logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

ROCKWOOL zprovozní linku na výrobu surovinových briket pro bezodpadovou technologii

Bohumínský závod na výrobu produktů z kamenné vlny staví linku na výrobu surovinových briket, která je nejmodernější v rámci celé skupiny ROCKWOOL. Investice přibližně za 123 mil. Kč zajistí závodu 100% recyklaci výrobního odpadu z kamenné vlny, přinese snížení kamionové zátěže v okolí a výrazně sníží prašnost v závodě. ROCKWOOL spouští tuto linku v průběhu října 2018.

Reklama

Díky vlastní briketárně ROCKWOOL zvládne přeměnit zpět do produktů 100 % výrobního odpadu z kamenné vlny. Nově si nutné vstupní suroviny (brikety), potřebné pro výrobu produktů z kamenné vlny, vyrobí soběstačně a nebude je muset do Bohumína dovážet. V rámci 40 výrobních závodů, které má skupina ROCKWOOL po celém světě, to bude nejmodernější linka na recyklaci materiálu.

Předpokládáme, že v příštím roce budeme schopni recyklovat veškerý odpad z kamenné vlny, vzniklý ve výrobním procesu, a výrazně tak snížíme zátěž životního prostředí. Po zprovoznění linky se v této oblasti výrazně sníží zatížení kamionovou dopravou. Městem Bohumín projede ročně přibližně o 1 800 kamionů méně než dosud“, říká Paweł Pomykała, manažer bohumínského závodu ROCKWOOL.

V objektu briketárny bude probíhat velice náročný technologický proces, jehož součástí je i sušárna. V novém provozu bude téměř 100% vlhkost a musí být celoročně zajištěna stálá vnitřní teplota 48 °C. Tyto specifické vnitřní podmínky byly zohledněny při návrhu konstrukce haly. Obálka budovy je řešena v kategorii nejvyšší požární bezpečnosti. Při stavbě jsou použity vlastní produkty z kamenné vlny a systémová řešení ROCKWOOL. Obvodovou stěnu haly tvoří systém ROCKPROFIL, který má vynikající tepelněizolační, protipožární i akustické vlastnosti. Skladba izolačního souvrství ploché střechy je řešena jako systém, kde jsou použity izolace pro ploché střechy v kombinaci se spádovým systémem ROCKFALL. Skladba střechy zajišťuje požadované akustické parametry, tepelněizolační vlastnosti a bezpečný odvod srážkové vody z plochy střechy. Za účelem zamezení šíření hluku do okolí jsou některé technologie v objektu izolovány speciálními zvukovými izolacemi, které splní vysoké požadavky na akustiku. Budova je vyprojektována tak, že většina energie pro vytápění sušárny pochází z rekuperace tepla z hlavní výrobní linky. V okolí nové briketárny budou provedeny další stavební úpravy.

Díky investici do vybudování linky na výrobu briket se ve výrobním závodě Bohumín vytvoří i nová pracovní místa.

Spuštění provozu briketárny navazuje na předchozí etapy modernizace ve výrobním závodě v Bohumíně, který patří mezi nejmodernější závody na výrobu izolací z kamenné vlny s důrazem na ekologii a životní prostředí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.