logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Hořlavých chladiv není třeba se bát

Některá nová chladiva mají podíl hořlavé složky. Špičku v otázce hořlavosti představuje chladivo R290 propan. Tato situace se vztahuje i na tepelná čerpadla Viessmann, potvrzuje Marek Bezouška, odborný školitel. Nástup tepelného čerpadla Viessmann s chladivem propanem je na českém trhu předpokládán počátkem příštího roku.

Reklama

Vzhledem k propracovanosti legislativy a technických norem není důvodu se instalace tepelných čerpadel s hořlavým chladivem bát. Řadu povinností musí splnit výrobce. A pokud se takové tepelné čerpadlo vzduch-voda v kompaktním provedení instaluje venku, tak pro jeho umístění v podstatě existuje jen velmi malé omezení. Určitá omezení se však musí řešit u splitových tepelných čerpadel, které na stavbě dokončuje odborná firma. A pak, pochopitelně, určitá omezení přibývají s růstem hmotnosti chladiva v zařízení. To však není běžný případ rodinných domů.

Důležitým parametrem tepelných čerpadel je jejich hlučnost. A tomto směru udělal Viessmann velký krok kupředu, když dokázal svá tepelná čerpadla ztišit tak, že hygienický limit je zpravidla dosažen již na pozemku stavebníka i při nejmenší přípustné vzdálenosti jeho domu od hranice pozemku s plotem. Tzv. chráněný prostor domu souseda je vždy v určité vzdálenosti od plotu, čímž se posuzované hlukové zatížení dále sníží.

Na přenosu hluku do interiéru se mohou podílet stavební konstrukce domu, jejich vlastnosti. Tento faktor je často přehlížen. Nejde jen o prostup hluku do domu, ale například i jeho šíření uvnitř domu od vnitřní jednotky tepelného čerpadla. I tepelná čerpadla by měla být pravidelně kontrolována. Minimálně s ohledem na dostatečný odtok vody odtáté z výparníku venkovní jednotky a čistotu výparníku, kterým prochází velké množství vzduchu. Pro dlouhodobou záruku funkce je výhodnější kontrola odbornou firmou, která ověří i provozní parametry a v takovém případě může výrobce prodloužit i záruku.

Ideálním řešením tepelné pohody v interiéru ve spojení s reverzibilním tepelným čerpadlem může být stropní chlazení-vytápění. Je tiché a do budov plnících standardy NZEB se hodí. Dvojí funkce jedné soustavy vynahrazuje částečně vyšší pořizovací náklady.

Stavebníci by si neměli uzavírat vrátka k pozdější úpravě energetického hospodářství domu. Většinou postačuje propojit podkrovní prostor a technickou místnost „husím krkem“ větší dimenze. Později bude například mnohem snadnější napojení solárních systémů instalovaných na střeše domu, protažení kabelů atp.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.