logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Střešní zeleň na strmé šikmé ploše jako přírodní prostor ve městě

Nákupní centrum Nový Smíchov, Praha

Příklad velkoplošné novostavby, kde pro zelené plochy byly použity speciálně vyvinuté rastrové prvky, které zajišťují na velice strmých střešních úsecích se sklonem 58 stupňů hustou, trvalou zeleň.

O tom, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně vést k omezení zelených ploch, svědčí obchodní centrum Nový Smíchov v Praze. Zde bylo přes třicet procent střešní plochy o rozloze zhruba 14.500 metrů čtverečních ozeleněno Liadrainem. Přitom byly použity speciálně vyvinuté rastrové prvky, které zajišťují na velice strmých střešních úsecích se sklonem 58 stupňů hustou, trvalou zeleň.

Obchodní centrum Nový Smíchov se nachází v Praze v městské části Smíchov a patří k největším nákupním areálům hlavního města České republiky. Tříposchoďová budova nabízí na ploše více než 85.000 metrů čtverečních obrovské množství obchodů, služeb a možností pro využití volného času. Vedle restaurací tak poskytuje obchodní centrum přístřeší také multiplex-kinu s 12 kinosály a velkému bowlingovému centru. Při plánování obchodního střediska bylo důležité, aby byl objekt pokud možno integrován do stávající architektury a urbanistické situace daného místa. Centrum, které bylo vybudováno na velké ploše bývalé továrny, tak otvírá nové cesty a perspektivy ve stávající silniční síti a lávkou pro pěší vzniklo také nové spojení k přilehlým částem města. Současně musela být při stavbě obchodního střediska zohledněna vyhláška města Prahy o veřejné zeleni. Ta vyžaduje, aby byly pro zachování rovnováhy vytvořeny zelené plochy, které budou procentuálně propočítány v poměru k ploše plánovaných novostaveb. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude téměř celá střecha s cca 14.500 čtverečními metry plochy navržena k ozelenění. Tímto způsobem bylo pokryto zelení více než 30 procent plochy, což dokonce požadavek zmíněné vyhlášky převyšuje. Navíc bylo v okolí obchodního centra Nový Smíchov zasazeno mnoho vzrostlých stromů.

Strmá střecha jako výzva

Střešní plocha obchodního centra Nový Smíchov sestává z větší části z vodorovných ploch, kromě toho se zde však vyskytují také části se sklonem až 58 stupňů. V průběhu mnoha jednání bylo pro každou střešní vrstvu určeno také druhové složení jednotlivých rostlin. Ozelenění šikmých střešních úseků přitom vyžadovalo speciální řešení, které by jednak zajistilo rovnoměrnou, dobře rostoucí vegetaci a jednak by také bylo schopné eliminovat zatížení vzniklé sklonem střechy. Zakázku na ozelenění obdržela firma Král & Kurz, zahradnické práce, s.r.o. v Praze. Na základě vzoru představila technické řešení, které si mezitím nechala patentovat a které bylo speciálně přizpůsobeno požadavkům mimořádně šikmé střechy. Tento střešní vzor navrhl Ing. Arch. Pavel Šimek.

Ozelenění s rastrovými prvky

Základ pro ozelenění šikmé střechy tvoří rastr z panelů Ekoraster o rozměrech 33 x 33 centimetrů. Jejich podklad tvoří textilní vrstva, která po vložení zásobuje rostliny vodou. Rastry byly vyrobeny z recyklovaného materiálu a oproti tradičním panelovým konstrukcím nabízejí podstatně nižší váhu a menší plošné rozměry. Deset měsíců před připevněním panelů horolezci se do forem vysadí odpovídající počet rostlin. V době montáže už rastry tvoří zelný, dobře prorostlý a prokořeněný, zdravý zelený koberec. V prvních měsících po připevnění prvků na střechu je nutné intenzivní zavlažování, aby rostliny co nejrychleji prorostly do textilní hydroakumulační vrstvy nosných struktur. Celkem bylo vysazeno 20 procent všech rostlin (106.000 kusů), zbytek byl zaset.

Trávníky, keře a stromy na střeše

O vydatnou zeleň a zdravý růst na zbývajících střešních plochách obchodního centra se stará 1.000 kubických metrů Liadranu o velikosti zrna 0,16 mm, rozmístěných celkem na téměř 15.000 metrech čtverečních. Drcený keramzitový substrát zde optimálně reguluje vodní režim a při nasycení vodou sám zajišťuje ideální obsah vzduchu v půdě. Kromě toho se jako lehký, stabilní materiál odolný proti povětrnostním vlivům výborně hodí na ozelenění velice šikmých střešních úseků objektu. Na ostatních zelených plochách střechy byly ještě vysázeny četné keře a přes 30 platanů. Ke snížení vysokého tlaku, kterým by stromy působily na střechu při volném vysazení, byly pro zasazení zvoleny betonové kontejnery o objemu až 5 metrů krychlových.

Střecha jako souvislý zelený pás

Na příkladu obchodního centra Nový Smíchov je vidět, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně znamenat redukci zeleně. Rastrový systém, který zde byl použit k ozelenění strmých střešních úseků, dokazuje, že je možné bezpečně a trvale osázet i střechy se sklonem, který byl dosud považován za kritický. Střešní zeleň obchodního centra přitom nabízí mnoho ekologických výhod pro člověka i přírodu. Přispívá také ke zlepšení městského klimatu a vytváří ve městě souvislé plochy zeleně. Zelený pás střechy obchodního centra Nový Smíchov spojuje nedaleký rekonstruovaný park Sacre Couer. V budoucnosti by měla být takto připojena ještě zahrada Kinských.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.