logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bude nutné nelegální prodeje čerpadel kriminalizovat? Stanovisko KSB – PUMPY + ARMATURY

Koncern KSB se vyjadřuje k dovozu oběhových čerpadel, která nesplňují požadavky směrnice Evropské Unie č. 602/2012 o ekodesignu oběhových čerpadel. Nabídka čerpadel nesplňujících požadavky na účinnost klame zákazníky.

Reklama

Společnost KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, vítá iniciativu portálu TZB-info k otevřené diskusi o dovozech oběhových čerpadel, která nesplňují požadavky směrnice Evropské Unie č. 602/2012 o ekodesignu oběhových čerpadel. Viz článek Bude nutné nelegální prodeje čerpadel kriminalizovat?

Tato směrnice vstoupila v platnost v roce 2009 (tehdy ještě pod číslem 641/2009) s cílem postupně snížit spotřebu veškerých oběhových čerpadel, která jsou v provozu na území Evropské unie, na úroveň cca 20-25 % původního stavu z doby přípravy této směrnice, tedy krátce po roce 2000.

Cíl směrnice


Pro pochopení důvodů, které Evropskou unii vedly k zavedení této směrnice, je dobré si uvědomit, že nižší spotřeba energie jednoho oběhového čerpadla není pro typického uživatele v rodinném domku podstatnou položkou. Snížení nákladů v řádu stokorun ročně by ho pravděpodobně nemotivovalo k tomu, aby si koupil úspornější (ale dražší) čerpadlo. V celé Evropské unii jsou však provozu desítky milionů kusů čerpadel, nejenom v rodinných domcích, ale i ve větších budovách. Ve zdůvodnění směrnice se uvádí, že na území unie je uváděno na trh asi 14 milionů oběhových čerpadel ročně a spotřeba energie veškerých oběhových čerpadel v roce 2005 činila 50 TWh, což odpovídá 23 milionům tun emisí CO2. Díky zavedení směrnice se celoevropská spotřeba energie oběhových čerpadel měla do roku 2020 snížit o ohromných 23 TWh! To zhruba odpovídá výkonu 6 středně velkých uhelných elektráren. Pokud bychom čekali, než se uživatelé sami z ekonomických důvodů rozhodnou pro úspornější variantu čerpadel, pravděpodobně by tento proces trval celé století. Díky směrnici to je urychleno na dobu řádově 10 až 20 let, neboť všechny novostavby jsou nyní již vybavovány čerpadly nové generace a u existujících budov se také postupně, po ukončení životnosti stávajících čerpadel, čerpadla vyměňují za novou generaci, protože prostě starší generace s vysokou spotřebou na trhu již oficiálně není k dostání.

Všichni největší výrobci čerpadel v Evropě tento záměr pochopili, aktivně ho prosazují a svůj výrobní program novým směrnicím přizpůsobili. I když to pro ně samozřejmě znamenalo nemalé investice do vývoje a řady opatření ve výrobě.

Z technických údajů hlavních výrobců čerpadel lze vyčíst, že k tomuto podstatnému snížení spotřeby skutečně došlo. Zatímco kolem roku 2000 měla typická "trojotáčková" oběhová čerpadla pro rodinný dům jmenovitý příkon cca 60 až 100 W, nyní činí cca 20 až 45 W. A v praxi, za skutečného provozu, je reálná spotřeba díky automatické regulaci otáček po většinu období topné sezóny ještě nižší. Při venkovních teplotách kolem +10 °C to bývá většinou jen několik Wattů. To původní "trojotáčková" čerpadla v žádném případě nedosahovala. Tato čerpadla zůstala po celý rok nastavená na stupni, který zaručoval dostatečné vytápění i při nejnižší uvažované venkovní teplotě (cca -15 °C). Avizované snížení spotřeby na 20 až 25 % původních hodnot je tedy naprosto reálné.


Bohužel však u nás existují firmy i fyzické osoby, které si najdou levné výrobce, zpravidla v zemích mimo Evropskou unii, jejichž čerpadla jsou technicky někde na úrovni začátku devadesátých let minulého století, směrnice o ekodesignu nesplňují a tato zastaralá čerpadla dovážejí. Směrnici o ekodesignu cíleně obchází, hledají si mezery v textech a dovezená čerpadla pak deklarují jako výrobky pro jiný účel, nejčastěji jako cirkulační čerpadla na teplou vodu (na tento účel se směrnice nevztahuje).

Můžeme mít pochopení pro to, že někteří koncoví uživatelé (třeba majitelé rodinných domů), si tato zastaralá čerpadla z neznalosti problematiky jednorázově pořídí. Nelze ale tolerovat činnost firem či podnikatelů, kteří se na trhu TZB pohybují dlouhodobě a takovéto výrobky, nesplňující platnou legislativu, soustavně uvádějí na trh. Tam se jedná o protiprávní jednání, snahu o nelegální obohacení a naprostou lhostejnost ke stavu životního prostředí v Evropě.


English Synopsis
Will it be necessary to criminalize illegal pump sales? KSB - PUMPY + ARMATURY Opinion

KSB concerns the import of circulating pump that do not meet the requirements of the European Union Directive 602/2012 on the ecodesign. The range of pumps not meeting efficiency requirements is deceiving customers.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.