logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rozdíly v konstrukcích základových desek

Základová deska Liapor Ground keramzit
Základová deska Liapor Ground keramzit

Způsobů, jak realizovat základovou desku je mnoho, a ještě více je materiálů, které lze při jejich stavbě využít. My vám v tomto článku nabídneme porovnání dvou oblíbených způsobů založení: základové desky na pasech a samonosné základové desky na izolačním podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor Ground.

Obě konstrukce se od sebe výrazně liší (obrázek č. 1). Hlavním rozdílem je, že u samonosné základové desky nahrazuje podsyp z Liaporu Ground extrudovaný polystyren (resp. podlahový polystyren) a štěrkopískový podsyp, který je nezbytný u základových desek na pasech. Kromě lepších tepelně-izolačních vlastností tak přináší realizace na izolačním zásypu z Liaporu také menší pracnost a výrazné urychlení výstavby. Tím však výhody nekončí...

Základová deska Liapor Ground keramzit
Porovnání zakládání na Liaporu, obvyklá skladba versus skladba s Liaporem

Další výhody samonosné základové desky na Liaporu Ground

Realizace samonosné základové desky na Liaporu Ground má ale ještě mnoho dalších zásadních výhod. Předně se jedná o způsob, který je vhodný pro založení všech druhů staveb, a to včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Liapor je členem Centra pasivního domu, které sdružuje odborníky s nabídkou materiálů a služeb vhodných pro výstavbu pasivních domů.

 • Již zmíněná menší pracnost pomáhá zkrátit dobu výstavby - zhotovení kompletní základové desky nezabere obvykle více než týden.
 • Jedná se o kompletní řešení tepelné izolace spodní stavby tepelně izolačním zásypem.
 • Vzniká samonosná základová deska bez tepelných mostů způsobených vlivem základových pasů (ilustrováno na 2. obrázku modrými šipkami).
 • Optimálně roznáší zatížení celé stavby, optimální stabilita.
 • Možnost založení i v obtížných základových podmínkách (na méně stabilním podloží).
 • Nahrazení polystyrenu v podlaze - výšku zdiva lze snížit až o jednu vrstvu tvárnic (označeno křížkem na spodním obrázku).
 • Liapor Ground funguje zároveň jako drenážní vrstva.
 • Liapor Ground pomáhá částečně odvětrat radon z podloží.
 • Zásyp má nízkou hmotnost - je až 5x lehčí než kamenný štěrk.
 • Liapor Ground je čistě přírodní materiál - vzniká expandování jílů v rotačních pecích.
 • Při zhodnocení všech úspor, které založení na Liaporu Ground přináší v rámci celé skladby, se jedná o finančně výhodné řešení založení domu s dalšími tepelně izolačními benefity.
Základová deska Liapor Ground keramzit
Porovnání: Co získám při zakládání na Liaporu a na základových deskách

Průběh realizace

Zakládání na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor je vhodné navrhovat na rovinatém pozemku. V případě svažitého pozemku je nutné navrhnout terénní úpravy.

 • Nejprve se provádí potřebné výkopové práce.
 • Poté se připraví drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.
 • Do připravené stavební jámy se pokládá geotextilie.
 • Následuje navezení potřebné vrstvy tepelně izolačního zásypu - pro zakládání staveb se používá kamenivo Liapor Ground frakce 4-8 mm. Standardní výška násypu je 500 mm. Lze ale použít i násyp vysoký 750 mm či 1000 mm.
 • Na zhutnělou vrstvu kameniva se pokládá další geotextilie.
 • Následně probíhá betonáž monolitické železobetonové desky.

Možnosti dodávek

 • Dodání materiálu + technická podpora a poradenství ZDARMA
 • Základová deska na klíč s garancí kvality materiálu, technologického postupu i odborných prací přímo od výrobce

Další informace o zakládání rodinných domů a dalších staveb na Liaporu najdete na webu www.zakladani-domu.cz.

Základová deska Liapor Ground keramzit
Výkopové práce
Základová deska Liapor Ground keramzit
Drenáže
Základová deska Liapor Ground keramzit
Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě

Základová deska Liapor Ground keramzit
Pokládka geotextilie
Základová deska Liapor Ground keramzit
Navážení
Základová deska Liapor Ground keramzit
Urovnání

Základová deska Liapor Ground keramzit
Zhutnění
Základová deska Liapor Ground keramzit
Pokládka geotextilie
Základová deska Liapor Ground keramzit
Bednění základové desky, výztuž, kari sítě

Základová deska Liapor Ground keramzit
Betonáž
Základová deska Liapor Ground keramzit
Zhotovená základová deska


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.