logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nové vzduchotechnické komory Nemocnice Na Homolce s ventilátory Ziehl-Abegg

Pražská Nemocnice Na Homolce prochází od roku 2023 rozsáhlou modernizací technologií objektu, kromě jiného vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Součástí opatření je úprava centrálních vzduchotechnických komor přivádějících vzduch k výměníkům pro zpětné získávání tepla a do vnitřních prostor areálu. Jako náhrada původních neúsporných radiálních ventilátorů byly zvoleny ventilátory ZAcube s 3D profilovanými lopatkami od společnosti Ziehl-Abegg. Ty patří do skupiny ventilátorů s nejvyšší účinností zajišťující co nejnižší energetickou náročnost.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Společnost Enesa v Nemocnici Na Homolce realizuje projekt EPC – energy performance contracting – což jsou projekty s garantovanou úsporou. Veškerá opatření společně se zateplením obálky budovy přinesou nemocnici snížení spotřeby plynu a elektřiny o 47,6 %, ročně a ušetří minimálně 19 mil. korun.

V sekci vzduchotechniky se provádí několik opatření. Nemocnice Na Homolce má specifický způsob rekuperace tepla, kdy odváděný vzduch přes glykolové výměníky sdílí teplo do přívodních tras a ohřívá přiváděný vzduch do nemocnice. Kromě jiného probíhá kompletní rekonstrukce výměníků i ventilátorů centrálních vzduchotechnických komor.

Zvoleny byly nové centrální ventilátory ZAcube s 3D profilovanými lopatkami. Ty patří do skupiny ventilátorů s nejvyšší účinností zajišťující co nejnižší energetickou náročnost. Použitím nových ventilátorů ZAcube s 3D od společnosti Ziehl-abegg se dosáhne úspory energie oproti spotřebě pro pohon původních ventilátorů ve výši až 50 %.

Ventilátory ZACube jsou optimalizovány pro vyšší účinnost, nižší hlučnost, používají nové generace elektromotorů rovněž s vyšší účinností. Výhoda použití více menších ventilátorů oproti jednomu velkému spočívá v  jednodušší dopravě na místo určení, jednodušší montáži a pro případ servisu významněji jednodušší výměně jednoho ventilátoru oproti většímu. Zajištěno je zároveň jednodušší řízení v případě nižších průtoků a kontinuální provoz v případě výpadku nebo havárie jednoho z ventilátorů. V tomto projektu se ukazuje potenciál pro další využití ventilátorů ZACube, protože jsou připraveny pro inteligentní řízení budov, poskytují zpětnou vazbu a je možné vyhodnocovat jejich provoz.

Modernizace Nemocnice Na Homolce bude dokončena v první polovině roku 2024, nicméně již od ledna 2024 může nemocnice začít sčítat úspory, jejichž výši má od poskytovatele garantovánu do konce roku 2033.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.