logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Flexibilní instalace Wilo-Drain Lift S

Stále komplikovanější technologie technických zařízení budov a smělejší požadavky architektů vedou k vyšším nárokům na samotná zařízení, montáž, údržbu i servis většiny z nich. Proto je například důležitý dlouhodobý bezúdržbový a bezporuchový provoz přečerpávacího systému.


Systém Wilo-Drain Lift S je vhodný pro instalaci všude tam, kde odvod splašků a fekálií není možné realizovat přirozenou gravitací. Díky volitelným nátokům je jeho instalace velmi snadná. Dodatečně může být vybaven zařízením, které umožňuje přenos informací a poruchových hlášení přes mobilní telefon.

Wilo-Drain Lift S Flexibilní instalace: VAŠE PLUS+


Technická data


  • Napájení 1~230 V, 50 Hz nebo 3~400 V, 50 Hz
  • Provozní režim S3–15 %, 120 sek
  • Teplota čerpaného média 3…40 °C, krátkodobě 60 °C
  • Max. okolní teplota 40 °C
  • Max. spínací objem 21 l
  • Tlaková přípojka DN 80
  • Přípojky nátoku 1 ✕ DN 40/1 ✕ DN 100 (volně volitelné)
  • Přípojka odvzdušnění DN 70
  • Typ krytí přečerpávacího systému IP 68
  • Typ krytí spínacího přístroje IP 54

Wilo-Drain Lift M

Wilo-Drain Lift M - Přečerpávací systém pro odkanalizování rodinných resp. činžovních domů
Přečerpávací systém pro odkanalizování rodinných resp. činžovních domů

Wilo nabízí ucelenou řadu těchto zařízení, zajišťujících přečerpávání domovních splašků od bytových jednotek až po budovy typu hotelů nebo obchodních středisek.
Dlouhodobá zkušenost s výrobou a používáním těchto systémů, pečlivé testování a důraz na kvalitu přináší zákazníkům výhody snadné instalace, bezproblémového provozu a dlouhé životnosti při zajištění optimálních provozních parametrů.

Řada přečerpávačů fekálií a domovních splašků, reprezentovaná výrobky DrainLift nabízí i snadnou volbu typu systémem svého značení od velikosti „S“ přes „M“ až po „XXL“.

V případě požadavku na řešení přečerpávání Vám nabízí Wilo poradenskou činnost na poptavky@wilo.com


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.