové plochy. Ochozy a chodby navrhli architekti v barvách klubu. Díky transparentnímu fasádnímu řešení se tak aréna při večerních zápasech Dukly rozzáří do tradiční žlutočervené. Barvy budou kontrastovat s jinak monochromaticky bílým interiérem ledové plochy a tmavým hledištěm i stropem. Tmavý interiér bude vhodný pro ko¬nání dalších kulturních akcí v aréně.

Klient: Statutární město Jihlava
Lokace návrhu: Tolstého 23, Jihlava
Vedoucí architekt: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, prof. Ing. Josef Chybík, Csc., Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. arch. Denisa Zatloukalová, Ing. arch. Ingrid Spáčilová, Dott. arch. Antonio Seghini, David Bernátek, Ing. arch. Ondřej Švančara

prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (*1952) je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně. Po téměř dvaceti letech v projektování působí od roku 1994 jako akademický pracovník na Fakultě architektury VUT v Brně, na které byl v letech 2000–2006 a 2010–2014 děkanem. Od roku 1994 je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby.

O STUDIU CHYBÍK+KRIŠTOF

Studio Chybík+Krištof bylo založeno v roce 2010, dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracujících architektů. Pracují na široké škále projektů rozličných měřítek a typologií, což je neustále udržuje ve střehu. Během necelé první dekády existence studio postavilo národní pavilon při světové výstavě EXPO v italském Miláně, několik bytových domů, modulární jídelnu a Galerii nábytku posetou židlemi, za niž získali Grand Prix Obce architektů a jednu z cen při České ceně za architekturu. Aktuálně dokončují vinařství Lahofer uprostřed zvlněné moravské krajiny, které se otevře letos na podzim. Za dosavadní práci obdrželi prestižní mezinárodní ocenění Design Vanguard pro mladé architekty.

Ondřej Chybík (*1985, Brno, Česká republika) po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Zurich ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně a získal Cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury VUT v Brně. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio Chybík+Krištof. V roce 2015 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.

Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) studoval architekturu a urbanismus v Brně a na Sint-Lucas v Gentu. Je také držitelem Ceny rektora VUT v Brně. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po celém světě, jako například Shenzhen International Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2016 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie a část textů a tisková zpráva – studio Chybík+Krištof
  • Tisková zpráva Magistrátu města Jihlavy
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.