logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Závěrečné jednání Konference VODA 2020 se uskuteční v červnu 2022

Ilustrační obrázek, Ploučnice v České Lípě, foto redakce TZB-info
Ilustrační obrázek, Ploučnice v České Lípě, foto redakce TZB-info

Z témat například: hospodaření s vodou v krajině av sídelch, nakládání s pitnou vodou, vliv vody a vlhkosti na stavby, zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských soustav a čištění odpadních vod.

Reklama

S ohledem na dopad epidemie koronaviru na území České republiky se rozhodli organizátoři konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ závěrečné jednání přesunout na 21. 6. 2022.

Význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství

Cílem konference je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. Vzhledem ke koronavirovým opatřením jednání konference proběhne v náhradním termínu 21. června 2022 na Fakultě stavební ČVUT. Její program zůstává v zásadě nezměněn - prezentovány budou aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině.

VERNISÁŽ VÝSTAVY STAVBA A VODA – 20. června 2022 v 17.00 h

V aule Fakulty stavební ČVUT v Praze bude ke zhlédnutí doprovodná výstava ke konferenci VODA 2020.

KONFERENCE VODA 2020 –21. června 2022, Fakulta stavební ČVUT


Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat nakládání s vodou.
  • Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
  • Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
  • Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
  • Sekce D: Městské inženýrství
  • Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
  • Sekce F: Geotechnika

Podrobnosti a registrace na www.voda2020.cz
Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.
Účast na konferenci je placená. Přihlásit se může kdokoli. Členové ČKAIT a ČSSI ale mají slevu na vložném. Přihlašování je nastaveno přes samostatný formulář dostupný na webových stránkách konference.
Účastnický poplatek je 2500/1500 Kč člen/nečlen ČKAIT a ČSSI (vč. DPH).
Za účast lze získat 2 body CŽV ČKAIT.

Témata z programu
Konference přiblíží roli vody ve volné krajině, ať už se jedná o hospodaření se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených.
Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny.
Nezapomene se také na správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských soustav a čištění odpadních vod.
Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Přednášející rovněž vysvětlí způsoby ochrany staveb před nežádoucími účinky vody, před vlhkostí i škůdci. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd.
V hlavní přednášce se chceme předložit jeden z možných pohledů na klimatické změny, jejich případného dopadu na vodní režim v naší krajině a důsledky z toho vyplývající.

Pořádají:
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém.

Prezentace konference:
Elektronický sborník přednášek / Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.