logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Opravy přípojek pod veřejným prostranstvím bude dál hradit provozovatel veřejné sítě

Poslanci vypustili z navrhované novely zákona kritizovanou pasáž, která převáděla povinnost platit opravy vodovodních a kanalizačních přípojek na vlastníky. Třetí čtení zákona proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi PS ČR a návrh novely zákona byl schválen.

Reklama

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích byla jedním z témat i na doprovodném programu letošní výstavy Vodovody a kanalizace. Ing. Jiří Duda z MZE ČR v přednášce mimo jiné zopakoval průběh projednávání a upozornil na datum 5.3.2013, kdy v Poslanecké sněmovně byla novela zaevidována jako sněmovní tisk č. 933 (pod tímto číslem lze sledovat celý další osud novely až po konečné schválení). Rovněž zopakoval další data: 9.4.2013, kdy sněmovní zemedělský výbor zastavil projednávání a 6.5.2013, kdy Zemědělský výbor PS pořádal seminář k novele zákona, kde byly projednávány zejména pozměňovací návrhy SOVAK a občanského sdružení majitelů nemovitostí, a termín pro předkládání pozměňovacích návrhů 9.5.2013.

V podstatě se hledal konsenzus a mechanismus posouzení, co je ještě oprava (dosud ji hradí vodárenské společnosti) a co je již obnova, kterou hradí majitel. Byl zvažován i jeden z návrhů, aby rozhodoval vodoprávní úřad, to však není možné, jelikož přípojka není vodním dílem.

Exministr zemědělství Petr Bendl z ODS při projednávání návrhu novely ještě na poslední chvíli prosazoval změny: „Chceme naše jednání upřít tím směrem, že by odpovědnost za vlastnictví a za dobrý stav vlastních přípojek nesli majitelé domů pouze na hranici svého pozemku, a na veřejných prostranstvích aby tak činili provozovatelé,“ řekl Bendl, který rovněž již v dubnu 2013 zdůrazňoval, že sporná část novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana.
Úřad ombudsmana požadoval změnu zákona na základě zkušeností při vyřizování stížností občanů. Podle původního znění zákona platil výměnu přípojky její vlastník, zatímco za pouhou opravu přípojek, a to i pod veřejným prostranstvím provozovatel kanalizační nebo vodovodní sítě. Vlastníci pak často žádali o opravu přípojky, která už byla za hranicí životnosti, a bylo jasné, že ji brzo bude nutné opravovat znovu. Takové neúčinné opravy zvyšují náklady všem uživatelům.


foto D.Kopačková, redakce

Kritizovaná pasáž nakonec ze zákona vypadla. Praxe teď bude taková, že výměnu přípojky platí vlastník, zatímco opravu provozovatel sítě.

Ředitelka Sovak Miloslava Melounová uvedla v dubnu 2013, že sdružení bylo překvapeno stažením problematického ustanovení z novely zákona a avizovala, že SOVAK bude požadovat sjednocení pohledu na vlastnictví v rámci zákona.

V souvislosti s novelou zákona bude novelizována i prováděcí vyhláška. Již se na ní pracuje, ale konečná podoba novelizace vyhlášky čekala na konečnou podobu zákona. Účinnost se plánuje shodně, a to od 1.1.2014.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.