logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Rodinná firma a elektrické vytápění, část 1. – Exkurze

V září na tiskové konferenci společnosti Fenix Group a.s. zazněla z úst ředitele firmy, Cyrila Svozila informace, že v brzké době do nejvyššího vedení vstoupí jeho syn, Cyril Svozil jr. V současné době se řada firem založených počátkem devadesátých let minulého století potýká s potřebou obměny managementu. Oba rodiče, nebo jeden z nich, vybudovali firmu, ale jejich děti nemají zájem v podnikání rodičů pokračovat.

Možná i proto, že jejich dětství bylo spojeno s nedostatkem času, který jim rodiče nemohli věnovat, možná nejsou ochotné nést podnikatelské riziko, někdy i z lenosti a spokojení se s pasivní rolí v životě a někdy, zcela objektivně a bez své viny, na podnikání nemají vlohy. Mnohé z těchto firem byly prodány, některé zanikly. Jsou však i úspěšné příklady a jednomu z nich je věnován tento článek.

Josef Hodboď, TZB-info:
Kladným příkladem rodinné firmy, do které se vedle rodičů zapojili i jejich děti, je Fenix Group a.s. sídlící v okresním městě Jeseník v Olomouckém kraji. Firmu zakládal otec, do odchodu do důchodu v ní pracovala i matka. Nyní ve firmě ve vedoucích pozicích pracují i dcera a syn. Proto jsem s potěšením přijal pozvání k prohlídce výrobního závodu společnosti, Fenix s.r.o., a uvítal vstřícný postoj k rozhovoru nejen o firemní strategii, výrobě, výrobcích, ale i o rodinném zázemí společnosti.

Výrobním závodem mne doprovázeli Cyril Svozil jr., který je nyní Président Directeur Géneral, jak zní oficiální název jeho funkce ve francouzské společnosti ACSO SAS patřící do Fenix Group a dále ředitel výrobního závodu Fenix s.r.o., Pavel Kudelka. Mimo ně jsem měl možnost hovořit i se statutárním ředitelem Fenix Group a.s., panem Cyrilem Svozilem, pro upřesnění v rodinných vztazích otcem. Ten se podílel na založení Fenix s.r.o. v roce 1990 a po odkoupení obchodních podílů ostatních společníků v roce 1992 přešel tento základ budoucí Fenix Group a.s. do rukou rodiny Svozilových. Ve společnosti působila také jeho manželka, Alena Svozilová, která svou aktivitu ukončila před rokem odchodem do důchodu. Krátce jsem měl možnost hovořit i s Kateřinou Jezerskou, za svobodna Svozilovou, tedy dcerou, která je od roku 2016 jednatelkou FENIX Trading, s.r.o.

Obr. Lidé nemají dělat repetivní, monotónně se opakující výrobní operace, jako je například překládání montovaných panelů z jednoho místa do druhého, ale práci s přidanou hodnotou, říká Cyril Svozil jr. Přispívá to k pestrosti pracovní doby, spokojenosti s prací a také k vyšší kvalitě.
Obr. „Lidé nemají dělat repetivní, monotónně se opakující výrobní operace, jako je například překládání montovaných panelů z jednoho místa do druhého, ale práci s přidanou hodnotou,“ říká Cyril Svozil jr. „Přispívá to k pestrosti pracovní doby, spokojenosti s prací a také k vyšší kvalitě.

Exkurze do výrobního závodu společnosti Fenix je dobrým příkladem toho, že Česká republika není jen „montovnou“ zahraničního kapitálu, jak se tento názor objevuje v řadě médií. Je důkazem toho, že i česká rodinná firma může vyrůst na mezinárodní úroveň, a to nejen zásluhou obchodní šikovnosti, ale i schopností manažerských a rovněž technicko inovativních. Prvním důkazem viditelným na první pohled ve výrobním závodě je to, že jednoduché a monotónně se opakující práce se dají nahradit činností robotů. Lidem zůstane práce sofistikovanější. Robotizace výroby ve Fenix s.r.o. je vidět nejen v úvodní fázi zhotovování plechových plášťů budoucích elektrických sálavých těles Ecosun při jejich vysekávání z pásů plechu, tvarování, svařování rohů, ale také lakování, balení a různých manipulacích s výrobky.

Pavel Kudelka:
O proces robotizace se opírá naše výrobní kapacita kolem jednoho sta tisíce těles Ecosun za rok. Poptávka pro elektrickém sálavém vytápění v posledních letech výrazně roste. V České republice jsme aktuálně zaznamenali více než dvacetiprocentní nárůst. Proto je robotizace pro další rozvoj a schopnost reagovat na rostoucí požadavky od naší sesterské obchodní společnosti Fenix Trading s.r.o. jednou ze zásadních priorit. Snižuje požadavky na přijímaní a zaučování nových zaměstnanců, které bychom v současné době těžko našli. Třeba stoprocentně kvalitní robotizované svařování rohů plechových plášťů našich těles je zásadní pro jejich konečný vzhled. Jde o relativně malý detail, ale každá chyba by se velmi negativně projevila po nalakování, při manipulaci a následném provozu.

Obr. Na vysoké prodejnosti se podílí i dokonalé zpracování detailů plechového pláště těles. Mimo jiné obrázek dokumentuje velmi široké možnosti dnešních laků. V tomto případě zvolený lak vytváří popískovanou strukturu bez použití skutečného písku.
Obr. Na vysoké prodejnosti se podílí i dokonalé zpracování detailů plechového pláště těles. Mimo jiné obrázek dokumentuje velmi široké možnosti dnešních laků. V tomto případě zvolený lak vytváří „popískovanou“ strukturu bez použití skutečného písku.

Některé inovace výroby výrobků Fenix pochází od vývojových pracovníků společnosti, některé umožňuje obecný technologický pokrok. Neprozradím velké firemní tajemství, když zmíním, že po modernizaci výroby plechových dílů a lakovací linky připravujeme další zásadní změnu. Jejím základem je přechod na technologii přípravy plechů pro lakování pomocí laseru. Není to technologie levná, ale je mnohem energeticky a prostorově úspornější a zejména mnohem přátelštější k životnímu prostředí než technologie založené na mokrých procesech s lázněmi. V lázních používané chemikálie jsou pro životní prostředí velmi nebezpečné a musí být složitým způsobem zneškodňovány. Tomu se chceme v Jeseníku vyhnout. I proto, že naše město je spojeno s lázeňskou tradicí a světovým věhlasem Priessnitzových léčebných lázní.

Cyril Svozil jr.:
Naše vize domu odpovídajícího současným, ale především nastupujícím a budoucím energetickým standardům, je založena na využití elektrické energie. Elektrickou energii využívá stále větší množství spotřebičů v domácnostech, kancelářích atp. Přitom se snižuje spotřeba tepelné energie pro vytápění, a tedy klesá její význam v souhrnné energetické bilanci domu. Takové domy jsou z hlediska vytápění tak pasivní, že tato složka spotřeby energie je zcela minoritní. Pokud k tomu dodáte propracovaný systém fotovoltaiky, baterií, tak vznikne dům velmi funkční, ale také finančně zajímavý pro zákazníka. A spojený s vědomím i satisfakcí, že jeho uživatel je méně závislý na dodavatelích energií. Proto se nyní velmi zaměřujeme, v rámci naší dceřiné společnosti ARES, i na využití bateriového úložiště. Ať již malého pro rodinné domy nebo velkého, jako máme například u nás v rámci výrobního areálu, které může být přínosem i pro jiné výrobní podniky. Nemáme tak velké jméno, jako někteří lídři elektro trhu slibující již dnes to, co možná budou moci nabídnout až pozítří. My jdeme cestou mravenčí práce, ověřujeme si, co a jak funguje a na trh jdeme s nabídkou až toho, za co můžeme dát záruku. Historie využití baterií také začala velmi sporadicky. Teprve jak se zdokonalovaly, přišlo jejich rozšíření.

Josef Hodboď, TZB-info:
V dnešní době je zcela samozřejmé hromadné použití nejrůznějších bateriových svítilen. Lidem bez znalosti historie se může jevit, že jde o záležitost jen několika posledních desítek let. Přitom například společnost Panasonic již v roce 1927 uvedla v masovém měřítku na trh přenosné bateriové lampičky pro bicykly. Samozřejmě, že z hlediska užitných vlastností jsme dnes mnohem dál.

Cyril Svozil jr.:
Hromadně dostupné a levné lithiové baterie velmi dramaticky a rychle změnily trh. V současnosti máme v domácnostech velmi mnoho výrobků, jejichž provoz je závislý na bateriích různých konstrukcí. Věřím, že za deset, patnáct let bude něco podobného možné říci i o vytápění. To je konkrétní vize, na jejímž naplnění pracujeme. Všechny naše topné systémy jsou adaptovatelné na takové řešení. Velmi brzo budeme mít v nabídce i modulární bateriové systémy. Klesající ceny fotovoltaických panelů posouvají tuto technologii do komerčně zajímavé sféry i bez dotací. Jsem přesvědčen o tom, že toto bude opravdu revoluce ve vytápění. Osobně jsem velký příznivec velkoplošných systémů, speciálně stropního vytápění. V místnosti není vidět, nijak neomezuje designové proměny interiéru, nemá problémy s volbou a změnou podlahové krytiny a nábytku, jako vytápění podlahové. Naší vizi neodpovídají tradiční systémy založené na transportu otopné vody, které jsou ve srovnání s rozvodem elektřiny instalačně složité a pomaleji regulovatelné. S naší vizí jsme stále více úspěšní na světových trzích. A i český trh nám v posledních letech dělá obzvlášť velkou radost a přináší zadostiučinění.

Pavel Kudelka:
U vás na TZB-info vyšlo již mnoho informací o energetickém systému našeho nového, experimentálního administrativního objektu, který je dva roky součástí areálu výrobního závodu. Vybavili jsme ho tím nejlepším podle naší vize elektrifikovaného objektu, a to v úzké spolupráci s výzkumně vývojovým pracovištěm UCEEB pražského ČVUT. Přestože projekt vycházel z nejpokrokovějších poznatků, byli jsme během prvního podzimu provozu nepříjemně překvapeni neočekávaně vysokou spotřebou elektřiny na vytápění. Vzhledem k potřebě zamezení nadměrných slunečních tepelných zisků a přehřívání vnitřních prostorů v létě jsou na oknech venkovní žaluzie. Vnitřní administrativní prostory je nutné též přiměřeně zastínit, neboť nadměrná intenzita světla ztěžuje práci na monitorech počítačů. Na podzim je Slunce dost nízko nad obzorem, takže jsme museli žaluziemi po velkou část dne stínit. Tím se však omezil i prostup tepelného záření, se kterým projekt počítal na podporu vytápění. A protože u nás v Jeseníku je na podzim již dost chladno, bylo nutné chybějící sluneční teplo nahradit elektřinou. Přitom v jiném regionu by samostatné venkovní žaluzie mohly být tím nejlepším řešením. Pro dostatečné zastínění pracovišť s počítači jsme následně instalovali k oknům vnitřní lamelové rolety. Tepelná část slunečního záření prochází oknem, zachytí se na roletách a ty pak působí jako sálavý panel. Mezerami mezi lamelami rolet prochází do místností dostatek světla. Nyní je kombinací venkovních žaluzií a vnitřních rolet průchod slunečního záření skrz okna řízen podle potřeby. Je to ukázka toho, že v běžné výstavbě ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti vedoucí k úspoře tepla pro vytápění, a tedy i ke zvýšení atraktivity přímotopných elektrických systémů. Aby mohly být tepelné zisky co nejvíce využity ke snížení spotřeby energie, je nutné mít v místnostech velmi rychle reagující zdroje tepla, a tuto podmínku naše výrobky plní.


Kancelářské centrum FENIX v Jeseníku, realizované ve standardech roku 2020


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.