logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak se recyklují izolační materiály v ČR?

Obor stavebnictví produkuje 40 % veškerého pevného odpadu. V ČR je to 12 milionů tun stavebního odpadu za rok, přičemž nemalou část tvoří také izolační materiály. Jejich recyklace a znovu zapojení do výrobního procesu už částečně funguje – neznečištěné zbytky materiálu takto odebírá a zpracovává společnost Isover.

Pěnový polystyren (EPS) vzniká napěňováním perlí pomocí syté vodní páry. Dnes už neobsahuje dříve obávané retardéry hoření, které měly v přírodě dlouhý poločas rozpadu. Nahradily je nové, ekologičtější přísady. Polystyren však není rozložitelný, a tak má jeho recyklace ve stavebnictví velkou důležitost.

Minerální izolace (MW) je na tom o něco lépe. Vyrábí se buď z vyvřelých hornin (kamenná vlna) nebo ze směsi písku a recyklovaného skla (skelná vata). Jakožto inertní materiál nepředstavuje na skládkách nebezpečí, přesto se jedná o odpad. A jak se říká –⁠ nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Isover recykluje zbytky z výroby i ze stavenišť

Že izolanty nemusí být pro životní prostředí tak velkou zátěží, dokazuje přední výrobce EPS a MW. V závodech Isover nevzniká při výrobě téměř žádný odpad – odřezky se vrací zpět na začátek procesu.

Isover umí znovu využít také čistý odpad ze staveb. Odřezky a zbytky EPS se na stavbách ukládají do pytlů, které se (po předchozí domluvě) odvezou zpět do výrobního závodu. Rozdrcený polystyren se následně přidává k primární surovině, kterou tak lze použít v menším množství.

Využívání odpadního polystyrenu je výhodné nejen z ekonomického a ekologického hlediska, ale navíc zlepšuje vlastnosti EPS. Ukázalo se totiž, že desky s určitým podílem recyklátů jsou méně náchylné k prohýbání a dotvarování.

Čisté odřezky minerální izolace se taktéž vrací na začátek výroby. Někdy se z nich vyrábějí brikety, které slouží jako primární surovina.


Zpětný odběr izolantu má svá pravidla

Isover opětovně využívá nejen EPS ze staveb, ale také polystyren, který sloužil například jako obalový materiál pro spotřebiče, nábytek apod.

Pro vatu i polystyren platí, že recyklát musí být čistý, bez zbytků barev, lepidel, malty a tmelů, nesmí na něm být papírové etikety či zbytky jídla apod. Jen tak lze materiál znovu zapojit do výrobního procesu.

Je tedy výzvou do budoucna najít vhodné ekonomicko-technologické řešení, které umožní znovu využívat i znečištěné zbytky izolatnů. Současně je třeba dále informovat stavební profesionály i širokou veřejnost o důležitosti recyklace stavebních materiálů. Proces totiž ztěžují také nízké náklady na skládkování a neochota trhu akceptovat vyšší ceny za znovuvyužití.


„Ekologičnost“ materiálů dokládá EPD

Pro odvětví, které produkuje 37 % emisí CO2 a spotřebovává 50 % přírodních zdrojů jsou ekologické otázky víc než naléhavé. A jednou z možností, jak na ně odpovědět, představuje EPD neboli environmentální prohlášení o produktu.

Tento dokument prezentuje skutečné dopady daného materiálu na životní prostředí. Popisuje, jaký vliv má výrobek v průběhu svého životního cyklu, tedy od těžby surovin přes výrobu a distribuci až po recyklaci.

Společnost Isover poskytuje EPD u všech svých produktů a dokument si můžete volně zobrazit nebo stáhnout na jejich webových stránkách.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.