logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované semináře v září a říjnu 2022

Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá ve 2. polovině roku 2022. Témata budou: dřevěné a keramické podlahy a mazaniny, zákon o vodovodech a kanalizacích a akce k povolování, realizaci a užívání staveb.

13. 9. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
DŘEVĚNÉ A KERAMICKÉ PODLAHY A MAZANINY – TECHNOLOGIE A ZÁVADY /Praha/
Struktura materiálů pro výše uvedené podlahy. Skladby vrstev a jejich tloušťky. Příčiny závad pro jednotlivé druhy podlah. Příklady nesprávně provedených jednotlivých druhů podlah. Přednáška soudního znalce v oboru stavebnictví.

27. 9. 2022 – úterý – od 9 do 13 h
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/
Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.

4. 10. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH /Praha/
Základní východiska právní úpravy vodovodů a kanalizací. Vymezení základních vztahů v oboru vodovodů a kanalizací. Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací a krizové situace. Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i případně chystaných změnách v oblasti vodovodů a kanalizací. Školení je určené pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty a dalším zájemce.

11. 10. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘI POVOLOVÁNÍ, REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB /Praha/
Stavby z pohledu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: Věcná práva. Držba. Povaha vlastnického práva. Rozhrady. Nezbytná cesta. Umělý přírůstek. Výstavba domu s jednotkami. Právo stavby. Věcná břemena. Užívací právo. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu. Dílo. Seminář je určen pro projektanty, stavitele, investory, úřady, vlastníky pozemků a staveb a další zájemce.

25. 10. 2022 – úterý – od 9 do 14 h
ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/
Informace o připravované novele katastrální vyhlášky v roce 2022. Nové možnosti výmazu starých věcných břemen z katastru podle novely č. 481/2020 Sb. Obsahem semináře bude přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN, judikatura soudů týkající se zápisů do KN.

Kompletní přehled všech akcí najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.