logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

První česká velkokapacitní baterie pro průmyslové použití v provozu

Firma AERS a skupina Fenix Group prezentují tento měsíc reálné výsledky zkušebního provozu prvního českého velkokapacitního systému na ukládání elektrické energie do baterií pro průmyslové aplikace.

Na konci minulého roku bylo uvedeno do provozu bateriové úložiště umožňující dynamické řízení toku energie ve výrobním areálu firmy Fenix v Jeseníku. Jeho základní technické parametry jsou disponibilní výkon 700kW a instalovaná kapacita 600 kWh. Dynamické řízení toku elektrické energie v praxi znamená, že zařízení umí elektrickou energii ukládat a dále poskytovat v rámci optimalizace odběrového diagramu průmyslového areálu tak, aby se minimalizovala velikost ¼ maxima nebo rezervovaný příkon. Samozřejmostí je funkce přechodu do ostrovního režimu, který zajistí provoz výrobního areálu až na 1 hodinu při přerušení dodávky elektrické energie z distribuční soustavy. Přechod do ostrovního „off grid“ provozu je plně autonomní, stejně jako opětovné připojení, čímž je zajištěna funkce UPS. Dalšími vyspělými funkcemi této pokročilé technologie je filtrace mikrovýpadků a kompenzace nekvality sítě.


Jako volitelná funkce je integrace bateriového systému s fotovoltaickými elektrárnami, kdy firma AERS umožňuje nasazení inteligentního systému předpovědi osvitu, který byl vyvinut ve spolupráci s ČVUT, UCEEB a zvyšuje efektivitu celkového power managementu systému. Firma AERS díky vlastnímu řídícímu systému umožňuje maximální konektivitu bateriové technologie a její integraci do již existující infrastruktury.

Zajímavostí je, že celá technologie byla vyvinuta výhradně v České republice a jedná se o 100% české know-how. Pouze lithiové články jsou nakoupeny ze zahraničí.

Využití velkokapacitní baterie s dynamickým řízením toku energie je atraktivní všude, kde je nutné zajistit 100% kvalitu dodávky elektřiny a jakékoliv odchylky znamenají ztráty, prostoje nebo poškození napájených zařízení zejména u výrobních subjektů. Typicky například robotické pracoviště nebo zařízení obsahující citlivou elektroniku. Zajímavé jsou také úspory plynoucí z optimalizace odběrového diagramu ve smyslu snížení plateb za ¼ maxima a odstranění případných pokut za překročení nasmlouvaných limitů. Další oblastí využití jsou situace, kdy místní distributor již neumožňuje navýšení odběru elektrické energie.

Tato mladá česká firma nabízí jedinečnou příležitost prohlédnout si bateriové úložiště v reálném provozu a seznámit zájemce s vlastnostmi a provozními výsledky v termínu 20. až 22. května 2019. Součástí exkurze je i návštěva a seznámení se s 3 letým provozem nedaleké NzEB administrativní budovy, která je 100% elektrifikována a má vlastní fotovoltaickou elektrárnu, baterii a funkce pro integraci do Smart Grids. Součástí programu jsou také informace o možnostech pořízení bateriové technologie s využitím současných a budoucích dotačních titulů.AERS s.r.o.
logo AERS s.r.o.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.