logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pomůcky pro projektování a novinky ve výrobním programu

Skupina Stiebel Eltron představuje tři značky zaměřené na využití elektrické energie, a to již od roku 1924, kdy byl podán první patent. Jak vlastní Stiebel Eltron, tak AEG a Tatramat. Pro přípravu teplé vody jsou používány všechny tři značky, pro přímotopné vytápění a akumulační kamna značky Stiebel Eltron a AEG a pro systémovou techniku, tj. tepelná čerpadla, solární zařízení a větrání jen značka Stiebel Eltron. V přednášce jsou zmíněny aktuální informace o sortimentu a řada praktických doporučení.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

Pro projektanty pracující v BIM je připravena 3D knihovna, v současnosti zatím se zaměřením na přípravu teplé vody, a to v REVIT.

Specialitou Stiebel Eltron jsou bojlery montovatelné svisle i vodorovně. Ve vodorovné pozici je nutné dát pozor na orientaci vývodů, je to v dokumentaci zdůrazněno.

Pro kreslící systém v AutoCAD není nutné disponovat licencí na kompletní software, pracuje se v prohlížeči AutoCAD a zapínáním a vypínáním hladin se vykreslují technologická i elektrická schémata. Dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení lze při častějším používání této pomůcky zpracovat během cca 15 minut. Výsledek v PDF, atp. V podstatě na jedno kliknutí lze doplňovat individuální požadavky, např. na propojení se solárem, kamny či krbem atp.

Výpočtové pomůcky z německého webu Stiebel Eltron jsou překládány a budou k dispozici. Například dimenzování bojleru atp.

Akumulační kamna

Zajímavý obrat nastal v oblasti elektrických akumulačních kamen. Rychle rostoucí podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů mění ustálené ceny na průběžně se měnící a možnost akumulace energie, když je elektřiny přebytek, je výhodná jak pro spotřebitele, tak pro výrobce. Z toho pohledu jsou akumulační kamna výhodnější než přímotopy, neboť je v podstatě jedno, kdy jsou nabíjeny a dokáží již po několika sekundách vyrovnávat nadprodukci do doby, než dojde k útlumu například v záložních plynových elektrárnách. Trend útlumu výroby akumulačních kamen byl u Stiebel Eltron obrácen v rozvoj a navýšení kapacity. Je reálné, že se tento trend posléze objeví i v České republice.

Návrh tepelných čerpadel

Do češtiny je upravována i pomůcka pro návrh tepelných čerpadel. Nebude již šířena formou CD, protože moderní notebooky atp. již nedisponují CD mechanikou. Výhodou webové verze je ale možnost provádět aktualizace kdykoliv, a to pro všechny uživatele naráz.

Program je koncipován v souladu s normou ČSN EN 15450, a zejména s doporučením, aby prací kompresoru bylo dodáno minimálně 95 % energie, aneb nejvíce 5 % z činnosti bivalentního zdroje. Z této podmínky vychází roční provozní doba okolo 2500 až 2800 hodin. To je výhodné pro životnost čerpadla, a v případě TČ země - voda i z hlediska využívání zemního vrtu. Neboť i vrt musí mít dost času na svou tepelnou regeneraci vzhledem k vlastnostem zemního masivu. Pro TČ vzduch - voda je výhodné volit jeho výkon v podmínkách A2/W35 rovný výpočtové tepelné ztrátě, a pak návrh opět odpovídá doporučení normy. Dodržení doporučení normy je tak i zárukou na životnost tepelného čerpadla minimálně 15 let, neboť předpokládaná životnost kompresoru je okolo 80 000 provozních hodin.
Průtoková příprava teplé vody

Průtokový elektrický ohřev vody je především doménou Německa, kde mají dostatečně dimenzované domovní přípojky. Vedle vysokého komfortu dodržení požadované teploty vody na výtoku má průtoková příprava teplé vody v blízkosti výtoků zásadní výhodu maximálního omezení ztrát tepla. Novinkami je například vybavení wifi modulem a displejem zobrazujícím případnou závadu prostřednictví QR kódu, který si provozovatel nebo servisní technik přes aplikaci v telefonu převede do podrobného popisu závady, případně způsobu odstranění.

Pro průtokové ohřívačů pro sprchy apod. musí být k dispozici elektrický příkon cca 24 až 28 kW. Malé jednofázové ohřívače s příkony okolo 6 kW a menší lze použít například jen na mytí rukou, hrnku od kafe v kuchyních administrativních budov, případně na toaletách.

Sortiment tepelných čerpadel

K dispozici jak s regulací výkonu s invertorem, tak s bez ní. I výkonově řízená TČ vzduch - voda musí mít zajištěn odběr tepla. Bez dostatečné akumulace tepla v soustavě může být jejich chod následkem nemožnosti předávat tepla příliš často přerušován s následnou technologickou pauzou, někdy až přechodem do poruchy. Stiebel Eltron postupně přestane podporovat systémy bez akumulace. Zásadním důvodem v Německu je směrnice nařizující možnost individuální regulace teploty v každé místnosti. Toto vede až k možnosti uzavření cirkulace otopné vody oběhu přes všechna otopná tělesa, podlahové systémy atp., a jedinou možností, jak zajistit spolehlivý chod tepelného čerpadla, je právě dostatečná akumulace. I bez ohledu na tlak vyvolaný zmíněnou směrnici je vidět narůstající zájem o dodatečné instalace nejrůznějších regulačních systémů i v Česku a je třeba pro činnost těchto regulací vytvořit podmínky v dostatečné akumulaci tepla. Na běžný aktuálně stavěný RD postačuje objem okolo 100 litrů. Teplá čerpadla země - voda s vodním primárních okruhem jsou výhodně používána i pro využití z nejrůznějšího tzv. odpadního tepla v průmyslu aj., a to až s výstupem do 70 °C.

Při návrhu TČ s invertory by se měl jejich výkon volit tak, aby se křivka klesajícího výkonu s klesající teplotou venkovního vzduchu protnula s křivkou rostoucí tepelné ztráty právě při výpočtové teplotě. Jinak hrozí, že větší část tepla vyrobí bivalentní zdroj.

Tepelná čerpadla s přípravou teplé vody umožňují buď jen práci se vzduchem z interiéru, kde je zdroj odpadního tepla, typicky kotelny, pekárny, chlazené sklepy aj., nebo i se vzduchem venkovním do cca - 5 °C, které lze využít například i pro napojení na vzduchotechniku atp.

Na webu Stiebel Eltron je možnost získat rozsáhlou on-line podporu, včetně přihlášky do kurzu firem oprávněných instalovat zařízení využívající OZE, což je nezbytné pro získání dotací.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.