logo TZB-info

Systémy vegetačních střech – zelené střechy

Pro systémy plochých i šikmých vegetačních střech jsou nyní k dispozici i produkty Saint-Gobain z hydrofilní minerální vlny. Tyto desky jsou velice lehké a vzdušné. Fungují jako částečná náhrada substrátu, zbytečně nepřitěžují konstrukci střechy a rostlinám se v nich daří.

Jejich hydrofilní vláknitá struktura umožňuje udržení vody několik dní a zároveň dokáže přebytečnou vodu odvádět, aby se rostliny neudusily, nebo neodplavily při přívalových deštích.

Výhody desek oproti zemině:

  • výrazně menší přitížení střechy
  • lepší drenážní kapacita a výrazně větší vodní propustnost
  • obrovská pórovitost – více vzduchu pro kořeny
  • schopnost udržet více vody po delší čas
  • neutrální pH
  • výrazné snížení tepelných ztrát

Desky jsou na rozdíl od pěstební zeminy bez organické složky, bez humusu, který dává výživu rostlinám. Výživu ve střešních systémech dodáváme většinou ve formě tablet s pomalým uvolňováním. Na trhu jsou cenově dostupné tablety s uvolňováním od 6 měsíců až do 2 let. Množství a rozmístění tablet se řídí pokyny výrobce a záleží na náročnosti rostlin, které pěstujeme. Pro extenzivní vegetační střechy bychom rozhodně neměli výživu přehánět! Přihnojujeme vždy na jaře po dobu prvních 5 let, pak můžeme zmírnit, zkontrolovat pH, upravit případně výživu a nastavit dávkování na cca 1× za 2–3 roky.Isover FLORA – substrátové desky

λD = 0,037 (W∙m−1∙K−1)

Substrátové desky z hydrofilní vlny plně, nebo částečně nahrazují zeminu v konstrukcích vegetačních střech. Jsou lehké a vzdušné, kromě ozeleňování novostaveb jsou vhodné i pro rekonstrukce. Mají výbornou vodopropustnost, takže je možné je použít i ve zjednodušených extenzivních skladbách, kde odvádějí přebytečnou dešťovou vodu v celém svém objemu. Určité množství vody však v deskách vždy zůstává, takže střešní rostliny tak mohou v deskách Isover Flora spolehlivě vegetovat i v obdobích bez přirozené dešťové zálivky.

Isover INTENSE – zpevněné substrátové desky

λD = 0,035 (W∙m−1∙K−1)

Zpevněné substrátové desky z hydrofilní vlny se používají jako vyztužující vrstva nad panely Isover Flora v místech častějšího provozu. Díky jejich výborné hydroakumulaci a vysoké pevnosti v tlaku jsou vhodné i jako spodní vrstva vegetačního souvrství se substrátem. V tomto případě je vhodné vegetační souvrství doplnit plošným drenážním prvkem, podle výpočtu u konkrétního projektu.

Skladba vegetační střechy s polointenzivní zelení

1. Rostliny a krycí vrstva

Vícevrstvá skladba s odkapovým systémem pro sklony od 0°
Vícevrstvá skladba s odkapovým systémem pro sklony od 0°

Rostliny je možné používat jako do klasické extenzivní střechy, ale můžeme sáhnout i po zajímavějších a náročnějších rostlinách. Tloušťka krycí vrstvy ze zeminy, kačírku a kůry zde může být i vyšší než 20 mm, výška rostlin 50 až 750 mm.

2. Vegetační, drenážní a hydroakumulační vrstva

Rostliny se sází přímo do vegetačních panelů. Na rozdíl od extenzivních střech zde máme panely dvojitě, takže dokáží udržet daleko více vody. Akumulace vody probíhá pouze v panelech, přebytečná voda volně odkapává a tím brání přemokření. Tloušťka této vrstvy je 100 až 200 (300) mm.

3. Odkapová vrstva pro střechy bez spádu

Náročnější vícevrstvé vegetační střechy bez dostatečného sklonu, nebo rozsáhlé střechy s velkou odtokovou délkou, lze doplnit odkapovým systémem. Používá se prostorová smyčková rohož, nebo speciální nízké nopové fólie s obráceným nopem. Funkcí této vrstvy je umožnění volného odkapu z panelů a tím chránit rostliny proti přemokření.

4. Hydroizolační vrstva

Moderní hydroizolační fólie a modifikované asfaltové pásy (SBS i APP) už je možné koupit ve variantě s odolností proti prorůstání kořínků. Pokud tuto funkci nemají, je nutné hydroizolaci chránit speciální protikořenovou ochranou – např. plochou nebo nopkovou fólií z HDPE (High-density polyethylene).

5. Tepelná izolace

U polointenzivních a intenzivních systémů je tvořena expandovaným, nebo extrudovaným polystyrenem a navrhuje se v tloušťkách od 200–450 mm podle tepelných požadavků prostorů pod střechou. V případě nevytápěných garáží se tepelná izolace může vynechat úplně, panely mají základní tepelně izolační schopnost. Pěnové polystyreny ze sortimentu Isover je možné dodat i ve spádu.

6. Parozábrana

Vrstva zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště.

7. Nosná konstrukce

Silnější vegetační vrstva a větší rostliny mají také větší nároky na statiku nosných konstrukcí. Tyto střechy nejsou příliš vhodné pro rekonstrukce, jedině po důkladném statickém vyhodnocení.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ze sklené vlny, čedičové vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a nově také expandované polystyrenu EPS pod jednotnou značkou Isover.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.