logo TZB-info

TZB studio

Polské stavebnictví prožívá další vlnu rozmachu

Všeobecně velmi dobrá hospodářská situace nahrává infrastruktuře i soukromému sektoru. Na tradičním stavebním veletrhu Budma v polské Poznani se mohou s úspěchem prezentovat i čeští vystavovatelé.Po několika letech zaznamenává stavebnictví v Polsku velký rozmach. Přehřátí ekonomiky sice začíná způsobovat určité potíže velkým firmám (růst cen vstupů či nedostatek pracovníků), nicméně výrobci stavebních materiálů, zejména pro segmenty trhu, které nejsou ovlivňovány výběrovými řízeními, čeká konjunktura i v roce 2019.

Z těchto důvodů zařadila agentura CzechTrade i v příštím roce veletrh Budma mezi podporované akce. Budma patří historicky k veletrhům s vysokou účastí českých vystavovatelů. Poznaňské veletrhy zůstávají centrem polského veletržnictví a tamní akce jsou populární rovněž mezi návštěvníky z Pobaltí, Ukrajiny a Ruska.

Na největším stavebním veletrhu ve střední a východní Evropě bude agenturou CzechTrade zajištěna společná expozice českých firem a pro ně služby, jako oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit zájem o setkání, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních. Navíc Ministerstvo průmyslu a obchodu přislíbilo finanční podporu a účast pro vystavovatele bude proto ještě výhodnější než v předchozích letech.

Veletrh Budma se koná ve dnech 12.-15. února 2019 v Poznani. Zájemci o firemní prezentaci najdou více informací v Kalendáři akcí na webu CzechTrade.


Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
logo Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace založená Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.