logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

DOCK IN TWO: objekt, který stojí za to si prohlédnout i z pohledu TZB – část 2.

Festival Open House Praha 2019 nabídne o víkendu 18. až 19. května možnost si prohlédnout budovy jinak veřejnosti nepřístupné. Pozornosti fanoušků moderního TZB by neměla uniknout administrativní budova DOCK IN TWO v Praze - Holešovicích.

Reklama

V rámci festivalu Open House Praha, během kterého se o víkendu 18. až 19. května otevřou dveře do jinak veřejnosti běžně nepřístupných budov, by neměla uniknout pozornosti moderní administrativní budova DOCK IN TWO. V první část článku byla věnována vytápění. V této je hlavní pozornost věnována vzduchotechnice a chlazení.

Vzduchotechnika a chlazení

Hygienická výměna vzduchu v objektu DOCK IN TWO je řešena centrálně. Do systému větrání je vřazeno zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu. V nejnižším podlaží jsou dvě velké vzduchotechnické jednotky a zdroj chladu tvořený dvěma kompresorovými chladicími stroji s výkonem celkem 760 kW. Dva adiabatické chladiče, o celkovém výkonu 1000 kW při venkovní teplotě +35 °C, odvádějící přebytečné teplo jsou na střeše. Je uplatněno freecoolingové chlazení od venkovní teploty +4 °C. Základní větrání místností probíhá podle normami předepsaných požadavků.




V řadě z místností jsou instalována čidla koncentrace CO2, a pokud koncentrace stoupá, v dané místnosti se intenzita větrání zvyšuje. To je typické pro jednací atp. místnosti.

Vzduch je v případě potřeby dohříván na základní teplotu z větve vytápění ve vzduchotechnických jednotkách. Individuální požadavky na vyšší teplotu řeší otopná tělesa. Pokud je třeba chlazení, tak základní probíhá ve vzduchotechnických jednotkách a dále je zajišťují indukční jednotky instalované v rámci konstrukce stropů, nebo fan-coily, do kterých je přiváděna chladicí voda ze zdroje chladu. Součástí distribuce vzduchu do místnosti jsou i vířivé vyústky.


Zajímavým prvkem podílejícím se na akusticky příznivém prostředí v objektu je rozvod vzduchu v podhledu chodeb ze vzduchotechnického potrubí skládaného ze speciální tepelně a zvukově izolující, oboustranně kryté vláknité desky ISOVER Climaver. Předepsaný rozměr potrubí si řemeslník vytváří přímo na stavbě speciálním řezacím nástrojem. Teprve na tento rozvod je následně v objektu napojeno již jen krátké potrubí přívodu a odvodu vzduchu jednotlivých kanceláří, bez přenosu hluku mezi kancelářemi. Na připojeném obrázku je ukázka kousku potrubí, aby nebylo nutné otevírat podhled stropu na chodbě. Mimochodem, ukázka potrubí je záměrně na hracím stole stolního fotbalu. Neboť centrála SAINT-GOBAIN je řešena v souladu s aktuálním trendem vytvářet v rámci pracovního prostředí místa, kde si pracovníci mohou pohovořit i při neformální činnosti.

Vedle centralizovaného řešení lze v DOCK IN TWO objevit i decentralizované. Například na obrázku níže zachycená chladicí jednotka pečuje o příjemné prostředí v místnosti operátorů (Vodafone, Dialtelecom, UPC, T-Mobile, Cetin) sousedící s garáží v podzemním podlaží. Odpadní teplo je odváděno souběžně s větráním garáží.




V souvislosti s velkým množstvím odpadního tepla z chladicího stroje se nabízí otázka, zda je využito. Jediné možné využití by bylo při přípravě teplé vody. Vzhledem k čistě kancelářskému využití objektu je tento energetický potenciál příliš malý, a navíc polohově velmi roztříštěný.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.