logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality)

V rámci projektu byl navržen Index kvality vnitřního ovzduší IKO – jako jednoduchý nástroj k popsání zdravotně relevantních informací o kvalitě vnitřního ovzduší. Umožňuje navržení a zavedení opatření, která by vedla ke zlepšení kvality prostředí ve školách.

Reklama

V rámci Prioritní osy 3 programu nadnárodní spolupráce financované z evropských fondů se řešil projekt InAirQ [1], jehož cílem bylo zlepšení kvality ovzduší uvnitř škol, popis zdravotních dopadů kvality vnitřního ovzduší na zranitelnou populaci dětí a navržení a realizace kroků ke zlepšení školního prostředí. Bude připravena a použita integrovaná strategie pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve školách s cílem snížit riziko nepříznivých zdravotních účinků znečištění vnitřního ovzduší na děti. Výsledky budou základem k nastavení doporučení pro společné normy týkající se odhadu, měření a monitorování kvality vnitřního ovzduší.

Na projektu spolupracují zdravotní ústavy a další instituce z pěti evropských zemí (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Itálie). Za Českou republiku řídí projekt Státní zdravotní ústav ve spolupráci s členy Environmental Quality Forum, kde jsou zastoupeni odborní pracovníci, zástupci státní správy (krajské hygienické stanice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), lékařské fakulty Univerzity Karlovy, samosprávy. V projektu je zastoupeno 9 škol z Prahy 6, 1 škola z kraje Vysočina a 2 školy ze Středočeského kraje [1].

V rámci projektu byl navržen Index kvality vnitřního ovzduší IKO – jako jednoduchý nástroj k popsání zdravotně relevantních informací o kvalitě vnitřního ovzduší. Tento nástroj umožňuje navržení a zavedení opatření, která by vedla ke zlepšení kvality prostředí ve školách. Zahrnuje jak stránku vlivu na zdraví (IAQ Index) – benzen, formaldehyd, PM2,5, tak parametry diskomfortu – Comfort index – teplota, vlhkost, CO2.

Projekt Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k vnitřnímu a vnějšímu ovzduší

Přednáška Kvalita vnitřního životního prostředí, Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví a životního prostředí, V. Vrbíková

 • monitoring bytů
  Monitoringu bytů – 3 etapy. 1. Etapa 1994 – 1998 – pilotní studie – příprava a ověření způsobu odběru vzorků a metod stanovení jednotlivých parametrů. Byty rodin s dětmi předškolního věku. 2. Etapa 1999 – 2001 – celkem 120 bytů, 30 v každém ze 4 sídel (Brno, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava). Byty náhodně vybrané ze souboru dětí navštěvujících mateřskou školu. Pokryta sezónnost (topná × netopná sezóna). Měřen dětský pokoj a kuchyň.
  • Chemické faktory – oxid dusičitý, formaldehyd, těkavé organické látky.
  • Fyzikální faktory – teplota, vlhkost, polétavý prach frakce TSP a PM10.
  • Biologické faktory – bakterie a plísně.
 • monitoring škola a školek, výsledky
  Cíl – v rámci nárazového proměření za plného (normálního) vyučovacího režimu popsat:
  • Vnitřní prostředí s nejdelší potenciální expozicí z vnitřního ovzduší (třídy, učebny).
  • Tělocvičny – prostředí s nejvyšší možnou okamžitou zátěží z vnitřního ovzduší.
  • Venkovní ovzduší – mobilní systém.

[1] Projekt InAirQ (Indoor Air Quality)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.