logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

O budování chytrých měst je ve světě zájem, Češi mohou nabídnout svá řešení

Smart city – chytré město budoucnosti a cíl, kterého se snaží dosáhnout stále více metropolí po celém světě. Budování inteligentních měst využívajících nejmodernější informační a komunikační technologie je celosvětovým trendem. Pro české firmy se tak v tomto odvětví otevírají zajímavé trhy s velkým potenciálem pro úspěch.

Spojené arabské emiráty chtějí být v popředí digitálního vývoje

Spojené arabské emiráty jakožto smart country skládající se ryze ze smart cities. Taková je představa tamních lídrů o budoucnosti této blízkovýchodní země. „Cílem veškerých iniciativ, které jsou v tomto duchu podnikány, je transformovat SAE do budoucna do role světového lídra a ukázat se světu v tomto ohledu jako výkladní skříň,“ říká ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka.

Právě iniciativa přeměny Dubaje v inteligentní město byla přijata již v roce 2014. Využívání moderních technologií je v tomto státě přijímáno velmi dobře. „Lidé v celé zemi, a zejména v Dubaji, nejmodernější technologie zbožňují. Poptávají zejména oblasti ekonomiky, životního prostředí, lidí, mobility, života i veřejné správy,“ popisuje Nedělka a dodává: „Rezonujícím tématem je také tzv. internet věcí. Předpokládá se, že tato oblast se v blízké budoucnosti jen na Středním východě stane byznysem s hodnotou 100 miliard dolarů.

Protože dopad digitalizace na společnost a konkurenceschopnost bude nezpochybnitelný, chtějí Spojené arabské emiráty stát v popředí vývoje. „Zahraniční kancelář CzechTrade v Dubaji tyto trendy mapuje a je připravena být českým firmám nápomocna ve snahách o proniknutí na zdejší trh jak formou individuálních asistenčních služeb, tak i účastí na vhodných oborových akcích,“ dodává Nedělka.

„Chytrá“ je již třetina chorvatských měst

Ještě před několika lety byl koncept smart cities uplatňován pouze v několika chorvatských městech. V současnosti koncepci aplikuje již 40 z nich a další se na to intenzivně chystají. „Občané těchto obcí vítají inovace, jakými jsou například elektromobilita, sdílení kol a osobních vozidel, chytré řízení dopravy či řízení městské správy. Hitem jsou solární lavice a zastávky MHD s možností dobíjení elektronických zařízení,“ přibližuje situaci v oblíbené turistické destinaci Alen Novosad, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu.

Pro zvýšení povědomí o konceptu chytrých měst se v Záhřebu pravidelně pořádají nejrůznější akce. „Na podzim, konkrétně 30. listopadu, se uskuteční konference Pametni gradovi – gradovovi budućnosti, na jaře roku 2019 pak další dvě konference, Creative Cities & Europe a Smart Cities 2019,“ říká Novosad a dodává: „České společnosti mohou svými řešeními přispět k rozvoji chorvatských chytrých měst a prezentovat se jak na uvedených konferencích a výstavách, tak i individuálně u jednotlivých měst.

V Itálii se probouzí zájem o technologie pro chytrá města

Rozvoj chytrých městských technologií se v Itálii velmi různí. Přestože některá města jako Milán či Turín již smart projekty zprovoznila, digitalizace měst neprobíhá tak rychle, jak by ve srovnání s jinými zeměmi měla. „Obecně chybí velké projekty, celková vize a schopnost na národní i místní úrovni zavést strukturovaná řešení. Proto Národní agentura pro nové technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj připravila dokument Convergenza Smart City and Community, který má urychlit implementaci technologií pro chytrá města. Následně vznikl v květnu 2018 první programový dokument národního plánu SmartItaly Goal,“ popisuje Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.

V Belgii mají zájem o chytré řízení dopravy i osvětlení

V Belgii jsou ústředními hráči v implementaci koncepce chytrých měst samotné obce, a to s ohledem na delegaci kompetencí na nejnižší úroveň. „Digitalizace je důležitá zejména pro urbanistické obce. Konkrétně je pro belgická města prioritní podporovat energetické úspory, dopravu a mobilitu, ekonomický rozvoj a v neposlední řadě telekomunikace a inovace,“ přibližuje stav Alena Mastantuono, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Bruselu.

S konceptem smart cities narůstá zájem o firmy vyvíjející chytré aplikace a chytrá řešení v oblasti mobility, úspor energie či sdílení tzv. open data. „Chytré řízení dopravy, včetně systémů monitorujících volná parkovací místa, je pro velká belgická města jako Brusel a Antverpy výzvou. Zajímavá řešení mohou rozhodně nabídnout i české firmy a naše kancelář v Bruselu všem zájemcům ráda pomůže s volbou vhodné prezentace a efektivního vstupu na trh,“ dodává.

Španělsko je evropským technologickým lídrem na poli smart cities

Španělské království si již několik let udržuje pozici jednoho z evropských tahounů rozvoje v oblasti smart cities. Vznik a rozvoj moderních digitálních měst jsou tam hojně podporovány vládou na všech úrovních.

Španělská digitální agenda se zaměřuje hlavně na rozvoj smart projektů pro města a turistické destinace, poskytuje půjčky firmám a podporu pro veřejné projekty, realizuje studie a propagaci digitálního konceptu v různých sférách veřejného života a samozřejmě velkou mírou podporuje inovace a výzkum,“ popisuje ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Madridu Petra Jindrová a dodává: „Ve Španělsku se mohou uplatnit jak návrháři softwarových aplikací a ucelených programů, tak výrobci hardwaru a vybavení či designéři inovativních řešení.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
michal.nedelka@czechtrade.cz

Alen Novosad, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu
alen.novosad@czechtrade.cz

Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně
marek.atanascev@czechtrade.cz

Alena Mastantuono, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Bruselu
alena.mastantuono@czechtrade.cz

Petra Jindrová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Madridu
petra.jindrova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz


Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
logo Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace založená Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.