logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda od společnosti alpha innotec

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda značky alpha innotec je typ monoblok s uzavřeným chladivovým okruhem. Skládá se z vnější a vnitřní jednotky s integrovaným zásobníkem. Jednotky jsou propojeny potrubím s topnou vodou. Tepelné čerpadlo bude instalováno do rodinného domu s podlahovým vytápěním.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Výběr typu tepelného čerpadla zohledňuje místní podmínky stavby. Od prvotně zvažovaného typu země-voda se v tomto případě upustilo z důvodu malé plochy pozemku pro zemní kolektor. Instalováno bude tepelné čerpadlo typu vzduch-voda výrobce alpha innotec, model LWD 70A. Vybaveno je ekvitermní regulací a kromě vytápění zajistí výrobu tepla pro přípravu teplé vody.

Jako chladivo je v tomto modelu použit propan R290. Toto chladivo má nízké GWP (global warming pontential), Nepředpokládá se, že by bylo toto chladivo v budoucnu legislativně omezováno. Další výhodou propanu je schopnost vypařování za nízkých teplot, čímž je dána vyšší účinnost tepelného čerpadla.

Přečtěte si také Výběr tepelného čerpadla vzduch-voda pro vytápění bungalovu Podívejte se na video ze stejného domu

Do vnitřní jednotky se přivádí studená voda, cirkulační potrubí a potrubí s teplou vodou. Připojuje se také čidlo venkovní teploty, podle kterého je řízena ekvitermní regulace. Každá jednotka alpha innotec má možnost připojení k internetu, díky kterému lze čerpadlo ovládat na dálku aplikací v mobilním zařízení, ale hlavně lze tepelné čerpadlo na dálku monitorovat a diagnostikovat pro účely servisu. Tato služba je po celou dobu životnosti čerpadla zdarma.

Vnitřní jednotka je kompaktní s přepouštěcím ventilem, který zabezpečí dostatečný průtok na venkovní jednotku i při uzavřených smyčkách podlahového vytápění. Vnitřní jednotka navíc umožňuje instalaci topné patrony pro využití přebytků z fotovoltaiky.

Přečtěte si také Jak se dělá teplovodní podlahové vytápění FV Comfort Podívejte se na video ze stejného domu

U vnější jednotky je při instalaci třeba dodržet minimální odstupy, a to 20 cm od fasády, volný prostor před jednotkou alespoň 3 m a dostatečný prostor z obou boků jednotky pro servisní účely.

U venkovní jednotky se při instalaci izoluje topné potrubí, potrubí odvodu kondenzátu a napájecí a komunikační kabely musí být umístěny v chráničce.

Instalaci tepelného čerpadla by měla provádět výhradně firma zaškolená dodavatelem čerpadla. Doporučuje se rovněž školení na zákon č. 406 o hospodaření energií. Toto školení je nutné k získání dotace na tepelné čerpadlo.

V reportáži z instalace tepelného čerpadla alpha innotec dále uvidíte spouštění topného systému s podlahovým vytápěním FV Comfort a kontrolu systému měřením termovizní kamerou Testo 883.

Pokud Vás zajímá samotná pokládka podlahového vytápění FV Comfort a příprava pro instalaci tepelného čerpadla alpha innotec, podívejte se na naše předchozí reportáže ze stejného domu. Realizaci provedla firma hp energy s.r.o.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.